januari 2023

29 januari morgendienst

Ds J. Spaans ~ oud. T. Roukens

Tekst: Johannes 4 : 29

Thema: Jezus in Samaria

  1. Een ernstvol onderwijs.
  2. Een ontdekkende prediking.
  3. Een zalige uitkomst.
29 januari avonddienst

Ds J. Karels ~ oud J. Seekles

Tekst: Psalm 119:19

 Thema: Een vreemdeling op de aarde

1. Een treffende belijdenis
2. Een hartelijke begeerte

25 januari Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst; 1 Samuël 30 : 1 – 20

Thema: David  bij  het  verbrande  Ziklag

1. Zwaar  beproefd
2. Gesterkt  in  God
3. Wonderlijk  gered

Zingen : Psalm       70 : 1
Lezen  : 1 Samuël  30 : 1 – 20
Zingen : Psalm     118 : 3,  9
Zingen : Psalm       42 : 5
Zingen : Psalm         3 : 2

22 januari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 5 : 22 – 24

Thema: Jaïrus  aan  Jezus’  voeten

1. In  een  uiterste  nood
2. In  een  ootmoedige  gestalte
3. In  een  gelovig  gebed

Zingen : Psalm    55 :   1
Lezen  : Markus    5 : 21 – 43
Zingen : Psalm  141 :   1,  2,  3,  9
Zingen : Psalm    86 :   3
Zingen : Psalm  107 : 22

22 januari avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 36

Thema: Het  derde  gebod

1. De  schrikkelijke  zonden  tegen  dit  gebod
2. De  Goddelijke  ijver  voor  dit  gebod
3. De  rechte  betrachting  van  dit  gebod

Zingen : Tien Geb.      : 1,  4
Lezen  : Johannes 17
Zingen : Psalm     119 : 4,  63
Zingen : Psalm       21 : 8,  13
Zingen : Psalm       52 : 7

15 januari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 3 : 1 – 6

Thema: Kerkgangers  op  de  sabbat

1. De  man  met  een  verdorde  hand
2. De  mensen  met  een  beschuldigende  vinger
3. Jezus  met  Zijn  genezend  woord

Zingen : Psalm    60 :   7
Lezen  : Markus    2 : 23 – 3 : 12
Zingen : Psalm  116 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm    31 :   5,  6
Zingen : Psalm    79 :   7

15 januari avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 35

Thema: Geen  gesneden  beeld

1. Het  gebod  van  God
2. De  ijver  van  God
3. De  barmhartigheid  van  God

Zingen : Psalm          51 :   1
Lezen  : 1 Koningen  12 : 25 – 13 : 6
Zingen : Psalm          78 : 29,  30
Zingen : Psalm        119 :   1
Zingen : Tien Geboden  :   3,  9

8 januari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 1 : 29 – 34

 Thema: De  medelijdende  Hogepriester  in  het  huis  van  Simon  Petrus

  1. Een  Goddelijk  wonder
  2. Een  liefdevol  dienen
  3. Een  oneindige  goedheid

Zingen : Psalm    25 : 10
Lezen  : Markus    1 : 21 – 45
Zingen : Psalm    38 :   1,  3,  4,   9
Zingen : Psalm  103 :   2
Zingen : Psalm  132 :   6
Zingen : Psalm  146 :   4

8 januari avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 10 : 14b

Thema: Onderwijs  van  Jezus  voor  opvoeders

1. De  nodiging  die  uitgaat
2. De  waarschuwing  die  klinkt
3. De  toezegging  die  bemoedigt

Zingen : Psalm  127 :   3
Lezen  : Markus  10 :   1 – 16
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm      8 :   1,  2,  4
Zingen : Psalm    22 : 15

1 januari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Openbaring 22 : 5

 Thema: De  toekomst  voor  wakende  dienstknechten

1. Een  eeuwige  dag
2. Een  eeuwigdurend  licht
3. Een  eeuwige  heerschappij

Zingen : Psalm        123 : 1
Lezen  : Openbaring 22
Zingen : Psalm          68 : 2,  17
Zingen : Psalm          16 : 6
Zingen : Psalm        122 : 3
Zingen : Psalm        119 : 9

1 januari avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Johannes 1 : 11 – 13

Thema: Verworpen  en  aangenomen

1. De  verworpen  Zoon
2. De  aangenomen  Zoon
3. De  aangenomen  kinderen

Zingen : Psalm   118 : 13
Lezen  : Johannes 1 :   1 – 18
Zingen : Psalm       2 :   4,  6
Zingen : Lofzang v S.:   1,  2
Zingen : Psalm     16 :   3