Archief

Juni 2020

28 Juni 2020 Morgendienst

Tekst: Jona 1 : 8 – 12

Thema: Jona en de bevreesde zeelieden

Predikant: Leesdienst Ds. A Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. Een ernstige ondervraging
 2. Een verwijtende aanklacht
 3. Een aangewezen uitkomst

28 Juni 2020 Avonddienst

Tekst: Openbaring 1 : 9 – 11a

Thema: De openbaring van Christus aan Johannes

Predikant: Leesdienst Ds. Chr. van der Poel ~ oud. A.L. Kardol

 1. Aan wie zij is gegeven
 2. Door Wie zij is gegeven
 3. Voor wie zij is gegeven

21 Juni 2020 Morgendienst

Tekst: Johannes 15 : 1 – 2

Thema: De Wijnstok en de ranken

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De ware Wijnstok
 2. Vruchteloze ranken
 3. Vruchtdragende ranken

21 Juni 2020 Avonddienst

Tekst: H.C. Zondag 24

Thema: Onze goede werken in het licht van de rechtvaardigmaking

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Zijn ongenoegzaam tot voldoening
 2. Worden beloond uit genade
 3. Vloeien uit Christus als bron

17 Juni 2020 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 25 : 1a

Thema: Het sterven van Samuël

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wat dat voor hem betekende
 2. Hoe over hem werd gerouwd
 3. Waar hij werd begraven

14 Juni 2020 Morgendienst

Tekst: Openbaring 10

Thema: Een openbaring voor Johannes op Patmos

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. In de zeven donderslagen
 2. Van de eedzwerende Engel
 3. Met het geopende boeksken

14 Juni 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 23

Thema: Christus’ genoegdoening, mijn gerechtigheid

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Als bate verkregen
 2. Van God geschonken
 3. Door het geloof aangenomen

10 Juni 2020 Huwelijksdienst

Tekst: Exodus 33 : 15

Thema: Een smekende Mozes

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De bange vrees van zijn hart
 2. De sterke begeerte van zijn ziel

7 Juni 2020 Morgendienst

Tekst: Hoséa 5 : 15 – 16

Thema: Een noodzakelijke erkenning van schuld

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een verberging tot verootmoediging
 2. Een opwekking tot wederkeer
 3. Een belofte tot bemoediging

7 Juni 2020 Avonddienst

Tekst: H.C. Zondag 22

Thema: Wat Gods kinderen te wachten staat

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Na hun sterven
 2. Bij Christus’ wederkomst
 3. En daarna

1 Juni 2020 Tweede Pinksterdag

Tekst: Romeinen 8 : 14

Thema: Geleid door de Geest van God

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een genadige onderscheiding
 2. Een onmisbare leiding
 3. Een troostvolle benaming