november 2021

28 november 2021 morgendienst

Ds. G. van Reenen  ~ oud. J. Seekles

Tekst: Lukas 1: 65b

Thema: De dingen waarover in Judea’s gebergte gesproken werd

  1. Welke dingen dat zijn
  2. Welk Licht hier is opgegaan
28 november 2021 middagdienst

Ds. W.C. Lamain ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Genesis 49: 24b

Thema: De Vrucht van de Machtige Jacobs

  1. Zoals hij in Jozef als type is aanschouwd
  2. Zoals dat in Christus volkomen is verwezenlijkt
  3. Zoals Hij als zodanig met blijdschap wordt herkend door de Kerk
28 november 2021 avonddienst

Ds. E. Venema ~ oud. T. Roukens

Tekst: Lukas 6: 46 t/m 49

Thema: De gelijkenis van de twee bouwers

  1. Ze leggen beiden een ander fundament
  2. Ze bouwen samen aan hetzelfde huis
  3. Ze zien samen een andere uitwerking
21 november 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 18 : 1 – 17      

Thema:  Paulus  te  Korinthe

1. Door vrienden  omringd
2. Door  de  Joden  weerstaan
3. Door  de  Heere  bemoedigd
4. Door  Gallio  vrijgelaten

Zingen : Psalm         100 :   1,  3
Lezen  : Handelingen 18 :   1 – 21
Zingen : Psalm         119 : 44,  81
Zingen : Psalm           31 : 19
Zingen : Psalm           20 :   5

21 november 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 11        

Thema: Jezus,  de  Zoon  van  God

1.  De  liefde  die  Hij  openbaart
2. De  verlossing  die  Hij  werkt
3. De  zaligheid  die  Hij  schenkt

Zingen : Psalm    40 :   5
Lezen  : Numeri   27 : 12 – 23
Zingen : Psalm    65 :   1,  2
Zingen : Psalm    97 :   7
Zingen : Psalm    18 : voorzang

17 november 2021 bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 21 : 10 – 15

Thema: David  in  zijn  omzwervingen  te  Gath

1.  Door  de  Filistijnen  herkend
2. Met  grote  vrees  vervuld
3. Door  waanzinnigheid  ontkomen

Zingen : Psalm       56 :   2
Lezen  : 1 Samuël  21 : 10 – 15  en  Psalm 56
Zingen : Psalm       34 :   3,  9
Zingen : Psalm       56 :   4
Zingen : Psalm       34 :   2

14 november 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 17 : 30 – 31

Thema: Paulus  sprekend  over  de  oordeelsdag

1. Wat  God  tot  die  dag  verkondigt
2. Wie  God  op  die  dag  tot  Rechter  stelt
3. Waarin  God  van  die  dag  zekerheid  gaf

Zingen : Psalm          103 :   8
Lezen  : Handelingen  17 : 16 – 34
Zingen : Psalm            42 :   1,  5
Zingen : Psalm            98 :   4
Zingen : Psalm            43 :   4

14 november 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 10 – II        

Thema: De  HEERE  regeert

1. Door  Zijn  almachtige  kracht
2. Met  Zijn  Vaderlijke  hand
3. Tot  een  drievoudig  doel

Zingen : Psalm      40 :   2
Lezen  : Romeinen  8 : 18 – 39
Zingen : Psalm      37 :   3,  20
Zingen : Psalm    147 :   6
Zingen : Psalm    118 : 14

7 november 2021 morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 17 : 10 – 15        

Thema: Gods  Woord  in  Beréa

1. Ontvangen
2. Onderzocht
3. Geloofd
4. Bestreden

Zingen : Psalm             8 : 1
Lezen  : Handelingen 17 : 1 – 15
Zingen : Psalm         119 : 8,  49
Zingen : Psalm             2 : 4
Zingen : Psalm           92 : 6

7 november 2021 avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 10        

Thema: De  HEERE  regeert

 1. Door  Zijn  almachtige  kracht
2. Met  Zijn  Vaderlijke  hand
3. Tot  een  drievoudig  doel

Zingen : Psalm        105 : 10
Lezen  : 1 Koningen 17
Zingen : Psalm          33 :   5,  6
Zingen : Psalm        139 :   2
Zingen : Psalm          91 :   5

3 november 2021 Dankdag morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jakobus 1 : 17    

 Thema: De  ontvangen  gaven  van  God

1. Het  goede  daarin
2. De  Bron  daarvan
3. Het  onderwijs  daarbij

Zingen : Psalm  136 :   1,  25
Lezen  : Jakobus  1 :   1 – 18
Zingen : Psalm    65 :   8,  9
Zingen : Psalm  145 :   3
Zingen : Psalm    68 : 10

3 november 2021 Dankdag avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jeremia 8 : 19 – 22

 Thema: Jeremia’s  antwoord  aan  een  klagend  volk

1. De  klacht  die  hij  hoort
2. De  smart  die  hij  doorleeft
3. De  balsem  die  hij  aanwijst

Zingen : Psalm  147 : 4
Lezen  : Jeremia   8
Zingen : Psalm    79 : 4,  6
Zingen : Psalm    51 : 9
Zingen : Psalm    60 : 1