maart 2020

29 mrt. 2020 morgendienst, Exodus 12 : 23

Leesdienst Ds. W.J. Karels ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. W.J. Karels ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Exodus 12: 23
Thema: Het bloed van het Lam
1.Het sterven buiten het bloed
2.Het aanbrengen van het bloed
3.Het schuilen achter het bloed

29 mrt. 2020 avonddienst, Johannes 19 : 14b

Leesdienst Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J. Janse

Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J. Janse
Tekst: Johannes 19: 14B
Thema: Zie, Uw Koning!
1.De gekroonde Koning
2.De versmade Koning
3.De verworpen Koning

25 maart 2020 Bijbellezing, 1 Samuël 16 : 1-13

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 16 : 1 – 13
Thema: Samuël zalft David
1. In opdracht van de HEERE
2. Met olie uit een hoorn
3. Tot koning over Israël

Zingen : Psalm 101 : 6
Lezen : 1 Samuël 16 : 1 – 13
Zingen : Psalm 78 : 35
Zingen : Psalm 89 : 9
Zingen : Psalm 2 : 3

22 maart 2020 morgendienst, Numeri 16 : 41-50

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Numeri 16 : 41 – 50
Thema: De hogepriester met het wierookvat
1. De zonde die gestraft wordt
2. De verzoening die gezocht wordt
3. De plaag die opgehouden wordt

Zingen : Psalm 141 : 2, 4
Lezen : Numeri 16 : 36 – 50
Zingen : Psalm 40 : 3
Zingen : Psalm 4 : 3
Zingen : Psalm 81 : 12, 13

22 maart 2020 avonddienst, H.C. Zondag 18

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 18
Thema: De hemelvaart van Christus
1. Wat we daaronder verstaan
2. Welke belofte daarbij is vervuld
3. Hoe groot het nut daarvan is

Zingen : Psalm 47 : 3
Lezen : Johannes 14
Zingen : Psalm 68 : 9
Zingen : Gebed des H.: 3
Zingen : Psalm 132 : 12

15 maart 2020 morgendienst, Psalm 91 : 1

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 91 : 1
Thema: De ware schuilplaats
1. Van Wie die is
2. Wat deze biedt

Zingen : Psalm 71 : 2
Lezen : Psalm 91
Zingen : Psalm 91 : 1, 7
Zingen : Psalm 107 : 10
Zingen : Psalm 32 : 4

15 maart 2020 avonddienst, Lukas 22 : 47-48

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 22 : 47 – 48
Thema: Judas, de verrader
1. Waartoe hij behoorde
2. Wiens leidsman hij werd
3. Wat Jezus hem vroeg

Zingen : Psalm 36 : 1
Lezen : Lukas 22 : 39 – 62
Zingen : Psalm 55 : 7, 8
Zingen : Psalm 22 : 3
Zingen : Psalm 139 : 14

11 maart 2020 morgendienst, Jakobus 5 : 13-18

Predikant: Ds. G. van Manen Biddag

Tekst: Jakobus 5 : 13 – 18
Thema: Krachtig bidden
1. Wanneer dat moet
2. Wat dat vermag
3. Wie dat deed

Zingen : Psalm 86 : 3
Lezen : Jakobus 5
Zingen : Gebed des H.: 5, 6
Zingen : Psalm 91 : 8
Zingen : Psalm 115 : 8

11 maart 2020 avonddienst, Hosea 14 : 2-3

Predikant: Ds. G. van Manen Biddag

Tekst: Hoséa 14 : 2 – 3
Thema: Hoseá’s oproep tot Israël
1. De bekering waartoe hij opwekt
2. Het gebed dat hij voorhoudt
3. De vrucht die hij beoogt

Zingen : Psalm 143 : 2
Lezen : Hoséa 14
Zingen : Psalm 51 : 8, 9
Zingen : Psalm 79 : 4
Zingen : Psalm 119 : 54

8 maart 2020 morgendienst, Lukas 18 : 31-34

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 18 : 31 – 34
Thema: De derde aankondiging van Christus’ lijden
1. De noodzaak tot dat lijden
2. De inhoud van dat lijden
3. De blindheid voor dat lijden

Zingen : Psalm 99 : 2
Lezen : Lukas 18 : 15 – 43
Zingen : Psalm 69 : 2, 4
Zingen : Psalm 25 : 4
Zingen : Psalm 17 : 8

8 maart 2020 avonddienst, H.C. Zondag 17

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 17
Thema: De opstanding van Christus is
1. De grond van de rechtvaardigmaking
2. De bron van de heiligmaking
3. De waarborg van de heerlijkmaking

Zingen : Psalm 26 : 8
Lezen : Efeze 2
Zingen : Psalm 105 : 1, 2
Zingen : Psalm 56 : 6
Zingen : Psalm 43 : 4

1 maart 2020 morgendienst, Numeri 20 : 23-29

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Numeri 20 : 23 – 29
Thema: Het sterven van Israëls eerste hogepriester
1. De oorzaak van dat sterven
2. Het ontkleed worden voor dat sterven
3. Het blijvende bij dat sterven

Zingen : Psalm 90 : 3
Lezen : Numeri 20 : 1 – 13 en 22 – 29
Zingen : Psalm 49 : 3, 6
Zingen : Psalm 16 : 6
Zingen : Psalm 140 : 13

1 maart 2020 avonddienst, H.C. Zondag 16-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 16 – II
Thema: De vrucht van Christus’ sterven en nederdaling ter hel
1. Winst bij het sterven
2. Nuttigheid voor de heiligmaking
3. Vertroosting in de aanvechting

Zingen : Psalm 73 : 12
Lezen : Romeinen 7
Zingen : Psalm 116 : 1, 2, 3
Zingen : Psalm 22 : 11
Zingen : Psalm 138 : 4

28 febr. 2020 huwelijksdienst, Joh. 2 : 2a

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 2 : 2a
Thema: De bruiloft te Kana
1. de nodiging van Jezus
2. de heerlijkheid van Jezus