mei 2020

31 mei 2020 morgendienst, Handelingen 2 : 1-4

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 1 – 4
Thema: Pinksteren, het feest van de vervulling
1. De vervulde dag
2. Het vervulde huis
3. De vervulde harten

Zingen : Psalm 39 : 3
Lezen : Handelingen 2 : 1 – 21
Zingen : Psalm 87 : 2, 3, 4
Zingen : Psalm 68 : 8
Zingen : Psalm 136 : 22, 26

31 mei 2020 avonddienst, Zacharia 4 : 6

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Zacharía 4 : 6
Thema: Het gezicht van de gouden kandelaar
1. Het beeld in dat gezicht
2. Het onderwijs uit dat gezicht

Zingen : Psalm 118 : 10
Lezen : Zacharía 4
Zingen : Psalm 138 : 4
Zingen : Psalm 84 : 3
Zingen : Psalm 69 : 14

24 mei 2020 morgendienst, Openbaring 7 : 13-15

Leesdienst ds. G. Zwerus ~ oud. J. Janse

Ds. G. Zwerus ~ oud. J. Janse
Tekst: Openbaring 7: 13 t/m 15
Thema: Een blik in de hemel
1. Wie daar zijn
2. Wat zij daar zijn
3. Hoe zij daar gekomen zijn

24 mei 2020 avonddienst, Johannes 17 : 24

Leesdienst ds. J. van Haaren ~ oud. J.M. van Koeveringe

Ds. J. van Haaren ~ oud. J.M. van Koeveringe
Tekst: Johannes 17: 24
Thema:Christus’ Hogepriesterlijk gebed in de hemel
1. De Hem gegeven mensen
2. De Hem gegeven heerlijkheid
3. De Hem gegeven liefde

21 mei 2020 Hemelvaartsdag, Lukas 24 : 50-52

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 50 – 52
Thema: Christus ten hemel gevaren
1. Een verworven zegen
2. Een geopende hemel
3. Een Godeverheerlijkende vrucht

Zingen : Psalm 47 : 3
Lezen : Lukas 24 : 36 – 53
Zingen : Psalm 68 : 9, 17
Zingen : Psalm 42 : 1
Zingen : Psalm 24 : 5

17 mei 2020 morgendienst, Hand. 1 : 4-8

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 1 : 4 – 8
Thema: Jezus en Zijn discipelen voor de hemelvaart.
1. De belofte waar Christus van spreekt
2. Het Koninkrijk waar de discipelen naar vragen
3. De taak waar de Geest hen toe roept

Zingen : Psalm 25 : 2
Lezen : Handelingen 1 : 1 – 14
Zingen : Psalm 119 : 47, 80
Zingen : Psalm 95 : 4
Zingen : Psalm 133 : 1

17 mei 2020 avonddienst, H.C. Zondag 21-III

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – lll
Thema: Vergeving van zonden
1. Van een gaarne vergevend God
2. Voor een strijdende zondaar
3. Met een geschonken gerechtigheid

Zingen : Psalm 146 : 3
Lezen : Lukas 18 : 1 – 17
Zingen : Psalm 103 : 2, 6
Zingen : Psalm 86 : 3
Zingen : Psalm 25 : 6

10 mei 2020 morgendienst, Ezechiël 16 : 6-8

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Ezechiël 16 : 6 – 8
Thema: De eerste en de tweede voorbijgang
1. De levendmaking
2. Opwas en ontdekking
3. De tijd der minne

Zingen : Psalm 141 : 1, 9
Lezen : Ezechiël 16 : 1 – 14
Zingen : Psalm 105 : 20, 24
Zingen : Psalm 45 : 6
Zingen : Psalm 118 : 14

10 mei 2020 avonddienst, H.C. Zondag 21-II

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21 – ll
Thema: De heilige, algemene Christelijke Kerk heeft 1. gemeenschap aan Christus
2. een onderlinge plicht
3. vergeving van zonden

Zingen : Psalm 86 : 6
Lezen : 1 Korinthe 12
Zingen : Psalm 119 : 32, 83
Zingen : Psalm 111 : 5
Zingen : Psalm 32 : 3

03 mei 2020 morgendienst, 1 Korinthe 15 : 54b-57

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Korinthe 15 : 54b – 57
Thema: De dood verslonden tot overwinning
1. De roem daarin
2. De noodzaak daarvan
3. De dank daarvoor

Zingen : Psalm 39 : 4
Lezen : 1 Korinthe 15 : 35 – 58
Zingen : Psalm 73 : 12, 13
Zingen : Psalm 51 : 4
Zingen : Psalm 52 : 7

03 mei 2020 avonddienst, H.C. Zondag 21-I

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 21-I
Thema: De heilige, algemene Christelijke Kerk
1. Is verkoren
2. Wordt vergaderd
3. Blijft eeuwig

Zingen : Psalm 21 : 1
Lezen : Handelingen 13 : 30 – 52
Zingen : Psalm 72 : 3, 9
Zingen : Gebed des H. : 3
Zingen : Psalm 89 : 1