Archief

november 2021

21 november 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 18 : 1 – 17      

Thema:  Paulus  te  Korinthe

1. Door vrienden  omringd
2. Door  de  Joden  weerstaan
3. Door  de  Heere  bemoedigd
4. Door  Gallio  vrijgelaten

Zingen : Psalm         100 :   1,  3
Lezen  : Handelingen 18 :   1 – 21
Zingen : Psalm         119 : 44,  81
Zingen : Psalm           31 : 19
Zingen : Psalm           20 :   5

21 november 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 11        

Thema: Jezus,  de  Zoon  van  God

1.  De  liefde  die  Hij  openbaart
2. De  verlossing  die  Hij  werkt
3. De  zaligheid  die  Hij  schenkt

Zingen : Psalm    40 :   5
Lezen  : Numeri   27 : 12 – 23
Zingen : Psalm    65 :   1,  2
Zingen : Psalm    97 :   7
Zingen : Psalm    18 : voorzang

17 november 2021 bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 21 : 10 – 15

Thema: David  in  zijn  omzwervingen  te  Gath

1.  Door  de  Filistijnen  herkend
2. Met  grote  vrees  vervuld
3. Door  waanzinnigheid  ontkomen

Zingen : Psalm       56 :   2
Lezen  : 1 Samuël  21 : 10 – 15  en  Psalm 56
Zingen : Psalm       34 :   3,  9
Zingen : Psalm       56 :   4
Zingen : Psalm       34 :   2

14 november 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 17 : 30 – 31

Thema: Paulus  sprekend  over  de  oordeelsdag

1. Wat  God  tot  die  dag  verkondigt
2. Wie  God  op  die  dag  tot  Rechter  stelt
3. Waarin  God  van  die  dag  zekerheid  gaf

Zingen : Psalm          103 :   8
Lezen  : Handelingen  17 : 16 – 34
Zingen : Psalm            42 :   1,  5
Zingen : Psalm            98 :   4
Zingen : Psalm            43 :   4

14 november 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 10 – II        

Thema: De  HEERE  regeert

1. Door  Zijn  almachtige  kracht
2. Met  Zijn  Vaderlijke  hand
3. Tot  een  drievoudig  doel

Zingen : Psalm      40 :   2
Lezen  : Romeinen  8 : 18 – 39
Zingen : Psalm      37 :   3,  20
Zingen : Psalm    147 :   6
Zingen : Psalm    118 : 14

7 november 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 17 : 10 – 15        

Thema: Gods  Woord  in  Beréa

1. Ontvangen
2. Onderzocht
3. Geloofd
4. Bestreden

Zingen : Psalm             8 : 1
Lezen  : Handelingen 17 : 1 – 15
Zingen : Psalm         119 : 8,  49
Zingen : Psalm             2 : 4
Zingen : Psalm           92 : 6

7 november 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 10        

Thema: De  HEERE  regeert

 1. Door  Zijn  almachtige  kracht
2. Met  Zijn  Vaderlijke  hand
3. Tot  een  drievoudig  doel

Zingen : Psalm        105 : 10
Lezen  : 1 Koningen 17
Zingen : Psalm          33 :   5,  6
Zingen : Psalm        139 :   2
Zingen : Psalm          91 :   5

3 november 2021 Dankdag morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jakobus 1 : 17    

 Thema: De  ontvangen  gaven  van  God

1. Het  goede  daarin
2. De  Bron  daarvan
3. Het  onderwijs  daarbij

Zingen : Psalm  136 :   1,  25
Lezen  : Jakobus  1 :   1 – 18
Zingen : Psalm    65 :   8,  9
Zingen : Psalm  145 :   3
Zingen : Psalm    68 : 10

3 november 2021 Dankdag avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jeremia 8 : 19 – 22

 Thema: Jeremia’s  antwoord  aan  een  klagend  volk

1. De  klacht  die  hij  hoort
2. De  smart  die  hij  doorleeft
3. De  balsem  die  hij  aanwijst

Zingen : Psalm  147 : 4
Lezen  : Jeremia   8
Zingen : Psalm    79 : 4,  6
Zingen : Psalm    51 : 9
Zingen : Psalm    60 : 1