juni 2023

25 juni  morgendienst

Leesdienst

Ds A.T. Huijser ~ oud S.R. van Klinken

Tekst: Lukas 15 : 25-32

Thema: De verloren oudste zoon

  1. Vertoornd over vaders vreugde
  2. Rechthebbend onder vaders bede
  3. Vermaand door vaders woorden
25 juni  avonddienst

Leesdienst

Ds C. van der Poel ~  oud. A. L. Kardol

Tekst: Exodus 13 : 17 – 22

Thema: Israëls uitleiding uit Egypte

  1. Het volk dat geleid werd
  2. De Heere die hen leidde
  3. De weg die hen gewezen werd
20 juni  Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Kronieken 11 : 17 – 19

 Thema: Het  water  uit  Bethlehems  bornput

1. Door  David  begeerd
2. Door  helden  gebracht
3. Voor  de  HEERE  uitgegoten

Zingen : Psalm          63 :   1
Lezen  : 1 Kronieken 11 :   1 – 19
Zingen : Psalm          36 :   2,  3
Zingen : Psalm          89 :   9
Zingen : Psalm        107 : 11

18 juni  morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Hooglied 1 : 12

Thema: De  Koning  aan  Zijn  ronde  tafel

1. Een  gunstrijke  tegenwoordigheid
2. Een  zegenrijke  vrucht

Zingen : Psalm    61 :   1
Lezen  : Hooglied  1
Zingen : Psalm    23 :   1,  2
Zingen : Psalm    65 :   3
Zingen : Psalm    84 :   2
Zingen : Psalm  132 : 10,  12
Zingen : Psalm  111 :   3

18 juni  avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Hooglied 2 : 1

 Thema: Tweeërlei  beeld  van  Christus’  waardigheid

1. De  Roos  van  Saron
2. De  Lelie  der  dalen

Zingen : Psalm   138 :   1
Lezen  : Hooglied   2
Zingen : Psalm     45 :   1,  4
Zingen : Psalm     49 :   1
Zingen : Psalm     69 : 14

11 juni  morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Titus 3 : 4 – 7

Thema: Door  God  zalig  gemaakt

1. Naar  Zijn  soevereine  barmhartigheid
2. Door  het  werk  van  Zijn  Geest
3. Tot  erfgenamen  des  eeuwigen  levens

Zingen : Psalm    73 : 14
Lezen  : Titus        3
Zingen : Psalm  138 :   3,  4
Zingen : Psalm    65 :   2
Zingen : Avondzang :   7

11 juni  avonddienst Heilige Doop

Ds G. van Manen

Zondag 44 – II

Thema: Waarom  God  ons  de  wet  laat  prediken

1. Een  eerlijke  belijdenis
2. Een  levenslange  ontdekking
3. Een  volmaakte  gerechtigheid

Zingen : Psalm     17 :   3
Lezen  : Psalm   119 :   1 – 40
Zingen : Psalm   105 :   5
Zingen : Psalm   134 :   3
Zingen : Psalm   119 : 15,  16
Zingen : Tien Geb.    :   9

4 juni morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Ezechiël 39 : 25 – 29

Thema: Wanneer  God  Zijn  Geest  heeft  uitgegoten

1. worden  ballingen  door  God  verlost
2. begenadigd
3. voor  eeuwig  vertroost

Zingen : Psalm   142 : 6,  7
Lezen  : Ezechiël  39
Zingen : Psalm     79 : 5,  6
Zingen : Psalm       6 : 4,  9
Zingen : Psalm     16 : 6

4 juni avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 44 – I

Thema: Het  tiende  gebod

1. De  letter  van  dit  gebod
2. De  uitleg  bij  dit  gebod
3. Het gebodene  in  dit  gebod

Zingen : Tien Geb.     :   1,  8
Lezen  : Romeinen  7
Zingen : Psalm      19 :   4,  6
Zingen : Psalm    119 : 67
Zingen : Psalm      73 : 13