Archief

Januari 2021

10 januari 2021 morgendienst

 Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 1 : 46 – 49    

Thema: Jezus  en  Nathanaël

 1. De  prediking  van  Jezus
 2. De  ergernis  aan  Jezus
 3. De  verwondering  over  Jezus

Zingen : Psalm   107 : 22
Lezen  : Johannes  1 : 35 – 52
Zingen : Psalm   119 : 32
Zingen : Psalm   139 :   1
Zingen : Psalm     79 :   7

10 januari 2021 middagdienst

Leesdienst: Ds. P. Melis ~ oud. T. Roukens

Tekst: 2 Koningen 7: 9

Thema: Een dag van goede boodschap

 1. Die dag werd ontdekt
 2. Die dag werd verkondigd
 3. Die dag werd bevestigd
 4. Die dag werd versmaad
10 januari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Heilige Doop

Tekst: Psalm 105 : 7 – 8  

Thema: De  HEERE  onze  God

 1. De  oordelen  die  Hij  zendt
 2. Het  verbond  waaraan  Hij  gedenkt

Zingen : Psalm  105 :   4
Lezen  : Psalm  105 :   1 – 22
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm    89 : 14
Zingen : Psalm    85 :   2

3 januari 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 1 : 4        

Thema: Jezus,  Die  Filippus  vindt           

 1. Wanneer  Hij  hem  vindt
 2. Wat  Jezus  hem  zegt
 3. Wat  dat  voor  Filippus  betekent

Zingen : Psalm 65  :  2
Lezen   : Johannes 1 : 19 – 45
Zingen : Psalm 45  :  5
Zingen : Psalm 110 :  3
Zingen : Psalm 17   :  3

3 januari 2021 middagdienst

Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: 2 Koningen 6 : 8 t/m 23

Thema: Hemelse legermachten

 1. Ze geven bescherming
 2. Ze geven overwinning
 3. Ze geven oprechtheid om te handelen
3 januari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 41      

Thema: Het  huwelijk           

 1. Door  God  ingesteld
 2. Door  de  zonde  ontheiligd
 3. Door  het  gebod  beschermd

Zingen : Psalm 119 : 5
Lezen   : Johannes  2 : 1 – 12
Zingen : Psalm   19 : 4
Zingen : Psalm   51 : 7
Zingen : Tien Geb. : 1,  7

1 januari 2021

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst : 1 Petrus 5 : 7

Thema: Een  apostolische  vermaning  op  de  nieuwjaarsmorgen           

 1. De  aanleiding  daartoe
 2. De  plicht  daarin
 3. De  reden  daarbij

Zingen : Psalm  37 :  3
Lezen   : Filippenzen 4
Zingen : Psalm  33 : 10
Zingen : Psalm  55 : 13
Zingen : Psalm 122 : 3
Zingen : Psalm  69 : 14