mei 2021

30 mei 2021 morgendienst

Leesdienst

Ds. J. van Haaren ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Galaten 5: 17

De strijd tussen vlees en Geest

 1. Een innerlijke strijd
 2. Een zware strijd
 3. Een langdurige strijd
30 mei 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 11: 37 t/m 42

Thema: Jezus’ aankomst bij het graf van Lazarus

 1. Een bevelende Jezus
 2. Een terechtwijzende Jezus
 3. Een biddende Jezus
30 mei 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. J. Karens ~ oud. T. Roukens

Tekst: Daniël 3: 17

Thema: De drie jongelingen

 1. Vóór de over
 2. In de oven
 3. Uit de oven
24 mei 2021 belijdenisdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Timótheüs 1 : 13 – 14       

Thema: Bewaar  het  goede  pand

1. Wat  dat  is

2. Hoe  dat  moet

3. Door  Wie  dat  kan

Zingen : Psalm       143 : 10

Lezen  : 2 Timótheüs 1

Zingen : Psalm         25 :   2,  4

Zingen : Psalm         51 :   6

Zingen : Psalm       119 :   3

Zingen : Psalm       119 : 17

23 mei 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 32 : 15     

Thema: De  komst  van  de  Heilige  Geest

 1. Een  bepaalde  tijd
 2. Een  overvloedige  volheid
 3. Een  tegenovergestelde  vrucht

Zingen : Psalm  118 : 12

Lezen   : Jesaja    32

Zingen : Psalm    68 :   4

Zingen : Psalm  104 : 15

Zingen : Psalm      1 :   2

23 mei 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 11: 30-37

Thema: Jezus’ ontmoeting met Maria

 1. Een ootmoedige Maria
 2. Een medelijdende Jezus
 3. Een Joodse bekentenis
23 mei 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 32 : 16 – 17      

Thema: Het  werk  van  de  Heilige  Geest

1. Toont  recht  en  gerechtigheid

2.  Geeft  vrede,   rust  en  zekerheid

3.  Is  blijvend  tot  in  eeuwigheid

Zingen : Psalm  119 : 45

Lezen  : Psalm    72

Zingen : Psalm    87 :   2,  3

Zingen : Psalm    72 :   9

Zingen : Psalm    85 :   4

16 mei 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hebreeën 7 : 24 – 25    

Thema: Jezus  in  de  hemel

1.  als  een  eeuwige  Hogepriester
2. als  een  volkomen  Zaligmaker
3. als  een  blijvende  Voorbidder

Zingen : Psalm   110 :   4
Lezen  : Hebreeën 7 : 11 – 28
Zingen : Psalm     40 :   4
Zingen : Psalm     68 : 10
Zingen : Psalm     99 :   5

16 mei 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 11: 28 en 29

Thema: Een dierbare nodiging van Christus

 1. Waar Hij is
 2. Wie Hij roept
 3. Hoe zij komt
16 mei 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 52 – I     

Thema: Waar  de  zesde  bede  om  vraagt

 1. Bewaring
 2. Versterking
 3. Overwinning

Zingen : Psalm          40 :   6
Lezen  : 2 Kronieken 20 :   1 – 19
Zingen : Gebed des H.   :   7,  8
Zingen : Psalm          89 : 10
Zingen : Psalm            3 :   4

13 mei 2021 hemelvaartsdag

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 16 : 5 – 7

 Thema: Jezus  sprekend  over  Zijn  hemelvaart

1. Het  heengaan  tot  Zijn Vader
2. De  droefheid  bij  Zijn  jongeren
3. Het  nut  voor  Zijn  Kerk

Zingen : Psalm       24 :   5
Lezen  : Johannes 16 :   1 – 28
Zingen : Psalm       68 :   9
Zingen : Psalm       47 :   3
Zingen : Psalm       73 : 12

9 mei 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 15 : 8    

Thema: Veel  vrucht  dragen

 1. Welke  vrucht  bedoeld  wordt
 2. Wie  daarin  verheerlijkt  wordt
 3.  Wat  daarmee  getoond  wordt

Zingen : Psalm       62 : 1
Lezen  : Johannes 15 : 1 – 17
Zingen : Psalm     100 : 2,  3
Zingen : Psalm     135 : 1
Zingen : Psalm       90 : 9
Zingen : Psalm     126 : 3

9 mei 2021 middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 19 : 1 – 7

Thema: David  door  Jonathan  beschermd

 1. Sauls  voornemen
 2. Jonathans  zorg
 3. Davids  terugkeer

Zingen : Psalm      86 : 7
Lezen  : 1 Samuël 19 : 1 – 8
Zingen : Psalm      36 : 1
Zingen : Psalm      17 : 4
Zingen : Psalm      69 : 2

9 mei 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 51    

Thema: Waar  de  vijfde  bede  om  vraagt

 1. Vergeving  van  onze  zonden
 2. Toepassing  van  Christus’  bloed
 3. Openbaring  van  vergevende  genade

Zingen : Psalm          6 : 2
Lezen  : Psalm        51
Zingen : Psalm        51 : 4
Zingen : Psalm        86 : 3
Zingen : Gebed des H. : 6

2 mei 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 2 : 17    

Thema: Beloften  voor  overwinnaars

 1. De  strijd  die  gestreden  wordt
 2. Het  manna  dat  gegeten  wordt
 3. De  keursteen  die  ontvangen  wordt

Zingen : Psalm          3 :   4
Lezen  : Openbaring 2 :   1 – 17
Zingen : Psalm        35 :   1
Zingen : Psalm        73 : 13
Zingen : Psalm      105 : 24

2 mei 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. T. Roukens

Tekst: Johannes 11: 26b en 27

Thema: Jezus, de Opstanding en het Leven

 1. De beschrijving van dat leven
 2. De ervaring van dat leven
 3. De belijdenis van dat leven
2 mei 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 50

Thema: Waar  de  vierde  bede  om  vraagt

 1. Alle  lichamelijke  nooddruft
 2. Een  ootmoedig  erkennen
 3. Een  kinderlijk  vertrouwen

Zingen : Psalm         81 : 11,  12
Lezen  : 1 Koningen 17 :   1 – 16
Zingen : Psalm         67 :   3
Zingen : Gebed des H.  :   5
Zingen : Psalm         40 :   2