februari 2023

26 februari morgendienst

Leesdienst

Ds A. Hoogerland ~ oud J.M. van Koeveringe

Lezen Johannes 13 : 1-17

Thema: De voetwassing

  1. Jezus’ liefde bij die voetwassing
  2. Petrus ingewonnen voor die voetwassing
  3. De betekenis van die voetwassing

 

26 februari avonddienst

Ds W.C. Lamain ~ oud. P.A. Crum

Lezen: Psalm 22

Thema: De klacht van de lijdende Borg

  1. De klacht op zichzelf te overdenken
  2. De grote betekenis te overwegen
22 februari Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 1 : 17 – 27

Thema: Davids  klaaglied  over  de  dood  van  Saul  en  Jonathan

1. De  rouw  van  David
2. Het  verlies  voor  Israël
3. De  liefde  van  Jonathan

Zingen : Psalm     32 :   5
Lezen  : 2 Samuël  1
Zingen : Psalm     90 :   5,  7
Zingen : Psalm     73 : 14
Zingen : Psalm     89 :   8

19 februari morgendienst Heilig Avondmaal

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 22 : 11 – 14

Thema: Het  offer  dat  Abraham  brengen  mag

1. Een  bevrijdend  woord
2. Een  plaatsvervangend  offer
3. Een  betekenisvolle  naam

Zingen : Psalm      75 :   1
Lezen  : Romeinen  5 :   1 – 11
Zingen : Psalm      40 :   3,   4
Zingen : Psalm      25 :   7
Zingen : Psalm      35 :   1
Zingen : Psalm      74 : 12,  15
Zingen : Psalm      66 : 10

19 februari avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 38-II

Thema: De  sabbat  tot  rust  van  de  ziel

1. De  behoefte  aan  die  rust
2. Het  zoeken  van  die  rust
3. Het  genieten  van  die  rust

Zingen : Psalm   103 : 1
Lezen  : Hebreeën 4
Zingen : Psalm       9 : 1,  10,  11,  14
Zingen : Psalm   132 : 5,  9
Zingen : Psalm     36 : 2

17 februari rouwdienst Rosalie van Asselt
12 februari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 22 : 1 – 10

Thema: Het  offer  dat  Abraham  moet  gaan  brengen

1. Een  zware  geloofsbeproeving
2. Een  rijk  geloofsgetuigenis
3. Een  bijzondere  geloofsgehoorzaamheid

Zingen : Psalm   139 : 14
Lezen  : Genesis  22 :   1 – 19
Zingen : Psalm     51 :   2,    3
Zingen : Psalm     26 :   2,  11
Zingen : Psalm     17 :   8

12 februari avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 38

Thema: De  sabbat  tot  rust  van  de  ziel

1. De  behoefte  aan  die  rust
2. Het  zoeken  van  die  rust
3. Het  genieten  van  die  rust

Zingen : Psalm    92 :   1
Lezen  : Jesaja    11 en 12
Zingen : Psalm  122 :   1,  2
Zingen : Psalm    27 :   2
Zingen : Tien Geb.   :   5,  9

5 februari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 5 : 35 – 42

Thema: Jaïrus  en  zijn  dochtertje

1. Een  diepe  beproeving
2. Een  rijke  bemoediging
3. Een  wonderlijke  uitkomst

Zingen : Psalm  39 :   3
Lezen  : Lukas     8 : 40 – 56
Zingen : Psalm  42 :   4,  6
Zingen : Psalm  77 :   8
Zingen : Psalm  68 : 10

5 februari avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 37

Thema: Het  afleggen  van  de  eed

1. Stelt  de  mens  voor  God
2. Is  tot  bevestiging  van  de  waarheid
3. Vindt  zijn  grond  in  de  Schrift

Zingen : Psalm    43 : 3
Lezen  : Deuteronomium  10
Zingen : Psalm  105 : 1,  6,  24
Zingen : Psalm    75 : 6
Zingen : Tien Geb.   : 4,   9