Archief

mei 2022

15 mei 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Filippenzen 3 : 8 – 9

 Thema: Paulus’  getuigenis  aangaande  Christus

1. Het  schadelijke  van  alles  buiten  Christus
2. De  uitnemendheid  van  de  kennis  van  Christus
3. De  onmisbaarheid  van  de  gerechtigheid  van  Christus

Zingen : Psalm       93 : 1,  4
Lezen  : Filippenzen 3
Zingen : Psalm       45 : 4,  5
Zingen : Psalm       89 : 7
Zingen : Avondzang    : 1,  7

15 mei 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 18 –II

Thema: De  ten  hemel  gevaren  Christus

 1. Als  Voorspreker  bij  Zijn  Vader
2. Als  Hoofd  van  Zijn  lidmaten
3. Als  Zender  van  Zijn  Geest

Zingen : Psalm    119 : 3
Lezen  : Johannes 17
Zingen : Psalm      20 : 1,  3
Zingen : Psalm      64 : 1,  10
Zingen : Psalm      45 : 1

12 mei 2022 huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Nehemia 9 : 12

Thema: Door de HEERE geleid

  1.  Het middel waardoor de HEERE leidt
  2.  Het doel waartoe de HEERE leidt
8 mei 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 26 : 19

Thema: Jesaja’s  profetie  aangaande  de  wederkomst

1.  Een  vaste  zekerheid
2. Een  persoonlijke  verwachting
3. Een  blij  vooruitzicht

Zingen : Psalm       85 :   2
Lezen  : Jesaja       26
Zingen : 1e ber. 12 art.:   1
Zingen : Psalm     104 : 15
Zingen : Psalm       98 :   4

8 mei 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 18 – I

Thema: De hemelvaart  van  Christus

1.  Een zichtbaar  feit
2. Een  troostvolle  wetenschap
3. Een  Schriftuurlijke  belijdenis

Zingen : Psalm          47 :   1
Lezen  : Handelingen  1 :   1 – 14
Zingen : Psalm        103 :   6,  10
Zingen : Psalm        123 :   1
Zingen : Psalm          73 : 13

1 mei 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 45 : 26 – 28

Thema: De  boodschap  van  een  levende  Jozef

            Hoe  deze  boodschap  wordt
1. ontvangen
2. bevestigd
3. geloofd

Zingen : Psalm   141 :   3,   5
Lezen  : Genesis  45
Zingen : Psalm     42 :   6,   7
Zingen : Psalm   135 :   2, 12
Zingen : Psalm   105 : 13

1 mei 2022 avonddienst Heilige Doop

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 28 : 19

 Thema: Een  drievoudige  opdracht  van  Christus

1. Om  te  onderwijzen
2. Om  te  dopen
3. Om  te  leren

Zingen : Psalm     49 :   1
Lezen  : Lukas     24 : 28 – 53
Zingen : Psalm   105 :   5
Zingen : Psalm   134 :   3
Zingen : Psalm     25 :   5,  6
Zingen : Psalm     78 :   3