september 2021

27 september 2021 Opening catechisatie- en verenigingsseizoen

Ds G. van Manen

Meditatie over 1 Koningen 18 : 1-20

Diaken Van Vuuren

Het geweten in de Heilige Oorlog

26 september 2021 morgendienst

Leesdienst

Ds. J. Koster  ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Mattheüs 3: 12

Thema: De hemelse Landman

  1. Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren
  2. Hij zal Zijn tarwe samenbrengen
  3. Hij zal het kaf verbranden
26 september 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J. Seekles

Tekst: Hosea 11: 4a

Thema: Gods wonderlijke liefdestrekking

  1. De ellende waaruit Hij trekt
  2. De wijze waarop Hij trekt
22 september 2021 bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 20 : 24 – 43

 Thema: Sauls  dodelijke  haat  tegen  David  door  Jonathan  ontdekt

1. Hoe  Jonathan  pleit  voor  David
2. De  boodschap  doorgeeft  aan  David
3. Afscheid neemt  van  David

Zingen : Psalm       62 :   1
Lezen  : 1 Samuël 20 : 24 – 43
Zingen : Psalm       31 : 11,  13
Zingen : Psalm       35 : 11
Zingen : Psalm       70 :   1

19 september 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Prediker 3 : 14    

Thema: Gods  eeuwige  raad

1. Een  troostrijke  wetenschap
2. Een  eeuwige  vastheid
3. Een  Gode  verheerlijkend  doel

Zingen : Psalm    90 : 6
Lezen  : Prediker   3
Zingen : Psalm  102 : 6,  15
Zingen : Psalm  139 : 1,  9
Zingen : Psalm    25 : 6

19 september 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 6       

Thema: De  Middelaar  Gods  en  der  mensen

1.  Zijn  beide  naturen
2. Zijn  heerlijke  Persoon
3. Zijn  heilig  Evangelie

Zingen : Psalm    95 :   4
Lezen  : Ruth        2
Zingen : Psalm    40 :   3,  5
Zingen : Psalm  118 : 10
Zingen : Psalm    45 :   1

12 september 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 26 : 8 – 13    

Thema: Gods  gerichten  op  aarde

1.  De  verwachting  van  de  vromen
2. De  verharding  van  de  goddelozen
3. De  vrede  van  God

Zingen : Psalm  102 : 16
Lezen  : Jesaja    26
Zingen : Psalm  119 : 34,  38
Zingen : Psalm    73 : 14
Zingen : Psalm    85 :   4

12 september 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 5 – II

Thema: Een  levende  behoefte  aan  verlossing

1. Gods  recht  dat  genoegdoening  eist
2. De  wegen  die  afgesloten  zijn
3. Het  middel  dat  aangewezen  wordt

Zingen : Psalm  103 : 8
Lezen  : Ezechiël   3 : 1 – 21
Zingen : Psalm  116 : 2,  3
Zingen : Psalm      6 : 1,  3
Zingen : Psalm    25 : 2

5 september 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Thess. 2 : 13 – 14

Thema: Paulus  dank  aan  God  voor  de  vrucht  in  Thessalónica

1.  Omdat  zij  Gods  Woord  aannamen
2. God  door  dat  Woord  werkte
3. En  de  vrucht  zich  openbaarde

Zingen : Psalm  126 :   3
Lezen  : 1 Thessalonicenzen 2
Zingen : Psalm    72 : 10,  11
Zingen : Psalm    89 :   7
Zingen : Psalm  119 : 47

5 september 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 5   

Thema: Een  levende  behoefte  aan  verlossing

1.  Gods  recht  dat  genoegdoening  eist
2. De  wegen  die  afgesloten  zijn
3. Het  middel  dat  aangewezen  wordt

Zingen : Psalm  143 : 2
Lezen  : Psalm    49
Zingen : Psalm    49 : 2,  3
Zingen : Psalm    25 : 8
Zingen : Psalm  130 : 1