Januari 2021

31 januari 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 7 : 37 – 38

 Thema: Jezus  indringende  nodiging  op  het   loofhuttenfeest

 1. Dorsten
 2. Komen
 3. Drinken

Zingen : Psalm       6 :   1
Lezen  : Johannes 7 : 25 – 53
Zingen : Psalm     63 :   1
Zingen : Psalm   147 :   2
Zingen : Psalm     36 :   3

31 januari 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. P. Melis ~ oud. T. Roukens

Tekst: 2 Koningen 13: 20 en 21

Thema: Elisa’s dood en graf

 1. Een groot verlies
 2. Een grote God
 3. Een groot getuigenis
31 januari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 43        

Thema: De  uitleg  van  het  9e  gebod

 1. Verbiedt  leugen  en  bedrog
 2. Dreigt  met  de  bron  en  de  straf
 3. Eist  waarheid  en  oprechtheid

Zingen : Tien Geb.   :   1,  7
Lezen  : Jesaja   59
Zingen : Psalm  119 : 82
Zingen : Psalm    34 :   7
Zingen : Psalm  146 :   6

24 januari 2021 morgendienst

Leesdienst

Oefenaar W. (Wulfert) Floor ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Markus 13: 37b

Thema: Het wachtwoord van de grote Veldheer: Waakt!

 1. Een lichamelijk waken
 2. Een geestelijk waken
24 januari 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. P. Melis  ~ oud. A.L. Kardol

Tekst:2 Koningen 13: 14 t/m 19

Thema: Een pijl der verlossing

 1. Een bevel tot de strijd
 2. De kracht tot de strijd
 3. De volharding in de strijd
24 januari 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. A. (Alexander) Comrie ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: 1 Petrus 2: 7a

Thema: U dan, die gelooft, is Hij dierbaar

 1. De beschrijving van de personen, waarover de apostel spreekt
 2. Het getuigenis, dat Hij van hen geeft
20  januari 2021 bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 17 : 1 – 37    

Thema: David  op het  slagveld           

 1. Een  honende  kampvechter
 2. Een  verontwaardigde  David
 3. Een  ootmoedige  geloofsheld

Zingen : Psalm    119 : 70
Lezen  : 1 Samuël 17 :   1 – 37
Zingen : Psalm      74 : 10,  17
Zingen : Psalm      52 :   3
Zingen : Psalm      89 : 20

17 januari 2021 morgendienst

 

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 115 : 9 – 11

Thema: Vertrouwt  gij  op  den  HEERE

 1.Tot  wie  dat  gezegd  wordt
2. Hoe  dat  geleerd  wordt
3. Waarom  dat  geboden  wordt

Zingen : Psalm    25 : 1
Lezen  : Psalm   115
Zingen : Psalm  115 : 5
Zingen : Psalm  115 : 6
Zingen : Psalm  118 : 4

17 januari 2021 middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 1 : 50 – 52      

Thema: Jezus  en  Nathanaël

  We  zien  hoe :
 1. Jezus  wordt  beleden
2. Nathanaël  wordt  onderwezen
3. De  hemel  wordt  geopend

Zingen : Psalm   141 :   3
Lezen  : Genesis  28 : 10 – 22
Zingen : Psalm   116 :   2,  3
Zingen : Psalm     43 :   3
Zingen : Psalm     20 :   3

17 januari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 42   

Thema: Onze  geneigdheid  tot  stelen           

 1. Openbaart  zich  op  velerlei  wijze
 2. Maakt  dit  gebod  noodzakelijk
 3. Vraagt  vernieuwing  van  hart  en  leven

Zingen : Psalm    21 : 13
Lezen  : Genesis   3
Zingen : Psalm    34 :   5
Zingen : Tien Geb.   :   7,  9
Zingen : Psalm  119 : 18

10 januari 2021 morgendienst

 Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 1 : 46 – 49    

Thema: Jezus  en  Nathanaël

 1. De  prediking  van  Jezus
 2. De  ergernis  aan  Jezus
 3. De  verwondering  over  Jezus

Zingen : Psalm   107 : 22
Lezen  : Johannes  1 : 35 – 52
Zingen : Psalm   119 : 32
Zingen : Psalm   139 :   1
Zingen : Psalm     79 :   7

10 januari 2021 middagdienst

Leesdienst: Ds. P. Melis ~ oud. T. Roukens

Tekst: 2 Koningen 7: 9

Thema: Een dag van goede boodschap

 1. Die dag werd ontdekt
 2. Die dag werd verkondigd
 3. Die dag werd bevestigd
 4. Die dag werd versmaad
10 januari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Heilige Doop

Tekst: Psalm 105 : 7 – 8  

Thema: De  HEERE  onze  God

 1. De  oordelen  die  Hij  zendt
 2. Het  verbond  waaraan  Hij  gedenkt

Zingen : Psalm  105 :   4
Lezen  : Psalm  105 :   1 – 22
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm    89 : 14
Zingen : Psalm    85 :   2

3 januari 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 1 : 4        

Thema: Jezus,  Die  Filippus  vindt           

 1. Wanneer  Hij  hem  vindt
 2. Wat  Jezus  hem  zegt
 3. Wat  dat  voor  Filippus  betekent

Zingen : Psalm 65  :  2
Lezen   : Johannes 1 : 19 – 45
Zingen : Psalm 45  :  5
Zingen : Psalm 110 :  3
Zingen : Psalm 17   :  3

3 januari 2021 middagdienst

Ds. P. Melis ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: 2 Koningen 6 : 8 t/m 23

Thema: Hemelse legermachten

 1. Ze geven bescherming
 2. Ze geven overwinning
 3. Ze geven oprechtheid om te handelen
3 januari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 41      

Thema: Het  huwelijk           

 1. Door  God  ingesteld
 2. Door  de  zonde  ontheiligd
 3. Door  het  gebod  beschermd

Zingen : Psalm 119 : 5
Lezen   : Johannes  2 : 1 – 12
Zingen : Psalm   19 : 4
Zingen : Psalm   51 : 7
Zingen : Tien Geb. : 1,  7

1 januari 2021

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst : 1 Petrus 5 : 7

Thema: Een  apostolische  vermaning  op  de  nieuwjaarsmorgen           

 1. De  aanleiding  daartoe
 2. De  plicht  daarin
 3. De  reden  daarbij

Zingen : Psalm  37 :  3
Lezen   : Filippenzen 4
Zingen : Psalm  33 : 10
Zingen : Psalm  55 : 13
Zingen : Psalm 122 : 3
Zingen : Psalm  69 : 14