augustus 2023

27 augustus morgendienst

Ds W.C. Lamain ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Johannes 5 : 7

Thema; Christus bemoeit Zich met hopeloze gevallen

er is in deze preek geen puntenverdeling aangegeven.

27 augustus avonddienst

Ds C. Wisse ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Johannes 5 : 7

Thema: Petrus’ geloofservaring op zee

1 Petrus’ geloofswandeling
2 Petrus’ geloofswankeling
3 Petrus’ geloofsvoleinding

25 augustus huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Psalm 45 : 11-12

Thema: De bruidegom en de bruid

  1. Een liefdevolle eis
  2. Een innerlijke schoonheid
  3. Een hartelijk buigen
23 augustus Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 5 : 22 – 25

ThemaRuisende moerbeziebomen als teken van God voor David

1. Een aanhoudende strijd
2. Een Goddelijke toezegging
3. Een zekere overwinning

Zingen : Psalm  90 : 6
Lezen  : 2 Samuël 5 : 11 – 25
Zingen : Psalm  84 : 3, 6
Zingen : Psalm  27 : 7
Zingen : Psalm 144 : 1

20 augustus morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 18 : 1 – 4      

Thema: Elia  opnieuw  naar  Achab 

1. Gods  niet  aflatende  trouw
2. Izébels  dodelijke  haat
3. Obadja’s  tere  Godsvreze

Zingen : Psalm       105 : 9
Lezen  : 1 Koningen 18 : 1 – 20
Zingen : Psalm       106 : 1,  4,  24
Zingen : Psalm         19 : 5
Zingen : Psalm         25 : 6

20 augustus avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 48

Thema: De  tweede  bede  vraagt  om:

1. Regering  door  de  Koning
2. Onderdanen  voor  de  Koning
3. Het  volkomen  rijk  van  de  Koning

Zingen : Psalm         45 : 2
Lezen  : 2 Timótheüs 4
Zingen : Psalm         68 : 5,  14
Zingen : Gebed des H.  : 3
Zingen : Psalm         89 : 8

13 augustus morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 17 : 20 – 24

Thema: Het  gestorven  kind  in  Zarfath  weer  opgewekt

1. Een  worstelende  profeet
2. Een  verhorend  God
3. Een  verwonderde  vrouw

Zingen : Psalm     42 :   2
Lezen  : Johannes 5 : 19 – 47
Zingen : Psalm     85 :   2,  3
Zingen : Psalm     56 :   6
Zingen : Psalm   138 :   2

13 augustus avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 47

Thema: De  eerste  bede  vraagt  om:

1. Het  rechte  kennen  van  God
2. Het  ware  roemen  in  God
3. Een  heilig  leven  voor  God

Zingen : Gebed des H.:   2
Lezen  : Psalm         9
Zingen : Psalm     145 :   1,  3
Zingen : Psalm     111 :   2,  6
Zingen : Psalm       72 : 11

6 augustus morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 17 : 17 – 19

Thema: Rouw  in  Zarfath

1. Een  zoon  die  ziek  wordt  en  sterft|
2. Een  weduwe  die  rouwt  en  klaagt
3. Een  profeet  die  vraagt  en  neemt

Zingen : Psalm         77 : 4
Lezen  : 1 Koningen 17 : 8 – 24
Zingen : Psalm         90 : 2,  3,  4
Zingen : Psalm         49 : 3
Zingen : Psalm         42 : 6

6 augustus avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 46

Thema: De  aanspraak  in  het  Onze  Vader

1. De  heerlijkheid  van  God  de  Vader
2. De  liefde  van  God  de  Zoon
3. Het  voorrecht  van  Gods  kinderen

Zingen : Gebed  d  H.: 1
Lezen  : Maleáchi   1
Zingen : Psalm   103 : 6,  7,  10
Zingen : Psalm     25 : 3
Zingen : Psalm   123 : 1