maart 2022

27 maart 2022 morgendienst

Leesdienst

Ds. W.C. Lamain ~ oud. T. Roukens

Tekst: Mattheüs 26: 59 en 60

Thema: De veroordeling van de Heere Jezus

  1. De personen die hier genoemd worden
  2. De valse getuigen die gezocht worden
  3. Het falen van die getuigen
27 maart 2022 avonddienst

Leesdienst

Ds. J. Karels ~ oud. J. Seekles

Tekst: Johannes 5: 25

Thema: De stem van de Zone Gods

  1. Wie deze stem horen
  2. Wat deze stem zegt
  3. Waartoe deze stem weerklinkt
23 maart 2022 Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 22 : 20 – 23

Thema: De  gevluchte  Abjathar  bij   David

1. De  moord  door  koning Saul
2. De  belijdenis  van  David
3. De  troost  voor  Abjathar

Zingen : Psalm      17 : 5
Lezen  : 1 Samuël 22 : 6 – 23
Zingen : Psalm      52 : 1,  2,  3
Zingen : Psalm      52 : 6,  7
Zingen : Psalm      32 : 4

20 maart 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 26 : 40 – 41

 Thema: Een  lijdende  Borg  en  slapende  discipelen

1.  Een  ontdekkende  vraag
2. Een  ernstvolle  opwekking
3. Een  waarschuwende  les

Zingen : Psalm     119 : 75
Lezen  : Matthéüs  26 : 30 – 45
Zingen : Psalm       22 : 10,  11
Zingen : Psalm       69 :   3
Zingen : Gebed des H.:   7

20 maart 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 16 – ll       

Thema: Christus’  nederdaling  ter  hel

1. De  betekenis  daarvan
2. De  verlossing  daardoor
3. De  troost  daaruit

Zingen : Psalm      3 :   1
Lezen  : Jona        1 : 10 – 2
Zingen : Psalm  116 :   2,  3,  4,  5
Zingen : Psalm    22 :   3
Zingen : Psalm    89 : 10

13 maart 2022 morgendienst Heilig Avondmaal

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Petrus 2 : 6     

Thema: De  door  God  gelegde  Hoeksteen

1. De  dierbaarheid  van  Hem
2. Het  geloof  in  Hem

Zingen : Psalm    42 :   1
Lezen  : 1 Petrus   2 :   1 – 10
Zingen : Psalm   118 :   7,  11
Zingen : Psalm   140 :   7,  13
Zingen : Psalm     35 :   1
Zingen : Psalm   132 : 10,  11
Zingen : Psalm   132 : 12

13 maart 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Zacharía 3 : 10        

Thema: Vrede  te  dien  dage

1.  Een  verworven  vrede
2. Een  geschonken  vrede
3. Een  gemeenschappelijke  vrede

Zingen : Psalm  103 : 1
Lezen  : Micha      4
Zingen : Psalm    72 : 2,  4,  10
Zingen : Psalm    37 : 6
Zingen : Psalm    43 : 4

9 maart 2022 Biddag morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Nehémia 1 : 5 – 11

Thema: Nehémia  biddend  om  de  herbouw  van  Jeruzalem

1. Een  hartelijke  schuldbelijdenis
2. Een  vaste  pleitgrond
3. Een  oprechte  begeerte

Zingen : Psalm     99 :   5
Lezen  : Nehemia   1
Zingen : Psalm   102 :   8,  9
Zingen : Psalm     89 : 14
Zingen : Psalm   106 : 24

9 maart 2022 Biddag avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 19 : 41 – 42

Thema: Jezus  wenend  voor  het  herbouwde  Jeruzalem

 1. De  oorzaak  van  dat  wenen
2. De  nodiging  in  dat  wenen
3. De  waarschuwing  bij  dat  wenen

Zingen : Psalm  122 :   2
Lezen  : Lukas    19 : 28 – 48
Zingen : Psalm    25 :   5,  7,  10
Zingen : Psalm    81 : 13,  15
Zingen : Psalm    79 :   4

6 maart 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Zacharía 3 : 9

 Thema: Troostvol  onderwijs  aangaande  een  enige  Steen

1. Het  leggen  van  die  Steen
2. De  heerlijkheid  in  die  Steen
3. De  belofte  bij  die  Steen

Zingen : Psalm    42 : 6
Lezen  : Zacharía  3
Zingen : Psalm  106 : 2,  3
Zingen : Psalm    62 : 1,  5
Zingen : Psalm    27 : 3

6 maart 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 16 – I       

Thema: Het  sterven  van  Christus
1.  De  noodzaak  daarvan
2. De  zekerheid  daarvan
3. De nuttigheid  daarvan

Zingen : Psalm      95 :   3
Lezen  : 2 Samuël 18 : 19 – 33
Zingen : Psalm      22 :   4,  7
Zingen : Psalm      16 :   5
Zingen : Psalm    119 : 15