Archief

Maart 2020

29 Maart 2020 Morgendienst

Tekst: Exodus 12 : 23

Thema: Het bloed van het Lam

Predikant: Leesdienst Ds. W.J. Karels ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. Het sterven buiten het bloed
 2. Het aanbrengen van het bloed
 3. Het schuilen achter het bloed

29 Maart 2020 Avonddienst

Tekst: Johannes 19 : 14b

Thema: Zie, Uw Koning!

Predikant: Leesdienst Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J. Janse

 1. De gekroonde Koning
 2. De versmaden Koning
 3. De verworpen Koning

25 Maart 2020 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 16 : 1 – 13

Thema: Samuël zalft David

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. In opdracht van de HEERE
 2. Met olie uit een hoorn
 3. Tot koning over Israël

22 Maart 2020 Morgendienst

Tekst: Numeri 16 : 41 – 50

Thema: De hogepriester met het wierookvat

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De zonde die gestraft wordt
 2. De verzoening die gezocht wordt
 3. De plaag die opgehouden wordt

22 Maart 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 18

Thema: De hemelvaart van Christus

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wat we daaronder verstaan
 2. Welke belofte daarbij is vervuld
 3. Hoe groot het nut daarvan is

15 Maart 2020 Morgendienst

Tekst: Psalm 91 : 1

Thema: De ware schuilplaats

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Van Wie die is
 2. Wat deze biedt

15 Maart 2020 Avonddienst

Tekst: Lukas 22 : 47 – 48

Thema:Judas, de verrader

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Waartoe hij behoorde
 2. Wiens leidsman hij werd
 3. Wat Jezus hem vroeg

11 Maart 2020 Morgendienst – Biddag

Tekst: Jakobus 5 : 13 – 18

Thema:Krachtig bidden

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wanneer dat moet
 2. Wat dat vermag
 3. Wie dat deed

11 Maart 2020 Avonddienst – Biddag

Tekst: Jakobus 5 : 13 – 18

Thema:Krachtig bidden

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Wanneer dat moet
 2. Wat dat vermag
 3. Wie dat deed

8 Maart 2020 Morgendienst

Tekst: Lukas 18 : 31 – 34

Thema: De derde aankondiging van Christus’ lijden

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De noodzaak tot dat lijden
 2. De inhoud van dat lijden
 3. De blindheid voor dat lijden

8 Maart 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 17

Thema: De opstanding van Christus is

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De grond van de rechtvaardigmaking
 2. De bron van de heiligmaking
 3. De waarborg van de heerlijkmaking

1 Maart 2020 Morgendienst

Tekst: Numeri 20 : 23 – 29

Thema: Het sterven van Israëls eerste hogepriester

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De oorzaak van dat sterven
 2. Het ontkleed worden voor dat sterven
 3. Het blijvende bij dat sterven

1 Maart 2020 Avonddienst

Tekst: Zondag 16 – II

Thema: De vrucht van Christus’ sterven en nederdaling ter hel

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Winst bij het sterven
 2. Nuttigheid voor de heiligmaking
 3. Vertroosting in de aanvechting