maart 2021

28 maart 2021  morgendienst

Leesdienst

Ds. C. Hegeman ~ oud. T. Roukens

Tekst: Mattheüs 27: 45 en 46

Thema: De diepste klacht van de Heere Jezus

 1. Een ondoorgrondelijke klacht
 2. Een Borgtochtelijke klacht
 3. Een vertroostende klacht
28 maart 2021  middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 11: 11

Thema: De liefdevolle bekendmaking van Jezus aan Zijn discipelen

Verder geen puntenverdeling

28 maart 2021  avonddienst

Leesdienst

Ds. C. Neele ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Job 23: 10

Thema: Gods weg

 1. Een door God gekende weg
 2. Een door God beproefde weg
 3. Een door God gezegende weg
24 maart 2021 Bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 18 : 15 – 30

 Thema:David  wordt  des  konings  schoonzoon

              1. Een  verbroken  belofte

             2. Een  listig  voorstel

             3. Een  opgebrachte  bruidsschat

Zingen : Psalm      22 : 12

Lezen  : 1 Samuël 18 : 15 – 30

Zingen : Psalm      18 : 14

Zingen : Psalm      56 :   1

Zingen : Psalm      84 :   6

21 maart 2021  morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 18 : 37 – 38    

Thema: Jezus  voor  Pilatus

          1. De  vraag  naar  Jezus’  koningschap

          2. Het  doel  van  Jezus’  komst

          3. De  belijdenis  van  Jezus’  onschuld

Zingen : Psalm       72 :   1

Lezen  : Johannes 18 : 28 – 40

Zingen : Psalm       40 :   5

Zingen : Psalm       89 : 12

Zingen : Psalm     132 : 12

21 maart 2021  middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen    Heilige Doop

Tekst: Lukas 23 : 27 – 31   

Thema:  Jezus’  indringende  prediking  op  Zijn  lijdensweg

             1. Tot  wenende  moeders

2. Over  kinderloze  vrouwen

3. Met  een  ingrijpende  profetie

4. En  een  ontdekkende  vraag

Zingen : Psalm      9 : 11,  12

Lezen  : Lukas     23 : 13 – 31

Zingen : Psalm  105 :   5

Zingen : Psalm  134 :   3

Zingen : Psalm    81 : 12,  13

Zingen : Psalm    73 : 14

21 maart 2021  avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 48    

Thema: Waar  de  tweede  bede  om  vraagt

          1.  Regering  en  onderwerping

          2. Bewaring  en  vermeerdering

          3. Verstoring  en  overwinning

Zingen : Gebed des H.: 3

Lezen  : Matthéüs    6

Zingen : Psalm       45 : 2

Zingen : Psalm     138 : 4

Zingen : Psalm       89 : 8

14 maart 2021  morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 18 : 11   

Thema: Het  zwaard  of  de  drinkbeker

           1. Het  zwaard  van  Petrus

          2. De drinkbeker van de Vader

          3. De  gewilligheid  van  Jezus

Zingen : Psalm       38 : 12,  20

Lezen  : Johannes 18 :   1 – 27

Zingen : Psalm       22 :   6

Zingen : Psalm       69 :   4

Zingen : Psalm       23 :   3

14 maart 2021  middagdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 11: 7 t/m 10

Thema: Jezus’ gaan naar Bethanië ((2)

 1. Een wonderlijk uitstel (vorige keer)
 2. Een vastberaden besluit
 3. Een ernstige bedenking
 4. Een volheerlijk antwoord
14 maart 2021  avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 47      

Thema: Waar  de  eerste  bede  om  vraagt

 1. Het  kennen  van  Gods  Naam
 2. Het  roemen  in  Gods  werk
 3. Het  leven  tot  Gods  eer

Zingen : Psalm       95 : 3

Lezen  : Jesaja         6

Zingen : Psalm     145 : 1

Zingen : Gebed des H.: 2

Zingen : Psalm     138 : 1

10 maart 2021  Biddag morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Exodus 32 : 30 – 34

 Thema: Mozes  als  voorbidder  voor  het  volk

        1.   De  zonde  die  hem  smart

        2.   Het  gebed  dat  hij  doet

        3.   Het  antwoord  dat  hij  krijgt

Zingen : Psalm  145 :   5

Lezen  : Exodus  32 : 15 – 35

Zingen : Psalm    79 :   4

Zingen : Psalm    22 :   3

Zingen : Psalm    90 :   9

10 maart 2021 Biddag middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Johannes 6: 27

Thema: Tweeërlei spijze die wordt aangewezen

 1. De vergankelijke spijze
 2. De blijvende spijze
 3. De gegeven spijze
10 maart 2021 Biddag avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 26 : 20      

Thema: Ga  in  uw  binnenste  kamers

           1.   Een  liefdevolle  vermaning

           2.   Een  aangewezen  plaats

           3.   Een  bepaalde  tijd

Zingen : Psalm    66 : 2

Lezen  : Jesaja    26

Zingen : Psalm    32 : 4

Zingen : Psalm  103 : 5

Zingen : Psalm    85 : 2

7 maart 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 13 : 4 – 17

Thema: Jezus  wast  de  voeten  van  Zijn  discipelen

 1. Dienende  liefde
 2. Reinigende  liefde
 3.  Voorbeeldige  liefde

Zingen : Psalm      26 : 8

Lezen  : Johannes 13 : 1 – 17

Zingen : Psalm    133 : 2

Zingen : Psalm      73 : 1

Zingen : Psalm      17 : 8

7 maart 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 11: 5 – 10

Thema: Jezus’ gaan naar Bethanië (1)

 1.   Een wonderlijk uitstel (alleen dit punt)
 2.   Een vastberaden besluit
 3.   Een ernstige bedenking
 4.   Een volheerlijk antwoord
7 maart 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 46

Thema: De  aanspraak: Onze  Vader,  Die  in  de  hemelen  zijt

 1.  Het  doel  van  Christus
 2.  Het  voorrecht  van  Gods  kinderen
 3.  De  majesteit  van  de  Allerhoogste

Zingen : Gebed des H. :   1

Lezen  : Lukas         15 : 11 – 32

Zingen : Psalm       123 :   1

Zingen : Psalm       121 :   1

Zingen : Psalm         33 : 11