juli 2022

31 juli morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Handelingen 12 : 3 – 5       

Thema: Petrus  in  de  gevangenis

1. Uit  vijandschap  gegrepen
2. Door  wachters  bewaakt
3. Aan  God  opgedragen

Zingen : Psalm            39 :   3
Lezen  : Handelingen 11 : 19 – 12 : 5
Zingen : Psalm            79 :   5,  6
Zingen : Psalm          121 :   1,  2
Zingen : Psalm            31 :   1
Zingen : Psalm            34 :   3

31 juli avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 23    

Thema: In  Christus  rechtvaardig  voor  God

1. Een  heerlijke  bate
2. Een  Goddelijke  vierschaar
3. Een  onmisbaar  geloof

Zingen : Psalm  143 : 2
Lezen  : Job        33
Zingen : Psalm    85 : 1,  4
Zingen : Psalm    32 : 1
Zingen : Psalm  116 : 4,  5

27 juli bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 24

 Thema: Hoe David de gezalfde des HEEREN spaart

1.  Waar hij Saul ontmoet
2. Hoe hij tot Saul spreekt
3. Wat hij Saul belooft

Zingen : Psalm       71 :   2, 3
Lezen  : 1 Samuël  24
Zingen : Psalm       35 :   2, 11
Zingen : Psalm       37 :   4
Zingen : Psalm     118 :   8

24 juli morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Handelingen 7 : 54 – 60

Thema: Het  levenseinde  van  Stéfanus

      Hoe  hij

 1. van  Jezus  getuigt
 2. op  Jezus  ziet
 3. in  Jezus  ontslaapt

Zingen : Psalm       118 :   3
Lezen  : Handelingen 6 en 7 : 51 – 60
Zingen : Psalm         89 :   7,  8
Zingen : Psalm         37 : 19
Zingen : Psalm         73 : 12

24 juli avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 22

Thema: De  troost  voor  Gods  Kerk bij  het  denken  aan  de  dood

 1. De  ziel  die  opgenomen  wordt
 2. Het  lichaam  dat  verheerlijkt  wordt
 3. De  zaligheid  die  volkomen  wordt

Zingen : Psalm      106 :   3
Lezen  : Openbaring 7
Zingen : Psalm        49 :   5,  6
Zingen : Psalm      115 :   9
Zingen : Psalm        68 : 10

20 juli GBS dienst

Ds W.J. Karels

Tekst: Handelingen 5 : 38b-39a

Thema: Gods werk of mensenwerk
1. tweeërlei werk
2. tweeërlei vrucht
3. tweeërlei einde

Zingen: Psalm 26 vs. 2
Lezen: NGB art. 5
Lezen: Hand. 5 vs. 25 t/m 42
Zingen: Psalm 3 vs. 2 en 3
Zingen: Psalm 119 vs. 52
Zingen: Psalm 145 vs. 4

17 juli morgendienst

Ds. W.C. Lamain ~ oud. T. Roukens

Tekst: Psalm 140: 13

Thema: Een zalige wetenschap

 1. Wie die wetenschap verkrijgen
 2. Waarin die wetenschap bestaat
 3. Wanneer die wetenschap waardij heeft
17 juli avonddienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. J. Seekles

Tekst: 1 Koningen 18: 3 en 4

Thema: Obadja, de hofmeester van Achab

 1. In zijn Godsvreze
 2. In zijn positie
 3. In zijn geloofsdaad
10 juli morgendienst

Justus Vermeer ~ oud S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 3:8

Thema: De kracht en vrijheid van Gods Geest

 1. De overeenkomst tussen de werkingen van de Geest en de wind
 2. Het doel van de Heere Jezus met deze gelijkenis

Zingen: Psalm 119:3
Lezen: Johannes 3:1-21
Zingen: Lofzang v Maria: 3,4 en 5
Zingen: Psalm 51:6
Zingen: Psalm 143:10

10 juli avonddienst

Ds J. van Haaren ~ oud A.L. Kardol

Tekst: Romeinen 8 : 38 en 39

Thema: Paulus’ zalige geloofswetenschap
1. Een verkregen wetenschap
2. Een beleden wetenschap
3. Een gegronde wetenschap.

Zingen : Psalm        89 : 1
Lezen  : Romeinen    8 : 28 – 39
Zingen : Psalm        56 :   4 en 5
Zingen : Psalm       118 :  3
Zingen : Psalm         91 :  5

3 juli morgendienst Heilig Avondmaal

Ds G. van Manen

Tekst: Psalm 43 : 3  en  4     

Thema: Een  afhankelijke  bidder

1.  De  leiding  die  hij  begeert
2. De  gemeenschap  die  hij  zoekt
3. Het  altaar  dat  hij  behoeft
4. Het  doel  dat  hij  beoogt

Zingen : Psalm        43 :   4
Lezen  : 1 Korinthe  11 : 17 – 34
Zingen : Psalm        84 :   2,  4
Zingen : Psalm        42 :   7
Zingen : Psalm        22 : 13
Zingen : Psalm        43 :   1,  5
Zingen : Psalm      116 :   7

3 juli avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 21 – ll

Thema: De  gemeente  des  Heeren

1. Haar  grote  rijkdom
2. Haar  schuldige  plicht
3. Haar  genadige  weldaad

Zingen : Psalm  103 : 2
Lezen  : 1 Johannes 1 en 2 : 1 – 17
Zingen : Psalm  145 : 3,  7
Zingen : Psalm  133 : 1,  3
Zingen : Psalm    32 : 3