oktober 2021

31 oktober 2021 morgendienst

Leesdienst

Ds. J. van Haaren ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Lukas 22: 31 t/m 34

Thema: Een laatste waarschuwing en een laatste bemoediging

  1. Satans begeerte
  2. Christus’ voorbede
  3. Petrus’ ergernis
31 oktober 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. G. Schipaanboord ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Galaten 4: 30a

Thema: Werp de dienstmaagd uit en haar zoon

  1. Een groot gevaar
  2. Alleen door genade
  3. Een heilzame vrucht
24 oktober 2021 morgendienst Heilig Avondmaal

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 2 : 3a

Thema: Christus  vergeleken  met  een  appelboom
1. De  uitnemendheid  van  Zijn  Persoon
2. De  rijkdom  van  Zijn  schaduw
3. De  zoetheid  van  Zijn  vrucht

Zingen : Psalm     39 :   3
Lezen  : Johannes  6 : 47 – 71
Zingen : Psalm     45 :   4,  5
Zingen : Psalm     73 : 13
Zingen : Psalm     35 :   1
Zingen : Psalm   146 :   1,   5
Zingen : Psalm   146 :   6

24 oktober 2021 middagdienst Heilig Avondmaal

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 2 : 3b

Thema: Christus  vergeleken  met  een  appelboom

1. De  uitnemendheid  van  Zijn  Persoon
2. De  rijkdom  van  Zijn  schaduw
3. De  zoetheid  van  Zijn  vrucht

Zingen : Psalm    32 :   4
Lezen  : Hooglied  5
Zingen : Psalm    63 :   3,  4
Zingen : Psalm    36 :   2
Zingen : Psalm    22 : 13
Zingen : Psalm  132 :   9,  10
Zingen : Psalm  132 : 12

24 oktober 2021 avonddienst nabetrachtig

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 2 : 15

Thema: Een  bevel  van  Christus  om  de  vossen  te  vangen

1. Aan  wie  Hij  dat  bevel  geeft
2. Wat  Hij  daarmee  bedoelt
3. Welke  reden  Hij  daarbij  noemt

Zingen : Psalm  103 :   3
Lezen  : Hooglied  2
Zingen : Psalm  116 :   7,  8
Zingen : Psalm    74 : 18
Zingen : Psalm  119 : 57

21 oktober 2021 huwelijksdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 105 : 4

Thema: Een liefdevolle opwekking voor elke dag

  1. om naar de HEERE te vragen
  2. om Zijn aangezicht te zoeken
20 oktober 2021 bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 21 : 1 – 9

Thema: De  vluchtende  David  te  Nob
1. Het  heilige  brood
2. Een  verraderlijke  vijand
3. Een  betekenisvol  zwaard

Zingen : Psalm       27 :   3
Lezen  : 1 Samuël  21 :   1 – 9
Zingen : Psalm       54 :   1,  2
Zingen : Psalm       38 : 16,  19
Zingen : Psalm       37 : 20

17 oktober 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Hooglied 2 : 2        

Thema: De  bruid  van  Christus

1. Bemind  door  haar  Bruidegom
2. Vergeleken  bij  een  lelie
3. Verkerend  onder  de  doornen

Zingen : Psalm    77 : 6
Lezen  : Hooglied  2
Zingen : Psalm    45 : 1,  6
Zingen : Psalm    68 : 7
Zingen : Psalm  138 : 4

17 oktober 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 9    

Thema: Het  geloof  in  God  de  Vader

1. De  noodzaak  van  dat  geloof
2. De  troost  in  dat  geloof
3. Het  vertrouwen  door  dat  geloof

Zingen : Psalm    93 :   1
Lezen  : Jesaja    42 :   1 – 17
Zingen : Psalm    33 : 10,  11
Zingen : Psalm  113 :   4
Zingen : Psalm  103 :   7

10 oktober 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Johannes 11 : 35      

Thema: Een  wenende  Jezus

1.De  aanleiding  daartoe
2. Het  medelijden  daarin
3. De  troost  daaruit

Zingen : Psalm       90 :   2
Lezen  : Johannes 11 : 20 – 46
Zingen : Psalm       27 :   6,  7
Zingen : Psalm       69 :   9
Zingen : Psalm       99 :   2

10 oktober 2021 avonddienst Heilige Doop

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 8      

Thema: De  drie-enige  God

1. Openbaart  Zich  in  Zijn  Woord
2. Verklaart  Zich  in  Zijn  werk
3. Verheerlijkt  Zich  in  Zijn  Kerk

Zingen : Psalm        33 : 3
Lezen  : 2 Korinthe  13
Zingen : Psalm      105 : 5
Zingen : Psalm      134 : 3
Zingen : Psalm        89 : 3,  4
Zingen : Avondzang     : 7

3 oktober 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Romeinen 6 : 23        

Thema: Dood  en  leven
 1. Verdiende  straf
2. Verkregen  genade
3. Verworven  leven

Zingen : Psalm     25 :   2
Lezen  : Romeinen 6
Zingen : Psalm     73 : 10,  12
Zingen : Psalm     16 :   6
Zingen : Psalm     68 : 10

3 oktober 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 7      

Thema: Het  ware  geloof

1. Adam  en  Christus
2. Kennen  en  vertrouwen
3. Schrift  en  belijdenis

Zingen : Psalm      119 : 6
Lezen  : Romeinen    5 : 12 – 21
Zingen : 1e ber. 12  Art.:   1
Zingen : 1e ber. 12  Art.:   2
Zingen : Psalm          2 :   7