juli 2021

28  juli bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 19:8-24

Thema: Het begin van Davids omzwervingen

1. Sauls dodelijke haat
2. Davids bange vlucht
3. Gods bijzondere bewaring

Zingen : Psalm         140:7,8
Lezen  : 1 Samuël 19 : 8 – 24
Zingen : Psalm         59:1,2
Zingen : Psalm         35:11
Zingen : Psalm         56:4

25  juli morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 16 : 20 – 25 

Thema: Paulus  en  Silas  in  Filippi  in  de  gevangenis

 1. Beschuldigd  en  aangeklaagd
 2. Gegeseld  en  vastgezet
 3. Gebeden  en  gezongen

Zingen : Psalm            34 :   4
Lezen  : Handelingen 16 : 11 – 25
Zingen : Psalm            33 :   5,  10
Zingen : Psalm            79 :   6
Zingen : Psalm            42 :   5

25  juli middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 24 : 1 – 27   

Thema:  Een vrouw  voor  Izak

1.  Het  verlangen  van  Abraham
2. Een  taak  voor  Eliëzer
3. De  ontmoeting  met  Rebekka

Zingen : Psalm    89 : 2
Lezen  : Genesis 24 : 1 – 27
Zingen : Psalm    45 : 2,  3
Zingen : Psalm  123 : 1
Zingen : Psalm    33 : 6

25  juli avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 2   

Thema: Gods  wet  in  het  stuk  van  de  ellende

 1. De  functie  daarvan
2. De  eis  daarin
3. De  ontdekking  daardoor

Zingen : Psalm    130 : 1
Lezen  : Romeinen  7
Zingen : Psalm        6 : 2,  4,  6
Zingen : Psalm      19 : 4
Zingen : Psalm    147 : 2

18 juli morgendienst

Leesdienst

Ds. J. Karels ~ oud. J. Seekles

Tekst: Jesaja 42: 16

Thema: Een belofte voor blinden om door de Heere geleid te worden

 1. Aan wie deze leiding wordt toegezegd
 2. Hoe deze leiding zich openbaart
 3. Hoe deze leiding onomstotelijk vaststaat
18 juli avonddienst

Leesdienst

Ds. J. Koster ~ oud. T. Roukens

Tekst: Openbaring 14: 6 en 7

Thema: Een gezicht aan Johannes op Patmos

 1. Goddelijke openbaring
 2. Goddelijke genade
 3. Goddelijke eer
14 juli evangelisatiedienst

Ds. J.B. Huisman

Tekst: Mattheüs 5 : 14-16

Thema: Het volk van God als het licht der wereld

 1. bevoordeeld boven de wereld
 2. een plaats in de wereld
 3.  een roeping tegenover de wereld
11 juli morgendienst

Leesdienst

Ds. G.J. van den Noort ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Lukas 12: 32

Thema: Een rijke bemoediging voor een arm volk

 1. Een bemoedigende aanspraak
 2. Een troostrijke belofte
 3. Een zekere waarborg
11 juli avonddienst

Leesdienst

Ds. B. Smijtegelt ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Openbaring 21: 6B

Thema: Een troostrijke belofte aan dorstigen

 1. De fontein
 2. De dorstigen
 3. De genadige Heere
 4. De dorstigen alleen die tot deze fontein komen
4 juli morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 41 : 10        

Thema: Een  woord  voor  Jakob

1.  Hoe  de  HEERE  hem  troost
2. Wie  de  HEERE  voor  hem  is
3. Waarmee  de  HEERE  hem  sterkt

Zingen : Psalm  123 : 1
Lezen  : Jesaja    41 : 1 – 20
Zingen : Psalm  146 : 3,  4
Zingen : Psalm  138 : 4
Zingen : Psalm    20 : 1
Zingen : Psalm    86 : 8

4 juli middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 16 : 16 – 19

 Thema: Het  werk  Gods  in  Filippi  bestreden

1.  De  list  van  satan
2. De  kracht  van  Christus
3. De  vijandschap  van  de  wereld

Zingen : Psalm         140 :   4,  8
Lezen  : Handelingen 16 : 11 – 19
Zingen : Psalm           74 :   4,  18
Zingen : Psalm         119 : 63
Zingen : Psalm           17 :   4

4 juli avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 1 – lll       

Thema: De  weg  tot  de  enige  troost

1. Veronderstelt  ellende
2. Bevat  verlossing
3. Werkt  dankbaarheid

Zingen : Psalm          51 :   7
Lezen  : Handelingen 9 :   1 – 19
Zingen : Psalm        130 :   1,  2
Zingen : Psalm          32 :   4
Zingen : Psalm        105 : 24