augustus 2021

29 augustus morgendienst

Leesdienst

Ds. C. Vogelaar ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Mattheüs 11: 29

Thema: Een nodiging tot het dragen van het juk van Christus

  1. Welk juk dat is
  2. Hoe dit juk gedragen wordt
  3. Welk een groot goed door het dragen van dit juk wordt ontvangen
29 augustus avonddienst

Leesdienst

Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Hebreeën 10: 31

Thema: De eeuwige rampzaligheid van degenen die onbekeerd sterven

  1. Waarom God hier de levende God genoemd wordt
  2. Wat het is om in Zijn handen te vallen
  3. Het vreselijke hiervan in de naderende eeuwigheid
25 augustus bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 20 : 1 – 23

 Thema: Jonathans  trouw  tegenover  David

1 .Het  dreigende  gevaar
2. Het  vernieuwde  verbond
3. Het  afgesproken  teken

Zingen : Psalm         3 : 1
Lezen  : 1 Samuël  20 : 1 – 23
Zingen : Psalm       56 : 1,  3
Zingen : Psalm     111 : 5
Zingen : Psalm       45 : 3

22 augustus morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 17 : 1 – 9

Thema: Paulus  te  Thessalónica

1. De  boodschap  die  hij  brengt
2. Het  geloof  dat  de  Heere  plant
3. De  vijandschap  die  zich  openbaart

Zingen : Psalm           86 :   5
Lezen  : Handelingen 17 :   1 – 15
Zingen : Psalm             2 :   4,  5
Zingen : Psalm           98 :   1
Zingen : Psalm           89 : 20

22 augustus avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 51 : 3 – 7        

Thema: David  in  zijn  boetpsalm

1. De  zonde  waarover  hij  klaagt
2. De  genade  waarnaar  hij  zoekt
3. De  barmhartigheid  waarop  hij  hoopt

Zingen : Psalm    32 : 2
Lezen  : Psalm    51
Zingen : Psalm  105 : 5
Zingen : Psalm  134 : 3
Zingen : Psalm    51 : 1,  2
Zingen : Psalm    86 : 3

15 augustus morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 16 : 33 – 40

Thema: Paulus’  vertrek  uit  Filippi

1.  De  dankbaarheid  van  de  stokbewaarder
2. Het  verlaten  van  de  gevangenis
3. Het  afscheid  van  de  gemeente

Zingen : Psalm          146 :   6
Lezen  : Handelingen  16 : 23 – 40
Zingen : Psalm          119 : 39,  81
Zingen : Psalm          147 :   6
Zingen : Psalm          121 :   4

15 augustus middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis  25 : 21 – 23    

Thema: Een  biddend  echtpaar

1.  Het gebed  van  Izak
2. De  nood  van  Rebekka
3.  Het onderwijs  van  de  HEERE

Zingen : Psalm   123 :   1
Lezen : Genesis  25 : 19 – 34
Zingen : Psalm     77 :   1,  6
Zingen : Psalm   105 :   3
Zingen : Psalm       3 :   2

15 augustus avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 4      

Thema: De  straf  over  de  zonde

1. Gods  wet  en  mijn  schuld
2. Gods  oordeel  en  mijn  vloek
3. Gods  recht  en  mijn  straf

Zingen : Psalm         18 :   8
Lezen  : 1 Timothéüs  1
Zingen : Psalm       119 : 36,  69
Zingen : Psalm         90 :   7
Zingen : Psalm         79 :   4

8 augustus morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 16 : 29 – 32

Thema: De  stokbewaarder  in  Filippi

1. De  nood  die  hij  doorleeft
2. De  vraag  die  hij  stelt
3. Het  antwoord  dat  hij  krijgt

Zingen : Psalm        40 : 5
Lezen  : Filippenzen  2 : 1 – 18
Zingen : Psalm        25 : 8,  10
Zingen : Psalm        95 : 4,   5
Zingen : Psalm      107 : 8

8 augustus middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 24 : 52 – 67      

Thema: Het  huwelijk  van Izak

1. De  verwondering  daarover
2. De  gewilligheid  daartoe
3. De  sluiting  daarvan

Zingen : Psalm      42 :   1
Lezen  : Genesis   24 : 52 – 67
Zingen : Psalm      45 :   6,  7
Zingen : Psalm    119 : 87
Zingen : Psalm      85 :   4

8 augustus avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jakobus 1 : 18,  n.a.v. Zondag 3    

Thema: Gods  wederbarende  genade

1. Waaruit  die  genade  vloeit
2. Waardoor  die  genade  gewerkt  wordt
3. Waartoe  die  genade  dient

Zingen : Psalm    89 :   8
Lezen  : Jakobus   1
Zingen : Psalm    87 :   2,  3,  4
Zingen : Psalm    45 :   2
Zingen : Psalm  118 : 12

1 augustus morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 16 : 26 – 28

Thema: De  stokbewaarder  in  Filippi

1. De  aardbeving  die  hem  wekt
2. De  gedachte  die  hem  benauwt
3. De  roep  die  hem  weerhoudt

Zingen : Psalm           99 :   1
Lezen  : Handelingen 16 : 19 – 34
Zingen : Psalm         118 :   3,  8
Zingen : Psalm         107 :   7
Zingen : Psalm             4 :   2

1 augustus middagdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 24 : 28 – 51

Thema: Eliëzer  bij  de  bruid   voor   Izak

1. Zijn  ontvangst
2. Zijn  verslag
3. Zijn  verzoek

Zingen : Psalm   139 :   2
Lezen  : Genesis  24 : 28 – 51
Zingen : Psalm     45 :   4,   5
Zingen : Psalm   119 :   7
Zingen : Psalm     72 :   6

1 augustus avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 24 : 28 – 51

Zondag 3    

Thema: Ingeleid  in  het  paradijs

1.  De  heerlijkheid  van  onze  schepping
2. De  diepte  van  onze  val
3. De  erkenning  van  onze  verdorvenheid
4. De  noodzaak  van  de  wedergeboorte

Zingen : Psalm     8 :   4,  5
Lezen  : Genesis  1 : 26 – 2 : 17
Zingen : Psalm   51 :   3,  5
Zingen : Psalm   14 :   2,  3
Zingen : Psalm   25 :   3