december 2022

31 december oudejaarsdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 12 : 40        

Thema: Gij  dan,  zijt  ook  bereid

1. De  noodzaak  daarvan
2. De  beelden  daarbij
3. De  beloning  daarop

Zingen : Psalm   90 :   6
Lezen  : Lukas   12 : 35 – 48
Zingen : Psalm   73 : 13,  14
Zingen : Psalm   98 :   4
Zingen : Psalm   89 : 19

26 december morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 15 – 17

 Thema:De  vrucht  op  het  Kerstevangelie

1. Een  haastig  komen
2. Een  gelovig  zien
3. Een  vrijmoedig  spreken

Zingen : Psalm     98 :   2
Lezen  : Lukas       2 :   8 – 21
Zingen : Psalm   111 :   1,  3,  5
Zingen : Lofzang v Z.:   1
Zingen : Psalm   119 : 86

25 december morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 8 – 12

Thema: De  verkondiging  van  het  Kerstevangelie

 1. Het  wonder  daarvan
2. Het  persoonlijke  daarin
3. Het  teken  daarbij

Zingen : Psalm  98 : 1
Lezen  : Lukas    2 : 1 – 14
Zingen : Lofz. v M. : 4,  5,  6,  7
Zingen : Psalm  56 : 5
Zingen : Psalm  72 : 2

25 december avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 40 : 9

ThemaEen  profetie  van  het  Kerstevangelie

1. Wie  het  verkondigt
2. Tot  wie  het  komt
3. Van  Wie  het  spreekt

Zingen : Psalm    49 :   1
Lezen  : Jesaja    40
Zingen : Psalm    68 :   8, 13
Zingen : Psalm  102 : 12
Zingen : Psalm  135 : 12

18 december morgendienst

Ds J. van Haaren ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Micha 5 : 1

Thema: De komende Messias

1.  waar Hij komt
2. voor wie Hij komt
3. waartoe Hij komt

18 december avonddienst

Oefenaar Th. Avinck ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Jeremia 2:31b

Thema: De aard van de ware evangelische verootmoediging

  1. De uitleg van de Schriftwoorden
  2. De les die in deze woorden ligt
  3. Toepassing
15 december huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 78b-79

Thema: Licht in de duisternis

1. Wie dat Licht is
2. Aan wie dat Licht verschijnt
3. Waarop dat Licht onze voeten richt

14 december Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Samuël 27 : 1 – 12

Thema: David  te  Ziklag

1. De  nood  die  hem  daar  brengt
2. De  tijd  die  hij  daar  blijft
3. Het  pad  dat  hij  daar  betreedt

Zingen : Psalm      25 : 8
Lezen  : 1 Samuël 27
Zingen : Psalm      56 : 3,  4
Zingen : Psalm      19 : 7
Zingen : Psalm      27 : 4

11 december morgendienst

De opname van de eerste gezongen psalm ontbreekt

Ds G. van Manen

Tekst: Psalm 27 : 13 – 14

Thema: Gelovig  uitzien  naar  het  goede  des  HEEREN

  1. De  beproeving  daarin
  2. De  grond  daarvoor
  3. De  opwekking  daarbij

Zingen : Psalm    63 : 2
Lezen  : Psalm    27
Zingen : Psalm    89 : 9,  15
Zingen : Psalm    27 : 7
Zingen : Psalm  138 : 4

11 december avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 34 – II

 Thema: Het  eerste  gebod  van  Gods  heilige  wet

1. Verbiedt  de  zonde  van  afgoderij
2. Vraagt  hartelijke  liefde  tot  God
3. Dient  tot  behoud  van  de  zondaar

Zingen : Psalm    99 :   1
Lezen  : Daniël      1
Zingen : Psalm    81 :   8,  9,  10,  11
Zingen : Psalm  119 : 83
Zingen : Tien Geb.   :   2,  9

4 december morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 33 : 17a

Thema: Een  heerlijke  toezegging

1. In  een  dag  der  benauwdheid
2. Van  een  koning  in  zijn  schoonheid
3. Voor  Gods  volk  tot  heerlijkheid

Zingen : Psalm    84 :   2
Lezen  : Jesaja    33 :   2
Zingen : Psalm  116 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm    45 :   1
Zingen : Psalm    72 : 10

4 december avonddienst Heilige Doop

Ds G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 45       

Thema: Troostvol  onderwijs  voor  Maria

1. Van  wie  ze  dat  krijgt
2. Hoe  dat  haar  vertroost
3. Wat  dat  voor  haar  bevestigt

Zingen : Psalm      25 :   7
Lezen  : Lukas        1 : 26 – 45
Zingen : Psalm    105 :   5
Zingen : Psalm    134 :   3
Zingen : Lofzang v M.:   1,  2,  3
Zingen : Psalm      89 :   3