mei 2022

29 mei 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Filippenzen 3 : 20

Thema: Paulus’  levenswandel

1. Waar  die  tegenover  staat
2. Hoe  die  omschreven  wordt
3. Wat  daaraan  verbonden  is

Zingen : Psalm      121 :   1
Lezen  : Filippenzen 2 :   1 – 18
Zingen : Psalm          1 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm        86 :   6
Zingen : Psalm        73 : 12

29 mei 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 19 – I

 Thema: Christus’  heerlijkheid  aan  Gods  rechterhand

 1. De  plaats  die  Hij  bekleedt
2. De  gaven  die  Hij  uitgiet
(3. De  macht  die  Hij  uitoefent)
(4. Het  oordeel  dat  Hij  velt)

Zingen : Psalm         42 :   7
Lezen  : Handelingen 7 : 37 – 60
Zingen : Psalm         62 :   1,  5,  8
Zingen : Psalm       110 :   2,  3
Zingen : Psalm         73 : 14

26 mei 2022 Hemelvaartsdag

Ds G. van Manen

Tekst: Efeze 4 : 10

Thema: Opgevaren boven alle hemelen

 1. Wie er opgevaren is
 2. Waarheen Hij opgevaren is
 3. Waartoe Hij opgevaren is
25 mei 2022 huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 50

Thema: Geleid en gezegend

 1. een koninklijke Leidsman
 2. een onmisbare zegen
 3. een gelukkig volk
22 mei 2022 morgendienst

Leesdienst

Ds H.R. van Lier ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 21:15

Thema: Jezus’ onderhandeling met Petrus

 1. De vraag van Jezus
 2. Het antwoord van Petrus
 3. De opdracht aan Petrus
22 mei 2022 avonddienst

Leesdienst

Ds J. Koster ~ oud. T. Roukens

Tekst: 2 Kronieken 33 : 1-16

Thema: Gods genade verheerlijkt aan Manasse.

 1. Het leven van Manasse voor genade.
 2. Het leven van Manasse door genade.
 3. Het leven van Manasse uit genade.
15 mei 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Filippenzen 3 : 8 – 9

 Thema: Paulus’  getuigenis  aangaande  Christus

1. Het  schadelijke  van  alles  buiten  Christus
2. De  uitnemendheid  van  de  kennis  van  Christus
3. De  onmisbaarheid  van  de  gerechtigheid  van  Christus

Zingen : Psalm       93 : 1,  4
Lezen  : Filippenzen 3
Zingen : Psalm       45 : 4,  5
Zingen : Psalm       89 : 7
Zingen : Avondzang    : 1,  7

15 mei 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 18 –II

Thema: De  ten  hemel  gevaren  Christus

 1. Als  Voorspreker  bij  Zijn  Vader
2. Als  Hoofd  van  Zijn  lidmaten
3. Als  Zender  van  Zijn  Geest

Zingen : Psalm    119 : 3
Lezen  : Johannes 17
Zingen : Psalm      20 : 1,  3
Zingen : Psalm      64 : 1,  10
Zingen : Psalm      45 : 1

12 mei 2022 huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Nehemia 9 : 12

Thema: Door de HEERE geleid

 1.  Het middel waardoor de HEERE leidt
 2.  Het doel waartoe de HEERE leidt
8 mei 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 26 : 19

Thema: Jesaja’s  profetie  aangaande  de  wederkomst

1.  Een  vaste  zekerheid
2. Een  persoonlijke  verwachting
3. Een  blij  vooruitzicht

Zingen : Psalm       85 :   2
Lezen  : Jesaja       26
Zingen : 1e ber. 12 art.:   1
Zingen : Psalm     104 : 15
Zingen : Psalm       98 :   4

8 mei 2022 avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 18 – I

Thema: De hemelvaart  van  Christus

1.  Een zichtbaar  feit
2. Een  troostvolle  wetenschap
3. Een  Schriftuurlijke  belijdenis

Zingen : Psalm          47 :   1
Lezen  : Handelingen  1 :   1 – 14
Zingen : Psalm        103 :   6,  10
Zingen : Psalm        123 :   1
Zingen : Psalm          73 : 13

1 mei 2022 morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 45 : 26 – 28

Thema: De  boodschap  van  een  levende  Jozef

            Hoe  deze  boodschap  wordt
1. ontvangen
2. bevestigd
3. geloofd

Zingen : Psalm   141 :   3,   5
Lezen  : Genesis  45
Zingen : Psalm     42 :   6,   7
Zingen : Psalm   135 :   2, 12
Zingen : Psalm   105 : 13

1 mei 2022 avonddienst Heilige Doop

Ds G. van Manen

Tekst: Matthéüs 28 : 19

 Thema: Een  drievoudige  opdracht  van  Christus

1. Om  te  onderwijzen
2. Om  te  dopen
3. Om  te  leren

Zingen : Psalm     49 :   1
Lezen  : Lukas     24 : 28 – 53
Zingen : Psalm   105 :   5
Zingen : Psalm   134 :   3
Zingen : Psalm     25 :   5,  6
Zingen : Psalm     78 :   3