februari 2022

27 februari morgendienst

Leesdienst

Ds M. Mondria ~ oud A.L. Kardol

Tekst: Genesis 22 : 8

Thema: Abrahams geloofsbeproeving in het offer van  zijn enige zoon

1.  De aanleiding tot dit offer

2. De inwinning voor dit offer

3. De vervanging van dit offer

27 februari avonddienst

Leesdienst

Ds G. van Reenen ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Openbaring 5:5

Thema: Een hartroerend hemels gezicht

1.  Een wenende Johannes

2. De troostende ouderling

23 februari 2022 weekdienst (bevestiging ambtsdragers)

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 23 : 8 – 12     

Thema: Eén  is  uw  Meester

1. De  lessen  van  die  Meester
2. De  enigheid  van  die  Meester
3. Het  dienen  van  die  Meester

Zingen : Psalm      19 :   7
Lezen  : Matthéüs 23 :   1 – 12
Zingen : Psalm    119 : 32,  81
Zingen : Psalm    133 :   1
Zingen : Psalm    123 :   1
Zingen : Psalm    138 :   3

20 februari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 21 : 4 – 5

Thema: Een  boodschap  aangaande  Sions  Koning

 1. Dat  Hij  komt
2. Tot  wie  Hij  komt
3. Hoe  Hij  komt

Zingen : Psalm      72 :   2
Lezen  : Matthéüs 21 :   1 – 17
Zingen : Psalm    118 : 10,  13
Zingen : Psalm      64 :   9,  10
Zingen : Psalm      17 :   8

20 februari 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 15 – II        

Thema: De  veroordeling  van  Christus

1. Welke  rechter  dat  doet
2. Welke  dood  Hij  sterft
3. Welk  nut  dat  heeft

Zingen : Psalm   26 :   8
Lezen  : Psalm   22
Zingen : Psalm   22 :   1,  3
Zingen : Psalm   69 :   9
Zingen : Psalm   34 : 10

19 februari 2022 aangepaste kerkdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 19 : 1-10

Thema: Zacheüs, de tollenaar

  1. waar Jezus hem vindt
  2. wat hij aan Jezus belijdt
  3. hoe Jezus hem troost
13 februari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 19 : 25 – 30  

 Thema: Wie  kan  dan  zalig  worden ?

1. Wanneer  de  discipelen  dit  vragen
2. Wat  Jezus  daarop  antwoordt
3. De  vraag  die  Petrus  daarna  stelt
4. Het  antwoord  dat  Jezus  daarop  geeft

Zingen : Psalm      49 :   2
Lezen  : Matthéüs 19 : 13 – 30
Zingen : Psalm      25 :   6,  7
Zingen : Psalm      68 : 10
Zingen : Psalm    140 :   7,  13

13 februari 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 15 – I       

Thema: Het  lijden  van  Christus

1.  De  diepte  in  dat  lijden
2. De  verlossing  door  dat  lijden
3. De  vruchten  van  dat  lijden

Zingen : Psalm  146 : 3
Lezen  : Psalm    69 : 1 – 22
Zingen : Psalm    69 : 2,  4
Zingen : Psalm    22 : 6
Zingen : Psalm    85 : 1

6 februari 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 14 : 1 – 12

Thema: De  dood  van  Johannes  de  Doper

1.  Een  goddeloze  eis
2. Een  laatste  liefdeplicht
3. Een  nuttige  gang

Zingen : Psalm     144 : 2
Lezen  : Matthéüs  14 : 1 – 21
Zingen : Psalm       35 : 8,  11
Zingen : Psalm       49 : 6
Zingen : Psalm       75 : 1

6 februari 2022 avonddienst Heilige Doop

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 15 : 21 – 28

Thema: Een  Kananese  vrouw  bij  Jezus

1.  De  nood  van  haar  dochter
2. De  beproeving  van  haar  geloof
3. De  verhoring  van  haar  gebed

Zingen : Psalm       43 :   3
Lezen  : Matthéüs  15 : 21 – 39
Zingen : Psalm     105 :   5
Zingen : Psalm     134 :   3
Zingen : Psalm       66 :   4,  5
Zingen : Psalm       75 :   6