juni 2020

28 juni 2020 morgendienst, Jona 1 : 8-12

Leesdienst Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Jona 1: 8 t/m 12
Thema: Jona en de bevreesde zeelieden
1. Een ernstige ondervraging
2. Een verwijtende aanklacht
3. Een aangewezen uitkomst

28 juni 2020 avonddienst, Openbaring 1 : 9-11a

Leesdienst Ds. Chr. van der Poel ~ oud. A.L. Kardol

Ds. Chr. Van de Poel ~ oud. A.L. Kardol
Tekst: Openbaring 1: 9 t/m 11a
Thema: De openbaring van Christus aan Johannes
1. Aan wie zij is gegeven
2. Door Wie zij is gegeven
3. Voor wie zij is gegeven

21 juni 2020 morgendienst, Johannes 15 : 1-2

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 15 : 1 – 2
Thema: De Wijnstok en de ranken
1. De ware Wijnstok
2. Vruchteloze ranken
3. Vruchtdragende ranken

Zingen : Psalm 93 : 4
Lezen : Johannes 15 : 1 – 17
Zingen : Psalm 1 : 2, 3
Zingen : Psalm 92 : 8
Zingen : Psalm 34 : 11

21 juni 2020 avonddienst, H.C. Zondag 24

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 24
Thema: Onze goede werken in het licht van de rechtvaardigmaking
1. Zijn ongenoegzaam tot voldoening
2. Worden beloond uit genade
3. Vloeien uit Christus als bron

Zingen : Psalm 123 : 1
Lezen : Nehemia 4
Zingen : Psalm 62 : 1, 8
Zingen : Psalm 19 : 6
Zingen : Psalm 89 : 8

17 juni 2020 Bijbellezing, 1 Samuël 25 : 1a

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 25 : 1a
Thema: Het sterven van Samuël
1. Wat dat voor hem betekende
2. Hoe over hem werd gerouwd
3. Waar hij werd begraven

Zingen : Psalm 73 : 13
Lezen : Hebreeën 11 : 23 – 40
Zingen : Psalm 37 : 6, 19
Zingen : Psalm 102 : 6
Zingen : Psalm 84 : 6

14 juni 2020 morgendienst, Openbaring 10

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 10
Thema: Een openbaring voor Johannes op Patmos
1. In de zeven donderslagen
2. Van de eedzwerende Engel
3. Met het geopende boeksken

Zingen : Psalm 2 : 5
Lezen : Openbaring 10
Zingen : Psalm 89 : 13, 14
Zingen : Psalm 29 : 2
Zingen : Psalm 68 : 16

14 juni 2020 avonddienst, H.C. Zondag 23

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 23
Thema: Christus’ genoegdoening, mijn gerechtigheid
1. Als bate verkregen
2. Van God geschonken
3. Door het geloof aangenomen

Zingen : Psalm 130 : 2
Lezen : Jesaja 61
Zingen : Psalm 143 : 2, 11
Zingen : Psalm 32 : 1
Zingen : Psalm 85 : 4

10 juni 2020 huwelijksdienst, Exodus 33 : 15

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Exodus 33 : 15
Thema: een smekende Mozes
1. De bange vrees van zijn hart
2. De sterke begeerte van zijn ziel

7 juni 2020 morgendienst, Hosea 5 : 15 – 6 : 1

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hoséa 5 : 15 – 6 : 1
Thema: Een noodzakelijke erkenning van schuld
1. Een verberging tot verootmoediging
2. Een opwekking tot wederkeer
3. Een belofte tot bemoediging

Zingen : Psalm 64 : 1
Lezen : Hoséa 5 en 6
Zingen : Psalm 79 : 4
Zingen : Psalm 51 : 7
Zingen : Psalm 85 : 2

7 juni 2020 avonddienst, H.C. Zondag 22

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 22
Thema: Wat Gods kinderen te wachten staat

1. Na hun sterven
2. Bij Christus’ wederkomst
3. En daarna

Zingen : Psalm 31 : 15
Lezen : Lukas 16 : 19 – 31
Zingen : Psalm 68 : 2
Zingen : Psalm 73 : 12
Zingen : Psalm 43 : 4

1 juni 2020 Tweede Pinksterdag, Romeinen 8 : 14

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Romeinen 8 : 14
Thema: Geleid door de Geest van God
1. Een genadige onderscheiding
2. Een onmisbare leiding
3. Een troostvolle benaming

Zingen : Psalm 43 : 3
Lezen : Romeinen 8 : 1 – 17
Zingen : Psalm 25 : 2, 6
Zingen : Psalm 24 : 3
Zingen : Morgenzang : 3, 5