Archief

oktober 2021

21 oktober 2021 huwelijksdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 105 : 4

Thema: Een liefdevolle opwekking voor elke dag

  1. om naar de HEERE te vragen
  2. om Zijn aangezicht te zoeken
20 oktober 2021 bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 21 : 1 – 9

Thema: De  vluchtende  David  te  Nob
1. Het  heilige  brood
2. Een  verraderlijke  vijand
3. Een  betekenisvol  zwaard

Zingen : Psalm       27 :   3
Lezen  : 1 Samuël  21 :   1 – 9
Zingen : Psalm       54 :   1,  2
Zingen : Psalm       38 : 16,  19
Zingen : Psalm       37 : 20

17 oktober 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 2 : 2        

Thema: De  bruid  van  Christus

1. Bemind  door  haar  Bruidegom
2. Vergeleken  bij  een  lelie
3. Verkerend  onder  de  doornen

Zingen : Psalm    77 : 6
Lezen  : Hooglied  2
Zingen : Psalm    45 : 1,  6
Zingen : Psalm    68 : 7
Zingen : Psalm  138 : 4

17 oktober 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 9    

Thema: Het  geloof  in  God  de  Vader

1. De  noodzaak  van  dat  geloof
2. De  troost  in  dat  geloof
3. Het  vertrouwen  door  dat  geloof

Zingen : Psalm    93 :   1
Lezen  : Jesaja    42 :   1 – 17
Zingen : Psalm    33 : 10,  11
Zingen : Psalm  113 :   4
Zingen : Psalm  103 :   7

10 oktober 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 11 : 35      

Thema: Een  wenende  Jezus

1.De  aanleiding  daartoe
2. Het  medelijden  daarin
3. De  troost  daaruit

Zingen : Psalm       90 :   2
Lezen  : Johannes 11 : 20 – 46
Zingen : Psalm       27 :   6,  7
Zingen : Psalm       69 :   9
Zingen : Psalm       99 :   2

10 oktober 2021 avonddienst Heilige Doop

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 8      

Thema: De  drie-enige  God

1. Openbaart  Zich  in  Zijn  Woord
2. Verklaart  Zich  in  Zijn  werk
3. Verheerlijkt  Zich  in  Zijn  Kerk

Zingen : Psalm        33 : 3
Lezen  : 2 Korinthe  13
Zingen : Psalm      105 : 5
Zingen : Psalm      134 : 3
Zingen : Psalm        89 : 3,  4
Zingen : Avondzang     : 7

3 oktober 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Romeinen 6 : 23        

Thema: Dood  en  leven
 1. Verdiende  straf
2. Verkregen  genade
3. Verworven  leven

Zingen : Psalm     25 :   2
Lezen  : Romeinen 6
Zingen : Psalm     73 : 10,  12
Zingen : Psalm     16 :   6
Zingen : Psalm     68 : 10

3 oktober 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 7      

Thema: Het  ware  geloof

1. Adam  en  Christus
2. Kennen  en  vertrouwen
3. Schrift  en  belijdenis

Zingen : Psalm      119 : 6
Lezen  : Romeinen    5 : 12 – 21
Zingen : 1e ber. 12  Art.:   1
Zingen : 1e ber. 12  Art.:   2
Zingen : Psalm          2 :   7