Archief

Januari 2020

26 Januari 2020 Morgendienst

Tekst: Johannes 3 : 16

Thema: De ondoorgrondelijke liefde Gods in het geven van Zijn eniggeboren Zoon aan de wereld

Predikant: Leesdienst Ds. Van Lier ~ oud. J. Janse

 1. De onbegrijpelijke grootheid van Gods liefde in het overgeven van Zijn eniggeboren Zoon aan de wereld ter eeuwige behoudenis der gelovigen
 2. De belangrijke gevolgen, die uit de verklaring van de Heiland kunnen worden afgeleid

26 Januari 2020 Avonddienst

Tekst: Genesis 25 : 21 – 23

Thema: Rebekka, in verwachting

Predikant: Leesdienst Ds C. de Ridder ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. Een beweldadigde Rebekka
 2. Een bestreden Rebekka
 3. Een onderwezen Rebekka
 4. Een bemoedigde Rebekka

22 Januari 2020 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 13 : 1 – 14

Thema: Saul door Samuël bestraft

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Na een bange beproeving
 2. Om een grote overtreding
 3. Met een ernstige bestraffing

19 Januari 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 4 : 5 – 8

Thema: Christus opnieuw verzocht

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een zondige verleiding
 2. Een duivelse verzoeking
 3. De ware aanbidding

19 Januari 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 14

Thema: De Zoon van God neem onze menselijke natuur aan

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Om op aarde te komen
 2. Om mens te worden
 3. Om Middelaar te zijn

12 Januari 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 4 : 1 – 4

Thema: De verzoeking van Christus in de woestijn

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Geleid door de Geest
 2. Verzocht door de duivel
 3. Overwonnen door het Woord

12 Januari 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 13

Thema: De heerlijkheid van de Middelaar

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Als Eniggeborene van de Vader
 2. Als Middelaar van Gods kinderen
 3. Als Heere van zijn volk

5 Januari 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 2 : 49

Thema: De 12-jarige Jezus in de tempel

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De vraag waarom ze Hem zochten
 2. De vraag waartoe Hij daar was

5 Januari 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 12 – II

Thema: De zalving van Christus deelachtig zijn, om

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Zijn Naam te belijden
 2. Mezelf te offeren
 3. Vrijmoedig te strijden
 4. Eeuwig te regeren

1 Januari 2020 Nieuwjaardienst

Tekst: 2 Korinthe 5 : 17

Thema: Een nieuw schepsel

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Voor wie dat geldt
 2. Wat dat inhoudt