juli 2023

30 juli morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 17 : 13 – 16

Thema: Elia bij de weduwe te Zarfath

1. Een herhaald verzoek|
2. Het woord des HEEREN
3. Een leven uit Gods hand

Zingen : Psalm   107:   5
Lezen  : Lukas 4 : 16 – 30
Zingen : Psalm  146 :   3, 5, 7
Zingen : Psalm    68 :   3
Zingen : Psalm    91 :   5

30 juli avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 45 – III

Thema: De weg van het gebed

1. Wanneer die Gode aangenaam is
2. Wat daarin van God gebeden wordt
3. Welk voorbeeld Christus daartoe gaf

Zingen : Psalm     81 :  11, 12
Lezen  : Lukas       11 :   1 – 13
Zingen : Psalm   105 :   5
Zingen : Psalm   134 :   3
Zingen : Psalm       5 :   1, 2, 3, 5
Zingen : Psalm     66 : 10

23 juli morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 17 : 8 – 12

Thema: Elia  naar  de  weduwe  te  Zarfath

1. De  weg  naar  deze  weduwe
2. Zijn  verzoek  aan  deze  weduwe
3. De  nood  van  deze  weduwe

Zingen : Psalm         66 : 2
Lezen  : 1 Koningen 17 : 1 – 16
Zingen : Psalm       102 : 2,  13
Zingen : Psalm       143 : 5,   6
Zingen : Psalm         25 : 8

23 juli avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 45 – II

Thema: De  weg  van  het  gebed

1. Waarom  wij  die  bewandelen  moeten
2. Waartoe  wij  die  bewandelen  moeten
3. Hoe  wij  die  bewandelen  moeten

Zingen : Psalm    55 : 10
Lezen  : Lukas    18 :   1 – 17
Zingen : Psalm    25 :   1,  4,  7
Zingen : Psalm  145 :   6
Zingen : Psalm  103 :   1

19 juli Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 17 : 2 – 7

 ThemaElia  door  de  HEERE  verborgen

1. Een  ingrijpende  opdracht
2. Een  bijzondere  onderhouding
3. Een  uitdrogende  beek

Zingen : Psalm  34 :   5
Lezen  : Jakobus 5
Zingen : Psalm  37 : 10,  12
Zingen : Psalm  33 : 10
Zingen : Psalm  31 : 16,  19

16 juli morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 17 : 1

Thema: De  profeet  Elia

1. Wie  hij  was
2. Wanneer  hij  leefde
3. Welke  boodschap  hij  bracht

Zingen : Psalm         36 :   1
Lezen  : 1 Koningen 16 : 29 – 17 : 7
Zingen : Psalm       119 : 63,  69
Zingen : Psalm         89 : 13
Zingen : Psalm         94 :   8

16 juli avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 45 – I

Thema: De  weg  van  het  gebed

1. Waarom  wij  die  bewandelen  moeten
2. Waartoe  wij  die  bewandelen  moeten
3. Hoe  wij  die  bewandelen  moeten

Zingen : Psalm    27 : 5
Lezen  : Psalm    86
Zingen : Psalm    86 : 2,  3,  4
Zingen : Psalm      4 : 3
Zingen : Psalm  123 : 1

11 juli weekdienst

Ds B.J. van Boven

Tekst: Openbaring 2 : 7

Thema: Een woord ter bemoediging voor een volk in de strijd

 1. De strijd onder de hemel
 2. De Boom in de hemel
 3. De vrucht uit de hemel

Zingen:  Psalm 119: 84
Lezen:    Openbaring 2 : 1-7
Zingen:  Psalm 3: 1, 4
Zingen:  Psalm 56: 5
Zingen:  Psalm 22: 13

9 juli morgendienst

Van deze dienst is geen opname

Ds A. Hoogerland ~ oud. P.A. Crum

Tekst: Hebreeën 6 : 18

Thema: Twee onveranderlijke dingen ten goede voor de kerk.

 1. Wat die onveranderlijke dingen zijn.
 2. Voor wie die onveranderlijke dingen zijn.
 3. Welke troost die onveranderlijke dingen geven.
9 juli avonddienst

Omdat dit een dienst is van een student mag de opname niet online geplaatst worden

Student J. Janse

Tekst: Zacharia 12 : 10

Thema: Het zaligmakende werk van de Heilige Geest

 1. In welke personen dit werk openbaar komt
 2. In welke gaven dit werk bestaat
 3. Welke vrucht uit dit werk voortvloeit
6 juli huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Deuteronomium 5 : 29

Thema: Een hart dat de Heere vreest

 1. Een Goddelijke verzuchting
 2. Een genadige beloning
2 juli morgendienst

Ds A. Hoogerland ~ oud. T. Roukens

Tekst: Handelingen 27 : 13

Thema: Het begin van Paulus zeereis. (2)

 1. De waarschuwing van Paulus
 2. De hoop der zeelieden
 3. De storm des Heeren
2 juli avonddienst

Ds A. Verhagen ~ oud. J. Seekles

Tekst: Hebreeën 11:30

Thema: De muren van Jericho

Waarin wij beluisteren:

 1. Dat deze muren zijn gevallen
 2. Dat deze muren zijn gevallen door het geloof