maart 2023

22 maart Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 2 : 1 – 7

Thema: David  koning  over  Juda

1. Zijn  afhankelijkheid  van  de  HEERE
2. Zijn  zalving  in  Hebron
3. Zijn  boodschap  voor  Jabes

Zingen : Psalm   119 : 25
Lezen  : 2 Samuël 2 :   1 – 11
Zingen : Psalm   138 :   2,  4
Zingen : Psalm     75 :   2,  4
Zingen : Psalm     72 :   1

19 maart morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 14 : 50

 Thema: Christus  door  Zijn  discipelen  verlaten

1. De  vluchtende  discipelen
2. De  alleen  gelaten  Borg
3. De  gezegende  vrucht

Zingen : Psalm    38 : 11,  12
Lezen  : Markus  14 : 27 – 52
Zingen : Psalm    25 :   2,  8,  9
Zingen : Psalm    69 :   4
Zingen : Psalm  132 : 12

19 maart avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 40

Thema: Gij  zult  niet  doodslaan

1. Het  werk  van  de  doodslager
2. Het  hart  van  de  doodslager
3. De  bekering  van  de  doodslager

Zingen : Psalm  119 :   3
Lezen  : Lukas    23 : 26 – 43
Zingen : Psalm      5 :   6,  9,  11,  12
Zingen : Psalm    19 :   6
Zingen : Psalm  133 :   3

12 maart morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jesaja 53 : 6 – 7

Thema: De  schapen  en  het  Lam

1. Dwalende  schapen
2. Het  eisend  recht  van  God
3. Een  gewillig  Lam

Zingen : Psalm  95 :   3
Lezen  : Jesaja  53
Zingen : Psalm  51 :   2,  4
Zingen : Psalm  22 :   6,  16
Zingen : Psalm  69 : 13

12 maart avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 39

Thema: Buigen  voor  het  gezag

1. Wat  dat  voor  ons  betekent
2. Wat  dat  van  ons  vraagt
3. Wat  dat  aan  ons  belooft

Zingen : Psalm  112 : 1
Lezen  : Jeremia 35
Zingen : Psalm    25 : 3,  6
Zingen : Psalm  119 : 5
Zingen : Tien Geb.   : 6,  9

8 maart Biddag morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jakobus 1 : 5

Thema: Een  gebed  om  wijsheid

1. De  wijsheid  die  begeerd  wordt
2. Het  gebed  dat  bevolen  wordt
3. De  verhoring  die  beloofd  wordt

Zingen : Psalm  111 :   3,  6
Lezen  : Jakobus   1
Zingen : Psalm  145 :   5,  6
Zingen : Psalm    81 : 12,  18
Zingen : Psalm    84 :   3

8 maart Biddag avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Zefanja 2 : 1 – 3     

Thema: Doorzoekt  uzelf  nauw !

1. Wie  daartoe  opgewekt  wordt
2. Hoeveel  haast  daarbij  is
3. Wat  daarbij  gezocht  moet  worden

Zingen : Psalm   79 :   4
Lezen  : Zefanja   1
Zingen : Psalm   89 : 13,  14
Zingen : Psalm   98 :   4
Zingen : Psalm   80 : 11

5 maart morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Ruth 4 : 1 – 10

Thema: Boaz  in  de  poort

1. Waarom  hij  daar  moet  zijn
2. Met  wie  hij  daar  spreekt
3. Wat  en  wie  hij  daar  aanvaardt

Zingen : Psalm    49 : 3
Lezen  : Ruth        4
Zingen : Psalm    85 : 3,  4
Zingen : Psalm    69 : 2
Zingen : Psalm  116 : 4,  5

5 maart avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Spreuken 22 : 6

Thema: Onze  opvoedingsplicht

1. Een  Goddelijke  eis
2. Een  nuttige  les
3. Een  moedgevende  belofte

Zingen : Psalm      22 : 5
Lezen  : Spreuken 22
Zingen : Psalm      78 : 2,  3
Zingen : Psalm      34 : 6
Zingen : Psalm    103 : 9