mei 2023

29 mei Tweede Pinksterdag belijdenisdienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Thess. 5 : 19

Thema: Het  vuur  van  Pinksteren

1. Ontstoken
2. Uitblussen
3. Aanwakkeren

Zingen : Psalm  133 :   2
Lezen  : 1 Thess.  5
Zingen : Psalm  119 :   6,  8
Zingen : Psalm    51 :   6
Zingen : Psalm    25 :   2
Zingen : Psalm  143 : 10

28 mei morgendienst Eerste Pinksterdag

Ds G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 4

Thema: Het  wonder  van  Pinksteren

1. Wie  dat  ervaart
2. Wat  dat  betekent
3. Waaruit  dat  blijkt

Zingen : Psalm        118 : 12
Lezen  : Handelingen  2 :   1 – 21
Zingen : Psalm          87 :   2,  3,  4
Zingen : Psalm          45 :   1
Zingen : Psalm        136 :   4,  26

28 mei avonddienst Eerste Pinksterdag

Ds G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 21

Thema: De  prediking  van  Pinksteren

1. Voor  ellendige  zondaren
2. Van  de  Naam  des  Heeren
3. Tot  eeuwige  zaligheid

Zingen : Psalm     49 :   1
Lezen  : Joël           2 : 12 – 32
Zingen : Psalm     68 :   5,  10
Zingen : Psalm     89 :   7
Zingen : Psalm     72 : 11

21 mei morgendienst

Leesdienst

Ds A. Hoogerland ~ oud. P.A. Crum

Tekst: Lukas 24:52 en 53

 Thema: De wederkerende discipelen naar Jeruzalem.

 1. In hun wonderlijke blijdschap
 2. In hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
 3. In hun Gode welgevallige werkzaamheid
21 mei avonddienst

Leesdienst

Ds B. Smijtegelt ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Openbaring 1:7

Thema: Ziet, Hij komt met de wolken

 1. De Heere Jezus zal komen
 2. Hij zal op de wolken komen
 3. Hij zal zichtbaar komen
 4. Welke uitwerking dat zal hebben
19 mei huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 8 : 57-58a

Thema: De zegenwens van Salomo

 1. De bron
 2. De inhoud
 3. Het doel
18 mei hemelvaartsdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 16 : 19

Thema: Christus  in  de  hemel  opgenomen

1. Als  hoogste  Profeet
2. Als  enige  Hogepriester
3. Als  eeuwige  Koning

Zingen : Psalm         24 :   5
Lezen  : Handelingen 1 : 14
Zingen : Psalm         47 :   1,  3
Zingen : Psalm         68 :   9
Zingen : Psalm       123 :   1

14 mei morgendienst

Ds G. van Manen

Johannes 14 : 4 – 6

Thema: De  enige  Weg  tot  de  Vader

1. Hoe  ontdekkend  Jezus  spreekt
2. Wat  Thomas  eerlijk  belijdt
3. Wie  de  enige  Weg  is

Zingen : Psalm       45 : 2
Lezen  : Johannes 14 : 1 – 14
Zingen : Psalm     147 : 2,  6
Zingen : Psalm       40 : 5
Zingen : Psalm     138 : 3

14 mei avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 43

Thema: Wat  wil  het  negende  gebod ?

1. Ons  bewaren  voor  de  boze
2. Ons  manen  tot  voorzichtigheid
3. Ons  opwekken  tot  liefde

Zingen : Psalm         64 :   1,  3
Lezen  : Openbaring 22
Zingen : Psalm         15 :   1,  2,  3,
Zingen : Psalm         19 :   7
Zingen : Psalm       119 : 15

7 mei morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Korinthe 15 : 24 – 28

Thema: Daarna  zal  het  einde  zijn

1. Een  heersende  Koning
2. Tenietgedane  vijanden
3. Een  alvervullend  God

Zingen : Psalm         8 :   5,  6
Lezen  : 1 Korinthe 15 : 35 – 58
Zingen : Psalm     110 :   1,  2,  5,  7
Zingen : Psalm       68 : 12
Zingen : Psalm       54 :   4

7 mei avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Jeremia 35 : 18 – 19

Thema: Kinderlijke  gehoorzaamheid

1. Bewezen  in  de  geslachten
2. Gesteld  tot  een  voorbeeld
3. Bekroond  met  Gods  zegen

Zingen : Psalm    25 : 4
Lezen  : Jeremia 35
Zingen : Psalm  105 : 5
Zingen : Psalm  134 : 3
Zingen : Psalm    32 : 4,  5
Zingen : Psalm    34 : 6

3 mei evangeliesatiedienst

Ds M. Blok

Tekst: Openbaring 1 : 17-18

Thema: De openbaring van Christus als de Vorst van het leven

 1. De trooster
 2. De onderwijzer
 3. De sleuteldrager