februari 2021

28 februari 2021 morgendienst

Leesdienst

Ds. E. Venema ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Genesis 43: 9a

Thema: Juda, als borg voor Benjamin

 1. Door zijn vader afgestaan
 2. Voor zijn vader gepleit
 3. Tot zijn vader teruggeleid
28 februari 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst:Johannes 3: 3 en 4

Thema: Een gezegend huisgezin in Bethanië (2)

 1. De beschrijving van dat gezin
 2. De beproeving in dat gezin (1 en 2: vorige preek)
 3. De ijlbode uit dat gezin
 4. De boodschap voor dat gezin
28 februari 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. J. Karens  ~ oud. T. Roukens

Tekst: Genesis 2: 7 en Romeinen 3: 24

Thema: Uit niet en om niet…

 1. De schepping uit niet
 2. De herschepping om niet
21 februari 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 13 : 1

Thema: Jezus’  liefde  tot  de  Zijnen           

 1. Wanneer  die  liefde  zich  openbaart
 2. Tot  wie  die  liefde  zich  uitstrekt
 3. Hoelang  die  liefde  zich  bewijst

Zingen : Psalm    25 :   4
Lezen  : Exodus  12 :   1 – 17
Zingen : Psalm    40 :   3
Zingen : Psalm    69 :   2
Zingen : Psalm    73 : 12

21 februari 2021 middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 18 : 2,  5 – 14    

Thema: David  bij  koning  Saul           

 1. De  gunst  van  het  volk
 2. De  afgunst  bij  Saul
 3. De  aanslag  op  zijn  leven

Zingen : Psalm     113 :   4
Lezen  : 1 Samuël  18 :   1 – 14
Zingen : Psalm       18 : 10
Zingen : Psalm       35 :   2
Zingen : Psalm     118 :   3

21 februari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 45 – II    

Thema: Het  gebed  van  de  Christenen           

 1. Wat  daartoe  nodig  is
 2. Wat  daarin  gevraagd  wordt
 3. Wat  daarvoor  gegeven  is

Zingen : Psalm    65 :   1
Lezen  : Jona  1 : 10 – 2 : 10
Zingen : Psalm  145 :   6
Zingen : Psalm  102 :   1
Zingen : Psalm  138 :   2

18 februari 2021 huwelijksdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 10 : 42a

Thema: Onderwijs van Jezus

1. het ene nodige
2. het goede deel

16 februari 2021 Bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 18 : 1, 3 , 4  

 Thema:David  en  Jonathan  

 1. Jonathans  liefde  tot  David
 2. Jonathans  verbond  met  David
 3. Jonathans  onderwerping  aan  David

Zingen : Psalm    119 : 32
Lezen  : 1 Samuël 17 : 45 – 18 : 5
Zingen : Psalm    133 :   1
Zingen : Psalm    103 :   9
Zingen : Psalm      72 :   1

14 februari 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 105 : 19

Thema: Jozef  door  lijden  tot  heerlijkheid          

 1. Het  woord  van  Gods  belofte
 2. De  loutering  naar  Gods  raad
 3. De  verhoging  op  Gods  tijd

Zingen : Psalm    90 :   6
Lezen  : Psalm  105 :   1 – 23
Zingen : Psalm  105 : 10
Zingen : Psalm    89 : 18
Zingen : Psalm    75 :   1

14 februari 2021 middagdienst

Leesdienst

ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 11: 1 t/m 4

Een gezegend huisgezin te Bethanië (1)

 1. De beschrijving van dat gezin
 2. De beproeving in dat gezin
 3. De ijlbode uit dat gezin
 4. De boodschap voor dat gezin
14 februari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 45 – l    

Het  gebed  van  de  Christenen           

 1. Als  eis  van  God
 2. Als  middel  der  genade
 3. Als  ademtocht  der  ziel

Zingen : Psalm  146 : 3
Lezen  : Exodus  17
Zingen : Psalm      4 : 3
Zingen : Psalm    86 : 2
Zingen : Psalm    25 : 8

7 februari 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 8 : 3 – 11

 Thema: Een  overspelige  vrouw  tot  Jezus  gebracht           

 1. Aanklagende  beschuldigers  en  een  zwijgende  Jezus
 2. Een  sprekende  Jezus  en  zwijgende  beschuldigers
 3. Vertrokken  beschuldigers  en  een  ontfermende  Jezus

Zingen : Psalm         139 :   1
Lezen  : Johannes  8 :   1 – 20
Zingen : 1e ber. Twaalf Art. :  1
Zingen : Psalm           19 :   4
Zingen : Psalm           66 : 10

7 februari 2021 middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 17 : 38 – 58

 Thema: David,  die  door het  geloof  overwint

 1. Zijn  geloofsvertrouwen
 2. Zijn  geloofstaal
 3. Zijn  geloofsdaad

Zingen : Psalm    141 :   2,  3
Lezen  : 1 Samuël 17 : 38 – 58
Zingen : Psalm    144 :   1
Zingen : Psalm      75 :   6
Zingen : Psalm        3 :   4

7 februari 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 44       

Thema: De  uitleg  van  het  10e  gebod           

 1. Een  lust  tot  gerechtigheid
 2. Een  beginsel  van  gehoorzaamheid
 3. Een  verlangen  naar  volkomenheid

Zingen : Psalm    24 :   3
Lezen  : Jakobus   1
Zingen : Psalm    19 :   6
Zingen : Psalm  119 : 87
Zingen : Tien Geb.   :   8,  9