September 2022

30 september huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Hebreeën 11 : 13b

Thema: Gasten en vreemdelingen

 1. Hoe ze dat geworden zijn
 2. Hoe ze dat beleden hebben
28 september Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 25 : 18 – 35

 Thema: Abígaïl,  Nabals  huisvrouw,  bij  David

1. Liggend  aan  zijn  voeten
2. Sprekend  van  zijn  roeping
3. Gezegend  onder  zijn  handen

Zingen : Psalm      32 :   5
Lezen  : 1 Samuël 25 : 18 – 35
Zingen : Psalm      19 :   4,  7
Zingen : Tien Geb.     :   7,  9
Zingen : Psalm      54 :   3

25 september morgendienst

Leesdienst

Ds. C. van der Poel ~ oud. A.L. Kardol

Thema: Christus’ onderwijs, voorgesteld in de gelijkenis van de twee wegen

 1. De wandelaars op de brede weg
 2. De wandelaars op de smalle weg
25 september avonddienst

Leesdienst

Ds C. Hegeman ~ oud. T. Roukens

Tekst: Jesaja 1: 8 en 9

Thema: Gods trouw voor Zijn overgebleven volk

 1. Een overgebleven volk
 2. Een bestreden volk
 3. Een onuitsprekelijke trouw
18 september morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 45 : 22

Thema: Een  liefelijke  nodiging

1. Van  wie  ze  uitgaat
2. Tot  wie  ze  komt
3. Waartoe  ze  nodigt
4. Wat  ze  beoogt

Zingen : Psalm     89 : 19
Lezen  : Jesaja     45 :   1 – 14
Zingen : Psalm   119 :   5,  86
Zingen : Psalm   145 :   6
Zingen : Psalm   147 :   2

18 september avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 30

Thema: Nader  onderwijs  bij  het   Heilig  Avondmaal

1. Een  wezenlijk  onderscheid
2. Een  noodzakelijke  zelfbeproeving
3. Een  schuldige  plicht

Zingen : Psalm     121 : 1,  2
Lezen  : Matthéüs  22 : 1 – 14
Zingen : Psalm     139 : 1,  2,  14
Zingen : Psalm       26 : 2,  12
Zingen : Psalm     101 : 1,  2

11 september morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 45 : 19

Thema: Hoe  de  HEERE  is

1. Duidelijk  in  Zijn  spreken
2. Welmenend  in  Zijn  nodiging
3. Getrouw  in  Zijn  beloften

Zingen : Psalm      81 : 11,  12
Lezen  : Deuteronomium 30
Zingen : Psalm      14 :   1,  2,  3,  7
Zingen : Psalm        2 :   7
Zingen : Psalm    105 :   5

11 september avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 29

Thema: De  rechte  betekenis  van  het  Heilig  Avondmaal

1. Onveranderde  tekenen
2. Onderwijzende  woorden
3. Verzekerende  panden

Zingen : Psalm     23 : 1
Lezen  : Jeremia  31 : 1 – 14
Zingen : Psalm   145 : 2,  3
Zingen : Psalm   103 : 3
Zingen : Psalm     36 : 2

9 september huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Exodus 10 : 23b

Thema: Licht in Israëls woningen

 1. een ingrijpend onderscheid
 2. een grote zegen
 3. een verborgen oorzaak
4 september morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 45 : 15 – 17    

Thema: Ik  ben  de   HEERE

1. De  Heiland  Die  Zich  verborgen  houdt
2. Niet  een  afgod  die  beschaamt
3. Maar  de  God  Die  verlost

Zingen : Psalm    9 :   1,  18
Lezen  : Jesaja  45 : 15 – 22
Zingen : Psalm  46 :   1,  4
Zingen : Psalm  97 :   4
Zingen : Psalm    6 :   9

4 september avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 28

 Thema: De  gelovigen  in  het  Heilig  Avondmaal

door  Christus

 1. vermaand  en  verzekerd
 2. gespijzigd  en  gelaafd
 3. verlicht  en  geleid

Zingen : Psalm   105 : 22
Lezen  : Spreuken  9
Zingen : Psalm     63 :   2,  3
Zingen : Psalm     22 : 13
Zingen : Psalm     45 :   7