Archief

juni 2021

15 juni GBS dienst

Predikant: ds G. Beens

Tekst: Mattheüs 22: 11-14

Thema: Het bruiloftskleed van de Koning

  1. de eeuwige behoudenis in dit kleed
  2. de eeuwige gedachtenis aan dit kleed
  3. de eeuwige verlorenheid zonder dit kleed
13 juni morgendienst

Predikant: ds G van Manen

Tekst: Handelingen 15 : 36 – 16 : 5

 Thema: Het  begin  van  Paulus’  tweede  zendingsreis

 1. De  scheiding  van  Bárnabas
2. De  ontmoeting  met  Timótheüs
3. De  bevestiging  van  de  gemeenten

Zingen : Psalm            73 :   1
Lezen  : Handelingen 15 : 36 – 16 : 5
Zingen : Psalm            34 :   1,  11
Zingen : Psalm            72 :   4
Zingen : Psalm            68 : 16

13 juni middagdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Johannes 11: 43 en 44

Thema:Lazarus’ opwekking, beeld van des zondaars levendmaking

  1. Een onwederstandelijke roeping
  2. Een wonderlijk schouwspel
  3. Een gegeven bevel
13 juni avonddienst

Predikant: ds G van Manen

Zondag 1 – l        

Thema: De  vraag  naar  de  enige  troost

1.  De  aanleiding  tot  die  vraag
2. Het  gewicht  van  die  vraag
3. Het  antwoord  op  die  vraag

Zingen : Psalm        27 : 5
Lezen  : Romeinen 14
Zingen : Psalm        78 : 3,  4
Zingen : Psalm        85 : 3
Zingen : Psalm        97 : 7

6 juni morgendienst

Predikant: ds G van Manen

Tekst: Hebreeën 2 : 3    

Thema: De  verkondigde  zaligheid

  1. De  grote  rijkdom  daarvan

      2. De  ernstige  zonde  daartegen

      3. De  klemmende  vraag  daarbij

Zingen : Psalm     95 :   4
Lezen  : Hebreeën 2
Zingen : Psalm     40 :   5
Zingen : Psalm       1 :   3
Zingen : Psalm     73 : 14

6 juni middagdienst Heilige Doop

Predikant: ds. G. van Manen

Tekst: Exodus 14 : 27 – 29     

Thema: Het  water  maakt  scheiding

  1. Farao  met  zijn  volk  verdronken
  2. Israël  droogvoets  doorgeleid

Zingen : Psalm    66 :   3
Lezen  : Exodus  14 : 15 – 31
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm  136 : 13,  14,  15
Zingen : Psalm  103 :   4

6 juni avonddienst

Predikant: ds G van Manen

Zondag 52 – II       

Thema: Het  besluit  van  het  gebed

  1. Een  vaste  pleitgrond

      2. De enige  roem

      3. Een  gelovig  amen

Zingen : Psalm      145 :   4
Lezen  : Daniël          9 :   1 – 19
Zingen : Gebed des H. :   9,  10
Zingen : Psalm      115 :   1
Zingen : Psalm      106 : 26