januari 2020

26 jan. 2020 morgendienst, Johannes 3 : 16

Leesdienst Ds. Van Lier ~ oud. J. Janse

Ds. H.R. van Lier ~ oud. J. Janse
Tekst: Johannes 3: 16
Thema:De ondoorgrondelijke liefde Gods in het geven van Zijn eniggeboren Zoon aan de wereld
1. De onbegrijpelijke grootheid van Gods liefde in het overgeven van Zijn Zoon aan de wereld ter eeuwige behoudenis der gelovigen
2. De belangrijke gevolgen, die uit de verklaring van de Heiland kunnen worden afgeleid

26 jan. 2020 avonddienst, Genesis 25 : 21-23

Leesdienst Ds C. de Ridder ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. C. de Ridder ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Genesis 25: 21 t/m 23
Thema: Rebekka, in verwachting
1.Een beweldadigde Rebekka
2.Een bestreden Rebekka
3.Een onderwezen Rebekka
4.Een bemoedigde Rebekka

22 jan. 2020 Bijbellezing, 1 Samuël 13 : 1-14

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 13 : 1 – 14
Thema: Saul door Samuël bestraft
1. Na een bange beproeving
2. Om een grote overtreding
3. Met een ernstige bestraffing

Zingen : Psalm 50 : 6
Lezen : 1 Samuël 13
Zingen : Psalm 81 : 8, 9, 12, 15
Zingen : Psalm 89 : 13
Zingen : Psalm 119 : 69

19 jan. 2020 morgendienst, Lukas 4 : 5-8

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 4 : 5 – 8
Thema: Christus opnieuw verzocht
1. Een zondige verleiding
2. Een duivelse verzoeking
3. De ware aanbidding

Zingen : Psalm 119 : 1
Lezen : Markus 1 : 1 – 20
Zingen : Gebed des H.: 7, 8, 9
Zingen : Psalm 105 : 1
Zingen : Psalm 107 : 22

19 jan. 2019 avonddienst, H.C. Zondag 14

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 14
Thema: De Zoon van God neemt onze menselijke natuur aan
1. Om op aarde te komen
2. Om mens te worden
3. Om Middelaar te zijn

Zingen : Lofz. v Zach.: 1
Lezen : 2 Samuël 7 : 1 – 17
Zingen : Psalm 118 : 7, 10
Zingen : Psalm 51 : 3
Zingen : Psalm 32 : 1

12 jan. 2020 morgendienst, Lukas 4 : 1-4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 4 : 1-4
Thema: De verzoeking van Christus in de woestijn
1. Geleid door de Geest
2. Verzocht door de duivel
3. Overwonnen door het Woord

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Lukas 4 : 1 – 21
Zingen : Psalm 89 : 10, 11
Zingen : Psalm 119 : 21
Zingen : Psalm 121 : 4

12 jan. 20120 avonddienst, H.C. Zondag 13

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 13
Thema: De heerlijkheid van de Middelaar
1. Als de Eniggeborene van de Vader
2. Als Middelaar van Gods kinderen
3. Als Heere van Zijn volk

Zingen : Psalm 99 : 1
Lezen : Johannes 9 : 24 – 41
Zingen : Psalm 89 : 3, 12
Zingen : Psalm 106 : 3
Zingen : Psalm 131 : 4

5 jan. 2020, morgendienst, Lukas 2 : 49

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 49
Thema: De 12-jarige Jezus in de tempel
1. De vraag waarom ze Hem zochten
2. De vraag waartoe Hij daar was

Zingen : Psalm 27 : 2
Lezen : Lukas 2 : 41 – 52
Zingen : Psalm 122 : 1, 2
Zingen : Psalm 25 : 4
Zingen : Psalm 90 : 9
Zingen : Psalm 84 : 2

5 jan. 2020 avonddienst, H.C. Zondag 12-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 12 – II
Thema: De zalving van Christus deelachtig zijn, om
1. Zijn Naam te belijden
2. Mezelf te offeren
3. Vrijmoedig te strijden
4. Eeuwig te regeren

Zingen : Psalm 67 : 2
Lezen : Romeinen 12
Zingen : Psalm 133 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 64 : 9, 10
Zingen : Psalm 3 : 4

1 jan. 2020 nieuwjaardienst, 2 Korinthe 5 : 17

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Korinthe 5 : 17
Thema: Een nieuw schepsel
1. Voor wie dat geldt
2. Wat dat inhoudt

Lezen : 2 Korinthe 5
Zingen : Psalm 119 : 78, 80
Zingen : Psalm 51 : 5
Zingen : Psalm 122 : 3
Zingen Psalm 119 : 9