maart 2023

26 maart morgendienst

Ds D. Bruinings ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 19:1-3

Thema: De geseling en bespotting van Jezus’ koninklijk ambt

  1. De bloedige geseling van onze Heiland
  2. De spot en smaad, die Jezus van de krijgsknechten moest ondergaan
26 maart avonddienst

Ds E. Venema ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Markus 15 : 21

Thema: Simon van Cyréne wapendrager voor Christus

 1. Het wapen dat hij mag dragen
2. De plaats die hij mag betreden
3. Het loon dat hij mag ontvangen

22 maart Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 2 : 1 – 7

Thema: David  koning  over  Juda

1. Zijn  afhankelijkheid  van  de  HEERE
2. Zijn  zalving  in  Hebron
3. Zijn  boodschap  voor  Jabes

Zingen : Psalm   119 : 25
Lezen  : 2 Samuël 2 :   1 – 11
Zingen : Psalm   138 :   2,  4
Zingen : Psalm     75 :   2,  4
Zingen : Psalm     72 :   1

19 maart morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 14 : 50

 Thema: Christus  door  Zijn  discipelen  verlaten

1. De  vluchtende  discipelen
2. De  alleen  gelaten  Borg
3. De  gezegende  vrucht

Zingen : Psalm    38 : 11,  12
Lezen  : Markus  14 : 27 – 52
Zingen : Psalm    25 :   2,  8,  9
Zingen : Psalm    69 :   4
Zingen : Psalm  132 : 12

19 maart avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 40

Thema: Gij  zult  niet  doodslaan

1. Het  werk  van  de  doodslager
2. Het  hart  van  de  doodslager
3. De  bekering  van  de  doodslager

Zingen : Psalm  119 :   3
Lezen  : Lukas    23 : 26 – 43
Zingen : Psalm      5 :   6,  9,  11,  12
Zingen : Psalm    19 :   6
Zingen : Psalm  133 :   3

12 maart morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 53 : 6 – 7

Thema: De  schapen  en  het  Lam

1. Dwalende  schapen
2. Het  eisend  recht  van  God
3. Een  gewillig  Lam

Zingen : Psalm  95 :   3
Lezen  : Jesaja  53
Zingen : Psalm  51 :   2,  4
Zingen : Psalm  22 :   6,  16
Zingen : Psalm  69 : 13

12 maart avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 39

Thema: Buigen  voor  het  gezag

1. Wat  dat  voor  ons  betekent
2. Wat  dat  van  ons  vraagt
3. Wat  dat  aan  ons  belooft

Zingen : Psalm  112 : 1
Lezen  : Jeremia 35
Zingen : Psalm    25 : 3,  6
Zingen : Psalm  119 : 5
Zingen : Tien Geb.   : 6,  9

8 maart Biddag morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jakobus 1 : 5

Thema: Een  gebed  om  wijsheid

1. De  wijsheid  die  begeerd  wordt
2. Het  gebed  dat  bevolen  wordt
3. De  verhoring  die  beloofd  wordt

Zingen : Psalm  111 :   3,  6
Lezen  : Jakobus   1
Zingen : Psalm  145 :   5,  6
Zingen : Psalm    81 : 12,  18
Zingen : Psalm    84 :   3

8 maart Biddag avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Zefanja 2 : 1 – 3     

Thema: Doorzoekt  uzelf  nauw !

1. Wie  daartoe  opgewekt  wordt
2. Hoeveel  haast  daarbij  is
3. Wat  daarbij  gezocht  moet  worden

Zingen : Psalm   79 :   4
Lezen  : Zefanja   1
Zingen : Psalm   89 : 13,  14
Zingen : Psalm   98 :   4
Zingen : Psalm   80 : 11

5 maart morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Ruth 4 : 1 – 10

Thema: Boaz  in  de  poort

1. Waarom  hij  daar  moet  zijn
2. Met  wie  hij  daar  spreekt
3. Wat  en  wie  hij  daar  aanvaardt

Zingen : Psalm    49 : 3
Lezen  : Ruth        4
Zingen : Psalm    85 : 3,  4
Zingen : Psalm    69 : 2
Zingen : Psalm  116 : 4,  5

5 maart avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Spreuken 22 : 6

Thema: Onze  opvoedingsplicht

1. Een  Goddelijke  eis
2. Een  nuttige  les
3. Een  moedgevende  belofte

Zingen : Psalm      22 : 5
Lezen  : Spreuken 22
Zingen : Psalm      78 : 2,  3
Zingen : Psalm      34 : 6
Zingen : Psalm    103 : 9