April 2022

26 april 2022  Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 23 : 1 – 13

Thema: Kehíla  door  David  verlost

1.  De  inval  van  de  Filistijnen
2. De  verlossing  door  David
3. De  ondankbaarheid  van  de  inwoners

Zingen : Psalm       60 :   7
Lezen  : 1 Samuël  23 :   1 – 13
Zingen : Psalm       18 :   8,  9
Zingen : Psalm         3 :   4
Zingen : Psalm     119 : 33

24 april 2022  morgendienst

Ds G. Zwerus ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 20 : 19b-21

Thema: Een gezegende groet

  1. De betekenis van die groet
  2. De volheid in die groet
  3. De blijdschap door die groet

Psalm:     30 : 8
Lezen:     Johannes 20 : 1-21
Psalm:     72 : 2 en 4
Psalm:     89 : 8
Psalm:     119 : 83

24 april 2022  avonddienst

Ds M. Karens ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Openbaring 1 : 17 en 18

Thema: De Levensvorst verschijnt aan Johannes

  1. Overweldigd door Christus’ heerlijkheid
  2. Opgericht door Christus’ genade
  3. Onderwezen door Christus’ woord

Zingen : Psalm        2 : 6, 7
Lezen  : Openbaring 1
Zingen : Psalm        21 :   4, 5
Zingen : Psalm      138 :   4
Zingen : Psalm        56 :   6

18 april 2022  2e Paasdag

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 28 : 8 – 10

Thema: Een  ontmoeting  met  de  opgestane  Christus

1. Een  wonderlijke  gang
2. Een  gezegende  ontmoeting
3. Een  herhaalde  opdracht

Zingen : Psalm       118 : 13
Lezen  : 2 Koningen 13 : 14 – 25
Zingen : Psalm         21 :   4,  5,  6
Zingen : Psalm         85 :   4
Zingen : Psalm         89 :   8

17 april 2022  1e Paasdag morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 28 : 5 – 6

Thema: Een  boodschap  van  de  opgestane  Christus

1. Door  een  engel  uit  de  hemel
2. Voor  vrouwen  bij  het  graf
3. Van  leven  door  overwinning

Zingen : Psalm    118 : 11
Lezen  : Matthéüs 28
Zingen : Psalm      62 :   1,  4,  5
Zingen : Psalm      30 :   3,  4
Zingen : Psalm      40 :   8

17 april 2022  1e Paasdag avonddienst

Ds G. van Manen

H.C. Zondag 17

Thema: De  weldaden  van  de  opgestane  Christus

1.  De  gerechtigheid  waarmee  Hij  bekleedt
2. Het  leven  waartoe  Hij  opwekt
3. De  opstanding  waarvan  Hij  verzekert

Zingen : Psalm        16 :   6
Lezen  : 1 Korinthe 15 : 35 – 58
Zingen : Psalm        21 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm      105 : 24
Zingen : Psalm        68 : 10

15 april 2022 Goede Vrijdag

Ds G. van Manen

Tekst: Hebreeën 13 : 12 – 14

Thema: Het  offer  van  Jezus  buiten  de  poort

1. Een  heerlijk  doel
2. Een  dure  plicht
3. Een  dringende  reden

Zingen : Psalm       89 : 19
Lezen  : Hebreeën 13
Zingen : Psalm       49 :   2,  3
Zingen : Psalm       89 : 20
Zingen : Psalm       90 :   7

10 april 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 27 : 39 – 43

Thema: De  Koning  der  Joden   gelasterd  en  bespot

1. Een  spottende  schare
2. Een  zwijgende  Borg
3. Een  noodzakelijke  toepassing

Zingen : Psalm        3 :   1
Lezen  : Matthéüs 27 : 24 – 44
Zingen : Psalm      69 :   4,  9
Zingen : Psalm      42 :   2
Zingen : Psalm      56 :   2

10 april 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Titus 2 : 11 – 14

Thema: De  leer  van  de  zaligmakende  genade  Gods

1.  Bevat  onderwijs  voor  dit  leven
2. Geeft  hoop  op  de  toekomst
3. Is  gegrond  in  Christus

Zingen : Psalm   26 : 11,  12
Lezen  : Titus       2
Zingen : Psalm  119 : 87,  88
Zingen : Psalm    42 :   7
Zingen : Psalm      1 :   1

3 april 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 27 : 3 – 10

Thema: De  waardering  van  Christus

1.  Door  Judas
2. Door  de  overpriesters
3. Door  de  gelovigen

Zingen : Psalm        9 : 10,  11
Lezen  : Matthéüs 27 :   1 – 26
Zingen : Psalm      69 :   7, 8
Zingen:   Psalm    105 : 10
Zingen : Psalm    142 :   4,  5

3 april 2022 avonddienst H.D.

Ds G. van Manen

Tekst: Psalm 22 : 31 – 32       

Thema: Gods  verbondstrouw

1. Zijn  onveranderlijke  belofte
2. Zijn  trekkende  liefde
3. Zijn  verkondigde  gerechtigheid

Zingen : Psalm  117 :   1
Lezen  : Psalm    22
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm    22 : 14,  15,  16
Zingen : Psalm  102 : 10