Archief

mei 2021

2 mei 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 2 : 17    

Thema: Beloften  voor  overwinnaars

  1. De  strijd  die  gestreden  wordt
  2. Het  manna  dat  gegeten  wordt
  3. De  keursteen  die  ontvangen  wordt

Zingen : Psalm          3 :   4
Lezen  : Openbaring 2 :   1 – 17
Zingen : Psalm        35 :   1
Zingen : Psalm        73 : 13
Zingen : Psalm      105 : 24

2 mei 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. T. Roukens

Tekst: Johannes 11: 26b en 27

Jezus, de Opstanding en het Leven

  1. De beschrijving van dat leven
  2. De ervaring van dat leven
  3. De belijdenis van dat leven
2 mei 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 50

Thema: Waar  de  vierde  bede  om  vraagt

  1. Alle  lichamelijke  nooddruft
  2. Een  ootmoedig  erkennen
  3. Een  kinderlijk  vertrouwen

Zingen : Psalm         81 : 11,  12
Lezen  : 1 Koningen 17 :   1 – 16
Zingen : Psalm         67 :   3
Zingen : Gebed des H.  :   5
Zingen : Psalm         40 :   2