oktober 2022

30 oktober morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Efeze 2 : 8 – 10     

Thema: Uit  genade  zalig  geworden

1. Als  een  eenzijdig  Godswerk
2. Door  een  geschonken  geloof
3. Tot  goede  werken

Zingen : Psalm      8 : 1,  4
Lezen  : Efeze       2
Zingen : Psalm    89 : 7,  8
Zingen : Psalm  118 : 7
Zingen : Psalm    97 : 6

30 oktober avonddienst

Opname mislukt

Ds G. van Manen

Zondag 32

25 oktober uitzenddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 6 : 12 – 13

Thema: Jezus  in  het  gebed  tot  God

1. Wanneer  Hij  dat  doet
2. Waar  Hij  dat  doet
3. Voor  wie  Hij  dat  doet

Uitzending: ds P.D. den Haan

Tekst: 1 Johannes 2 :28

Zingen : Psalm  123 : 1
Lezen  : Lukas       6 : 6 – 19
Zingen : Psalm  119 : 3,  20
Zingen : Psalm    20 : 1
Zingen : Psalm  121 : 1
Zingen : Psalm    90 : 9

23 oktober morgendienst

Ds J.R. van Oordt ~ oud J. Seekles

Tekst: Jesaja 57:18

Thema: Een krank volk door de Heere genezen

1. Een krank volk, door de Heere genezen
2. Een dwalend volk, door Hem geleid.
3. Een treurend volk, door Hem getroost

23 oktober avonddienst

Wulfert Floor ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: 1 Johannes 1:7b    

Thema: Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon

  1. Wie de Persoon is, over Wie hier gesproken wordt.
  2. Wat we moeten verstaan door Zijn bloed.
  3. De reinigende kracht van dat bloed
  4. De wijduitgestrektheid van die reinigende kracht
19 oktober  Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 25 : 36 – 44

Thema: Hoe  David  trouwt  met  Abígaïl

1. Het  sterven  van  Nabal
2. Het  verzoek  van  David
3. De  gewilligheid  van  Abígaïl

Zingen : Psalm    119 : 26
Lezen  : 1 Samuël 25 : 36 – 44
Zingen : Psalm      49 :   3,  4
Zingen : Psalm      45 :   5
Zingen : Psalm      45 :   7

16 oktober morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jeremia 31 : 2

 Thema: Gods  genade  voor  een  overblijfsel

1. Waarvan  Hij  hen  verschoonde
2. Waar  Hij  hen  opzocht
3. Waarheen  Hij  hen  bracht

Zingen : Psalm    79 : 1
Lezen  : Jeremia  31 : 1 – 14
Zingen : Psalm   137 : 1,  3
Zingen : Psalm     74 : 2,  12
Zingen : Psalm   133 : 3

16 oktober avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 31

Thema: Sleutelsdragers  van  het  hemelrijk

1. Volgens  het  bevel  des  Konings
2. Met  het  woord  des  Konings
3. Naar  het  recht  des  Konings

Zingen : Psalm    65 :   2
Lezen  : Lukas     15 : 11 – 32
Zingen : Psalm      1 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm    34 :   8
Zingen : Psalm  118 : 10

9 oktober morgendienst Heilig Avondmaal

Ds G. van Manen

Tekst: Hooglied 8 : 5a

Thema: De  gang  van  de  bruid

1. Opklimmend  uit  de  woestijn
2. Leunend  op  haar  Liefste

Zingen : Psalm    62 :   5
Lezen  : Hooglied  8
Zingen : Psalm    84 :   4,  6
Zingen : Psalm    63 :   5
Zingen : Psalm    35 :   1
Zingen : Psalm    26 :   1,  12
Zingen : Psalm    64 : 10

9 oktober avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Hooglied 8 : 5b     

Thema: De  bevinding  van  de  bruid

1. Worstelend  onder  de  appelboom
2. Roemend  in  haar  Liefste
3. Onderwijzend  voor  de  kerk

Zingen : Psalm  103 : 3
Lezen  : Hooglied  3
Zingen : Psalm    45 : 1,  2
Zingen : Psalm  145 : 2
Zingen : Psalm  113 : 4

2 oktober morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 50 : 10     

Thema: Het  leven  van  Gods  kinderen

1. Hun  levenstekenen
2. Hun  levensbeproevingen
3. Hun  levensgrond

Zingen : Psalm    93 : 1,  3
Lezen  : Jesaja    50
Zingen : Psalm  143 : 3,  5,  6
Zingen : Psalm    73 : 1
Zingen : Psalm    25 : 2

2 oktober avonddienst Heilige Doop

Ds G. van Manen

Zondag 26

Thema: De  gelovigen  bij  de  Heilige  Doop

1. Vermaand  en  verzekerd
2. Gewassen  en  vernieuwd
3. Onderwezen  en  vertroost

Zingen : Psalm     95 :   4
Lezen  : Exodus   40 :   1 – 33
Zingen : Psalm   105 :   5
Zingen : Psalm   134 :   3
Zingen : Psalm     51 :   1,  2
Zingen : Psalm   142 :   7