november 2022

27 november morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 18 : 1 – 15

 Thema: Een  herhaalde  belofte  van  het  beloofde  kind

1. Door  het  geloof  omhelsd
2. Door  het  ongeloof  betwijfeld
3. Door  de  HEERE  bevestigd

Zingen : Lofzang v Z.: 2
Lezen  : Genesis  18 : 1 – 15
Zingen : Psalm   130 : 1,  2,  3
Zingen : Psalm     42 : 3
Zingen : Psalm   131 : 3,  4

27 november avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 34 – I

 Thema: De  wet  in  het  stuk  van  de  dankbaarheid

1. Door  God  gegeven
2. In  twee  tafelen  gedeeld
3. Door  Christus  vervuld

Zingen : Psalm     76 :   1
Lezen  : Jeremía  31 : 27 – 40
Zingen : Psalm   119 : 49,  87
Zingen : Tien Geb.    :   1,  9
Zingen : Psalm     97 :   1

23 november Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 26     

Thema: David  in  de  woestijn  Zif

1. Komend  bij  een  slapende  Saul
2. Roepend  tot  een  nalatige  Abner
3. Sprekend  met  een  beschaamde  koning

Zingen : Psalm     119 : 75
Lezen  : 1 Samuël  26
Zingen : Psalm       54 :   1,  2
Zingen : Psalm       38 : 15,  20
Zingen : Psalm       54 :   3

20 november morgendienst

Deze opname is mislukt

Leesdienst

Ds J. van Belzen ~ oud. P.A. Crum

Tekst: Deuteronomium 32 : 10-12

Thema: Gods weg met Zijn volk Israël

1. Israël door God gevonden
2. Israël door God onderwezen

20 november avonddienst

Deze opname is mislukt

Ds A. Verhagen ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Lukas 4 : 25-26

Thema: De weduwe te Zarfath

  1. Zij was door de Heere gekend
  2. Zij was door de Heere beproefd
  3. Zij werd door de Heere verzorgd
13 november morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Hebreeën 11 : 24 – 26     

Thema: De  keus  van  Mozes

1. De  eer  die  hij  weigert
2. Het  leven  dat  hij  verkiest
3. Het  loon  waar  hij  op  ziet

Zingen : Psalm     100 :   1,  4
Lezen  : Hebreeën 11 : 23 – 40
Zingen : Psalm       17 :   2,  7
Zingen : Psalm     119 : 32
Zingen : Psalm       20 :   5

13 november avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 33 – II

Thema: De  waarachtige  bekering  des  mensen

1. Verklaard  in  Gods  Woord
2. Doorleefd  in  twee  stukken
3. Geopenbaard  in  goede  werken

Zingen : Psalm       33 :   1
Lezen  : Hebreeën 10 : 19 – 36
Zingen : Psalm     119 : 16,  30
Zingen : Psalm       17 :   3
Zingen : Psalm     118 : 14

6 november morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 3 : 10

Thema:De  jonge  Samuël  door  de  HEERE  geroepen

1. De  omstandigheden  van  die  tijd
2. Het  roepen  van  de  HEERE
3. De  gehoorzaamheid  van  Samuël

Zingen : Psalm    42 : 1
Lezen  : 1 Samuël 3
Zingen : Psalm    22 : 5,  12
Zingen : Psalm    85 : 3
Zingen : Psalm  119 : 6

6 november avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 33

Thema:De  waarachtige  bekering  des  mensen

1. Verklaard  in  Gods  Woord
2. Doorleefd  in  twee  stukken
3. Geopenbaard  in  goede  werken

Zingen : Psalm    19 :   4
Lezen  : 1 Petrus   2 : 11 – 25
Zingen : Psalm  119 : 34,  37
Zingen : Psalm  105 : 24
Zingen : Psalm    32 :   6

2 november morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Hoséa 10 : 12

Thema: Op  de  akker  van  Gods  kerk

  1. De  werkzaamheden  die  Hij  eist
  2. Het  zoeken  dat  Hij  vraagt
  3. De  regen  die  Hij  belooft

Zingen : Psalm  105 : 3
Lezen  : Hoséa    10
Zingen : Psalm    65 : 6,  7,  8
Zingen : Psalm  126 : 3
Zingen : Psalm    85 : 4

2 november avonddienst

Tekst: Jeremía 5 : 3

Thema: Jeremía  sprekend  over  God

1. Die  naar  waarheid  ziet
2. en  uit  liefde  slaat
3. maar  toch  verworpen  wordt

Zingen : Psalm    66 :   2
Lezen  : Jeremía   5 :   1 – 19
Zingen : Psalm  147 :   3,  7
Zingen : Psalm    32 :   5
Zingen : Psalm    81 : 13,  15