december 2021

2 januari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 2 : 16 – 18

 Thema: Geklag,  geween  en  veel  gekerm

1. Van  een  barende  Rachel
2. Om  het  weggevoerde  Juda
3. Vanwege  omgebrachte  kinderen

Zingen : Psalm    92 :   1
Lezen  : Matthéüs 2 : 13 – 23
Zingen : Psalm    90 :   3,  8
Zingen : Psalm    84 :   6
Zingen : Psalm    71 :   6

2 januari 2022 middagdienst

Leesdienst

Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. T. Roukens

Tekst: Psalm 39 : 7 en 8

Thema: Des mensen nietigheid en de verwachting van de vromen

 1. De mens van nature in de ijdelheid van zijn bestaan
 2. De mens van nature in de ijdelheid van zijn bedrijf
 3. De wijze keus van David en van alle vrome mensen
2 januari 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

 Zondag 12 – ll        

Thema: Een  koninklijk  priesterdom

1. Door  de  zalving  van  Christus
2. Tot  een  drievoudig  doel
3. Met  een  heerlijk  vooruitzicht

Zingen : Psalm    99 : 1
Lezen  : 1 Petrus   2
Zingen : Psalm    45 : 5,  6
Zingen : Psalm  133 : 2
Zingen : Psalm  145 : 4

1 januari 2022 nieuwjaarsdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Klaagliederen 5 : 21

Thema: Jeremia’s  gebed  om  bekering

1. Vanwege  de  nood  van  zijn  volk
2. In  vertrouwen  op  zijn  God
3. En  om  de  genade  van  weleer

Zingen : Psalm            74 :   2,  15
Lezen  : Klaagliederen  5
Zingen : Psalm            80 :   5,  9
Zingen : Psalm          119 : 78
Zingen : Psalm          122 :   3
Zingen : Psalm            20 : 1

31 december 2021 oudejaarsdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Klaagliederen 3 : 38 – 40

Thema: Jeremía’s  oproep  onder  het  oordeel

1. Waar  wij  op  moeten  letten
2. Waarover  wij  moeten  klagen
3. Hoe  wij  moeten  wederkeren

Zingen : Psalm           90 :   7
Lezen  : Klaagliederen 3 : 21 – 50
Zingen : Psalm           38 :   6,  8,  9
Zingen : Psalm           31 :   8,  18
Zingen : Psalm           89 : 19

26 december 2021 morgendienst Tweede Kerstdag

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 2 : 1 – 8

Thema: Enige  wijzen  zoekend  naar  de  geboren  Koning  der  Joden

1.  De  ster  die  op  Hem  wijst
2. Het  Woord  dat  van  Hem  spreekt
3. De  haat  die  tegen  Hem  ontstaat

Zingen : Psalm     98 : 1
Lezen  : Matthéüs  2 : 1 – 12
Zingen : Lofzang v Z.: 4,  5
Zingen : Psalm       8 : 3,  4
Zingen : Psalm     49 : 1

26 december 2021 middagdienst

Leesdienst

Oefenaar W. van Leeuwen ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 1:29b

 1. Het Eindpunt van de prediking in het Oude Testament;
 2. het Glanspunt in de prediking van Johannes de Doper;
 3. het Middelpunt in de prediking van het Nieuwe Testament.
26 december 2021 avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 2 : 9 – 12

 Thema: De  Koning  der  Joden  door  de  wijzen  gevonden

1.  De  ster  die  zij  weer  zien
2. Kind  Dat  zij  aanbidden
3. De  openbaring  die  zij  krijgen

Zingen : Psalm   105 : 1
Lezen  : Matthéüs  2 : 9 – 23
Zingen : Lofzang v S : 1,  2
Zingen : Psalm     72 : 6
Zingen : Psalm     86 : 5

25 december 2021 morgendienst Eerste Kerstdag

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 7

 Thema: De  plaats  van  Christus  in  het  Kerstevangelie

1. De  plaats  die  Hij  verlaat
2. De  plaats  die  Hem  afwijst
3. De  plaats  die  Hij  verkiest

Zingen : Psalm    98 :   2
Lezen  : Lukas      2 :   1 – 20
Zingen : Lofz. v M.   :   1,  2,   3
Zingen : Psalm    73 : 14
Zingen : Psalm    79 :   7

25 december 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds E. Venema ~ oud A.L. Kardol

Tekst: Lukas 2 : 28-30

Thema: Een kerstpsalm in de stervensnacht

1. De dichter van deze kerstpsalm
2.  De inhoud van deze kerstpsalm
3.  De vrucht van deze kerstpsalm

25 december 2021 avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 9 : 5a       

Thema: Het  Kerstevangelie  van  Jesaja

1. Een  geboren  Kind
2. Een  gegeven  Zoon
3. Een  gelukkig  volk

Zingen : Psalm  138 :   2
Lezen  : Jesaja     9 :   1 – 6
Zingen : Lofz. v M.   :   4,  6,  7
Zingen : Psalm    89 :   8
Zingen : Psalm    68 : 10

19 december 2021 morgendienst

Leesdienst

Ds. C. Hegeman ~ oud. T. Roukens

Tekst: Habakuk 2: 3b

Thema: Een uitziende ziel niet beschaamd

 1. Een leerzame les
 2. Een dierbare belofte
 3. Een geheiligde wetenschap
19 december 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds. C. van de Ridder ~ oud. J. Seekles

Tekst: Jeremia 31: 15 t/m 17

Thema: De stem der vertroosting tot verlossing van Gods Kerk

 1. De stem van Rachel
 2. De stem van Gods Kerk
 3. De stem des Middelaars, als de Verlosser Zijns volks
 4. De stem des Heeren, als de Jehova, de Drie-enige Verbonds God
19 december 2021 avonddienst

Leesdienst

Ds. G. van Reenen ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Openbaring 22: 16b

Thema: ‘Ik ben de blinkende Morgenster’

 1. Haar uitnemende schoonheid
 2. Haar schitterende opgang
 3. Haar troostvolle sprake
16 december 2021 huwelijksdienst

Ds P.J. de Raaf

Tekst: Psalm 128 : 1b

Thema: Een gelukkig bruidspaar

 1.  hun hart
 2.  hun wandel
15 december 2021 bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 22 : 1 – 5

Thema:  De  vluchtende  David

1. Als  toevlucht  in  de  spelon
2. Als  overste  van  zijn  mannen
3. In  de  zorg  om  zijn  ouders
4. Onder  de  leiding  des  Heeren

Zingen: Psalm   56 : 5
Lezen : 1 Sam.  22 : 1 – 5  en  Psalm 57
Zingen: Psalm  142 : 1,  2,  7
Zingen: Psalm    57 : 1
Zingen: Psalm    57 : 5

12 december 2021 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 9 : 1        

Thema: Een  profetie  van  licht  in  de  duisternis

1. Over  wie  dat  licht  opgaat
2. Wanneer  dat  licht  opgaat
3. Waartoe  dat  licht  opgaat

Zingen : Psalm    81 : 11,  12
Lezen  : Jesaja      8 : 11 – 9 : 6
Zingen : Psalm  107 :   5,  7
Zingen : Psalm    36 :   3
Zingen : Lofz. v Z.    :   5

12 december 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds P. Honkoop sr ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Hooglied 2: 1a

Thema: Jezus, de geestelijke Roos

 1. Een aantrekkelijke Roos;
 2. Een geneeskrachtige Roos;
 3. Een hartversterkende Roos;
 4. Een bloedvervige Roos;
 5. Een sterkgeurige Roos.
12 december 2021 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 12 -I       

Thema: Het  drievoudig  ambt  van  Christus

1.  Om  een  blijde  boodschap  te  brengen
2. Om  gebrokenen  van  hart  te  verbinden
3. Om  gevangenen  vrijheid  te  geven

Zingen : Psalm    93 : 1
Lezen  : Jesaja    61
Zingen : Psalm    45 : 2,  3
Zingen : Psalm  110 : 3,  4
Zingen : Psalm    89 : 8

5 december 2021 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Psalm 40 : 7 – 9       

Thema: Zie,  Ik  kom…

 1. Om  hét  offer  te  brengen
2. Om  de  Schrift  te  vervullen
3. Om  Gods  wil  te  doen

Zingen : Psalm   131 : 2,  4
Lezen  : Psalm     40
Zingen : Psalm     40 : 3,  4
Zingen : Psalm       2 : 4
Zingen : Psalm     86 : 6

5 december 2021 middagdienst

Leesdienst

Ds A.F. Honkoop ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Exodus 7 : 10 t/m 12

ThemaGods werk en des duivels werk

1.   De opdracht tot het werk Gods.
2.  Het wonder door het werk Gods.
3.  De nabootsing van het werk Gods.

5 december 2021 avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 1 : 22 – 23

Thema: Troostvol  onderwijs  voor  Jozef

1.  Een  wonderlijke  zwangerschap
2. Een  lang  beloofde  Zoon
3. Een  betekenisvolle  Naam

Zingen : Psalm      76 : 1
Lezen  : Matthéüs   1
Zingen : Psalm    105 : 5
Zingen : Psalm    134 : 3
Zingen : Psalm    119 : 5,  65
Zingen : Lofzang v Z. : 1