januari 2022

30 januari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 7 : 21 – 23

Thema: Waarschuwend  onderwijs  van  Christus

 1. Een  bedrieglijke  grond
 2. Een  Goddelijke  maatstaf
 3. Een  vergeefs  pleidooi
 4. Een  rechtvaardig  vonnis

Zingen : Psalm    68 : 10
Lezen  : Matthéüs 7 : 13 – 29
Zingen : Psalm  119 :   2,  84
Zingen : Psalm    19 :   4
Zingen : Psalm  107 : 22

30 januari 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 14

Thema: De  menswording  van  de  Zoon  van  God

1. Langs  een  wonderlijke  weg
2. Tot  een  verheven  doel
3. Met  een  heilzame  vrucht

Zingen : Psalm  141 :   1,  2
Lezen  : Ruth         4
Zingen : Psalm    51 :   3,  5
Zingen : Psalm    38 : 18,  22
Zingen : Psalm    98 :   1

23 januari 2022 morgendienst

Leesdienst

Ds. Chr. van Dam ~ oud. J. Seekles

Tekst: Johannes 10: 28

Thema: Het eeuwige leven

 1. Van Christus gegeven
 2. Door de vijand bestreden
 3. Uit de vruchten gebleken
23 januari 2022 avonddienst

Leesdienst

Ds. P. Honkoop sr. ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Jesaja 40: 31a

Thema: De vlucht der geestelijke arenden

 1. De vleugelen waarmee ze opvaren
 2. De tijden wanneer ze opvaren
 3. De kracht waarin ze opvaren
 4. De wijze waarop ze opvaren
 5. De plaats waarnaar ze opvaren
19 januari 2022 Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 22 : 3 – 5       

Thema: De  vluchtende  David

1. De  zorg  om  zijn  ouders
2. De  leiding  des  Heeren

Zingen : Tien Geb.      : 6,  9
Lezen  : 1 Samuël  22 : 1 – 5  en  Psalm 142
Zingen : Psalm       22 : 5,  12
Zingen : Psalm       27 : 6
Zingen : Psalm         5 : 8,  12

16 januari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 3 : 12

Thema: Het  onderscheid  tussen  kaf  en  koren

1.  Op  de  dorsvloer
2. In  de  kerk
3. Bij  de  wederkomst

Zingen : Psalm  139 : 1
Lezen  : Lukas      3 :   1 – 20
Zingen : Psalm      1 :   2,  3
Zingen : Psalm  119 : 60
Zingen : Psalm  126 :   3

16 januari 2022 middagdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 5 : 4        

Thema: De  zaligspreking  van  treurenden

1. Het  treuren  dat  bedoeld  wordt
2. De  troost  die  beloofd  wordt

Zingen : Psalm  141 :   3,  9
Lezen  : Lukas      6 : 17 – 36
Zingen : Psalm    69 :   3,  13
Zingen : Psalm  119 : 62
Zingen : Psalm  145 :   6

16 januari 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 13 – II

Thema: De  Heere  en  Zijn  volk

 1.Waarmee  Hij  ze  kocht
2. Waarvan  Hij  ze  verlost
3. Waartoe  Hij  ze  eigent

Zingen : Psalm  119 :   1
Lezen  : 1 Petrus   1
Zingen : Psalm    18 :   6,  14
Zingen : Psalm  118 : 14
Zingen : Psalm    48 :   6

9 januari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 3 : 7 – 11

Thema: De  prediking  van  Johannes  de  Doper

1. Een  ontdekkende  aanspraak
2. Een  indringende  boodschap
3. Een  troostvolle  heenwijzing

Zingen : Psalm    90 : 6
Lezen  : Matthéüs 3
Zingen : Psalm    51 : 3,  7
Zingen : Psalm    19 : 4
Zingen : Psalm    68 : 6

9 januari 2022 middagdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 5 : 1 – 3       

Thema: De  eerste  zaligspreking

1. Wie  zaligspreekt
2. Wie  zaliggesproken  worden
3. Waarom  ze  zaliggesproken  worden

Zingen : Psalm  146 : 5
Lezen  : Matthéüs 5 : 1 – 20
Zingen : Psalm    40 : 5,  8
Zingen : Psalm    72 : 7
Zingen : Psalm  145 : 4

9 januari 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 13 – I

Thema: De  heerlijkheid  van  de  Zoon  van  God

1.  Geopenbaard
2. Aanschouwd
3. Beleden

Zingen : Psalm     45 :
Lezen  : Johannes 1 :   1 – 18
Zingen : Psalm       2 :   4,   6
Zingen : Psalm     89 : 12
Zingen : Psalm     87 :   4,  5

2 januari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 2 : 16 – 18

 Thema: Geklag,  geween  en  veel  gekerm

1. Van  een  barende  Rachel
2. Om  het  weggevoerde  Juda
3. Vanwege  omgebrachte  kinderen

Zingen : Psalm    92 :   1
Lezen  : Matthéüs 2 : 13 – 23
Zingen : Psalm    90 :   3,  8
Zingen : Psalm    84 :   6
Zingen : Psalm    71 :   6

2 januari 2022 middagdienst

Leesdienst

Oefenaar Wulfert Floor ~ oud. T. Roukens

Tekst: Psalm 39 : 7 en 8

Thema: Des mensen nietigheid en de verwachting van de vromen

 1. De mens van nature in de ijdelheid van zijn bestaan
 2. De mens van nature in de ijdelheid van zijn bedrijf
 3. De wijze keus van David en van alle vrome mensen
2 januari 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

 Zondag 12 – ll        

Thema: Een  koninklijk  priesterdom

1. Door  de  zalving  van  Christus
2. Tot  een  drievoudig  doel
3. Met  een  heerlijk  vooruitzicht

Zingen : Psalm    99 : 1
Lezen  : 1 Petrus   2
Zingen : Psalm    45 : 5,  6
Zingen : Psalm  133 : 2
Zingen : Psalm  145 : 4

1 januari 2022 nieuwjaarsdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Klaagliederen 5 : 21

Thema: Jeremia’s  gebed  om  bekering

1. Vanwege  de  nood  van  zijn  volk
2. In  vertrouwen  op  zijn  God
3. En  om  de  genade  van  weleer

Zingen : Psalm            74 :   2,  15
Lezen  : Klaagliederen  5
Zingen : Psalm            80 :   5,  9
Zingen : Psalm          119 : 78
Zingen : Psalm          122 :   3
Zingen : Psalm            20 : 1