juni 2022

26 juni morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Psalm 43 : 3  en  4     

Thema: Een  afhankelijke  bidder

 1. De  leiding  die  hij  begeert
2. De  gemeenschap  die  hij  zoekt
3. Het  altaar  dat  hij  behoeft
4. Het  doel  dat  hij  beoogt

Zingen : Psalm    61 :   1,  2
Lezen  : Psalm    42 en 43
Zingen : Psalm    43 :   1, 2,  3
Zingen : Psalm  119 : 65
Zingen : Psalm    27 :   2

26 juni avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 21 – I

Thema: De  gemeente  des  Heeren

1. Haar  bijzondere  benaming
2. Haar  soevereine  vergadering
3. Haar  zekere  bewaring

Zingen : Psalm       84 : 1
Lezen  : Romeinen 10
Zingen : Psalm       65 : 1,  2
Zingen : Psalm       72 : 3
Zingen : Psalm       89 : 1

21 juni Bijbellezing – Heilige Doop

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 23 : 16 – 18

 Thema: De  vrezende  David  door  Jonathan  versterkt

1. De  liefde  van  Jonathan
2. De  trouw  van  God
3. Het  verbond  tussen  beide

Zingen : Psalm       89 :   2
Lezen  : 1 Samuël  23 : 14 – 28
Zingen : Psalm     105 :   5
Zingen : Psalm     134 :   3
Zingen : Psalm       77 :   5,  6
Zingen : Psalm       56 :   5

19 juni morgendienst

Leesdienst

Ds A. Verhagen ~ oud. J. Seekles

Tekst: Handelingen 5 : 38-39

Thema: De raad van Gamaliël

 1. een zwijgend nazien
 2. een ernstig onderzoek
 3. een grote waarschuwing
 4. een betekenisvolle vertroosting
19 juni avonddienst

Leesdienst

Ds Chr. van Dam ~ oud J. van Koeveringe

Tekst: Daniël 5 : 27       

Thema: Gewogen en te licht bevonden

 1. De Weger
 2. De weegschaal
 3. Het vereiste gewicht
12 juni morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 2  Korinthe 7 : 10       

Thema: De  ware  droefheid

 1. Vanwaar  ze  komt
 2. Waaruit  ze  blijkt
 3. Waarvan  ze  is  onderscheiden

Zingen:   Psalm 69 : 3
Lezen:     2 Korinthe 7
Zingen:   Psalm 102 : 1,5
Zingen:   Psalm 30 : 8

12 juni avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 19 – II

Thema: Christus’  heerlijkheid  aan  Gods  rechterhand

( 1. De  plaats  die  Hij  bekleedt)
2. De  gaven  die  Hij  uitgiet
3. De  macht  die  Hij  uitoefent
4. Het  oordeel  dat  Hij  velt

Zingen : Psalm          72 : 10
Lezen  : Handelingen  2 : 22 – 36
Zingen : Psalm            2 :   3,  6
Zingen : Psalm        119 : 60
Zingen : Psalm          73 : 12

8 juni  Bidstond voor de Particuliere Synode

Ds A. Schreuder

Tekst: Handelingen 4 : 24a

Thema: Het gebed van de gemeente Gods

 1. de aanleiding en de aanhef van dit gebed
 2. de zielsgestalte in dit gebed
 3. de vraag in dit gebed
 4. de verhoring in dit gebed
6 juni belijdenisdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Zacharía 12 : 10a

Thema: Een  profetie  van  Pinksteren

1. Voor  een  schuldig  volk
2. Van  een  genadig  God
3. Met  een  gezegende  vrucht

Zingen : Psalm      48 :   1
Lezen  : Zacharía  12
Zingen : Psalm    122 :   1,  2
Zingen : Psalm      25 :   2
Zingen : Psalm    106 :   3
Zingen : Psalm    143 : 10

5 juni morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 1 – 3

Thema: De  dag  van  Pinksteren

1. Vervuld  als  voorzegd
2. Een  geluid  als  van  wind
3. Tongen  als  van  vuur

Zingen : Psalm        118 : 12
Lezen  : Handelingen  2 :   1 – 21
Zingen : Psalm        133 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm          45 :   2
Zingen : Psalm          48 :   6

5 juni avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 20

Thema: De  Geest  van  Pinksteren

1. Is  waarachtig  en  eeuwig  God
2. Wordt  gegeven  aan  de  Kerk
3. Maakt  hen  Christus  deelachtig
4. Blijft  eeuwig  bij  hen

Zingen : Psalm    68 : 16
Lezen  : Efeze       1
Zingen : Psalm  119 : 80,  86
Zingen : Psalm    45 :   1
Zingen : Psalm    51 :   6

1 juni 2022  tijdrede

Ds G.W.S. Mulder

Tekst: Hooglied 4 : 16

Thema: Een gebed om de Heilige Geest

1. Een gebed voor Christus’ Kerk
2. Een gebed tot Christus’ verheerlijking

Zingen: Psalm 47: 4, 5
Lezen:   Hooglied 4
Zingen: Psalm 68: 4, 14
Zingen: Psalm 119: 3, 6
Zingen: Gebed des Heeren : 3