April 2021

25  april 2021 morgendienst

Leesdienst

Ds. G. van Reenen ~ oud. T. Roukens

Tekst: Johannes 21: 14

Thema: De verschijning des Heeren aan de zee van Tiberias

 1. Een donkere avond
 2. Een moeitevolle nacht
 3. Een verrassende morgen
 4. Een blijde dag
25  april 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 11: 25 t/m 27

Thema: Jezus, de Opstanding en het Leven

 1. De beschrijving van dat leven
 2. De ervaring van dat leven
 3. De belijdenis van dat leven
25  april 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. P. Blok ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Hebreeën 4: 16

Thema: De vrucht van Christus’ voorbede

 1. De gebedsvrijmoedigheid
 2. De gebedsgemeenschap
 3. De gebedsverhoring
18 april 2021 morgendienst

Leesdienst

Ds. J. Karels ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Handelingen 1: 3

Thema: Het leven van de opgestane Zaligmaker tussen Pasen en Hemelvaart

 1. Hij heeft Zich levend vertoond
 2. Hij deed dit met vele gewisse kentekenen
 3. Hij sprak van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan
18 april 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. T. Roukens

Tekst: Johannes 11: 17 t/m 24

Thema: Jezus met Zijn discipelen te Bethanië

 1. De deelnemende Joden
 2. Een leedklagende Martha
 3. Een hopende gelovige
18 april 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. Chr. van der Poel ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: 2 Petrus 3: 13

Thema: De toekomst van Gods Kerk betreffende nieuwe hemelen en een nieuwe aarde

 1. Beloofd door de Heere
 2. Bewoond in gerechtigheid
 3. Verwacht door Gods volk
11 april 2021 morgendienst

Predikant: ds G. van Manen

Tekst: Johannes 20 : 24 – 27

 Thema: Thomas  in  de  banden  van  het  ongeloof

1.  Thomas’  zondig  ongeloof

2.  Jezus’  verrassende  komst

3. En  Zijn  beschamend  onderwijs

Zingen : Psalm     130 :   1

Lezen  : Johannes 20 : 19 – 31

Zingen : Psalm         6 :   3,  4

Zingen : Psalm       40 :   1

Zingen : Psalm       85 :   3

11 april 2021 middagdienst

Predikant: ds G. van Manen

Tekst: Johannes 20 : 28 – 31

Thema: Thomas  in  de  oefening  van  het  geloof

1. Thomas’  hartelijke  belijdenis

2. Jezus’  onderwijzend  antwoord

3. Gods  onfeilbaar  getuigenis

Zingen : Psalm  118 : 14

Lezen  : 1 Petrus   1 :   1 – 12

Zingen : Psalm    56 :   5

Zingen : Psalm    95 :   4

Zingen : Psalm  117 :   1

11 april 2021 avonddienst

Predikant: ds G. van Manen

Zondag 49       

Thema: Waar  de  derde  bede  om  vraagt

1. Verloochening  van  eigen  wil

2. Gehoorzaamheid  aan  Gods  wil

3. Getrouwheid  als  van  de  engelen

Zingen : Gebed des H.: 4

Lezen  : 1 Johannes 2 : 1 – 17

Zingen : Psalm      119 : 3

Zingen : Psalm      131 : 2,  3

Zingen : Psalm        86 : 6

5 april 2021 morgendienst Tweede Paasdag

Predikant: ds G. van Manen

Tekst: Johannes 20 : 16

Thema: Maria  Magdalena  door  Jezus  opgezocht

 1. Het  gemis  van  haar  Heere
 2. De liefde  van  haar  Meester
 3. De  vreugde  van  haar  hart

Zingen : Psalm    21 :   4

Lezen  : Markus  16

Zingen : Psalm    42 :   6

Zingen : Psalm  118 : 13

Zingen : Psalm    85 :   4

4 april 2021 morgendienst

Predikant: ds G. van Manen

Tekst: Johannes 20 : 1 – 2

 Thema: Het  geopende  graf  van  Jezus

1. Maria’s  gang  naar  het  graf

2. De  steen  van  voor  het  graf

3. Jezus  uit  het  graf

Zingen : Psalm     118 : 12

Lezen  : Johannes  20 :   1 – 18

Zingen : Psalm       42 :   3

Zingen : Psalm       69 : 13

Zingen : Psalm       68 : 10

4 april 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 11: 12 t/m 16

Thema:Jezus en Zijn discipelen aangaande de dood van Lazarus

 1. De verkeerde mening van de discipelen
 2. Het nadere onderwijs van Jezus
 3. Het moedeloze besluit van Thomas
4 april 2021 avonddienst

Predikant: ds G. van Manen

Tekst: Johannes 2 : 22

 Thema: De  afgebroken  tempel  na  drie  dagen  opgericht   

 1.  De  voorzegging  daarvan

2. De  vervulling  daarvan

3. De  vrucht  daarvan

Zingen : Psalm   122 :   2

Lezen  : Johannes 2 : 13 – 25

Zingen : Psalm   118 : 11

Zingen : Psalm     27 :   3

Zingen : Psalm     16 :   6

2 april 2021

Predikant: ds G. van Manen

Tekst: 1 Petrus 3 : 18    

Thema: Het  lijden  van  Christus

              1. De  aangewezen  oorzaak

              2. Een  wonderlijke  plaatsvervanging

3. Een  heerlijk  doel

Zingen : Psalm    22 : 7

Lezen  : 1 Petrus   3 : 8 – 22

Zingen : Psalm    69 : 9

Zingen : Psalm    31 : 4,  12

Zingen : Psalm    16 : 5