september 2023

27 september Bijbellezing

Predikant: ds G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 6 : 1 – 11

Thema: Davids  vreugde  veranderd  in  rouw 

 1. Het  opbrengen  van  de  ark
 2. De  straf  bij  de  ark
 3. De  vrees  voor  de  ark

Zingen : Psalm    89 : 13
Lezen  : 2 Samuël 6 :   1 – 11
Zingen : Psalm  132 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm    39 :   7
Zingen : Psalm  101 :   1,  2

24 september morgendienst

Ds J. Flavel ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Mattheüs 9:12

Thema: De hemelse Medicijnmeester

 1. De kwalen waarvan Hij geneest
 2. De voortreffelijkheid van de Medicijnmeester

Zingen:  Psalm 143:4
Lezen:    Mattheüs 9:1-17
Zingen:  Psalm 6:2,3 en 4
Zingen:  Psalm 147:2
Zingen:  Psalm 103:2

24 september avonddienst

Ds A. Hoogerland ~ oud. T. Roukens

Tekst: Handelingen 27 : 20

Thema: De tegenslag bij de voortzetting van Paulus zeereis

 1. Door storm en onweder voortgedreven
 2. Door duisternis omringd
 3. Door Gods Woord bemoedigd

Zingen:  Psalm 89: 19
Lezen:    Jesaja 43: 1 t/m 15
Zingen:  Psalm 107: 13 en 21
Zingen:  Psalm 32: 3
Zingen:  Psalm 91: 1

22 september huwelijksdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 119 : 105

Thema: De lamp van Gods Woord

 1. is ons door God gegeven
 2. moeten we altijd vasthouden
 3. dient om ons pad te verlichten
17 september morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 18 : 17 – 20

Thema: De  ontmoeting  tussen  Elía  en  Achab

1. Het  verwijt  van  Achab
2. De  bestraffing  voor  Achab
3. De  opdracht  aan  Achab

Zingen : Psalm     5 : 1,  3
Lezen  : Markus 13 : 1 – 13
Zingen : Psalm   81 : 9,  10,  11,  13
Zingen : Psalm   12 : 1,  7
Zingen : Psalm   98 : 4

17 september avonddienst

 

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 51

Thema: De  bede  van  een  arme  zondaar 

1. De  belijdenis  die  hij  doet
2. De  vergeving  die  hij  zoekt
3. De  genade  die  hij  openbaart

Zingen : Psalm          6 : 1,  2
Lezen  : 1 Johannes 1 – 2 : 11
Zingen : Psalm        51 : 1,  7
Zingen : Psalm        86 : 3
Zingen : Gebed des H.: 6

10 september morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 18 : 9 – 16

Thema: Het  gesprek  tussen  Elia  en  Obadja

1. De  vrees  van  Obadja
2. De  woede  van  Achab
3. De  bevestiging  van  Elia

Zingen : Psalm        9 :   1,  10
Lezen  : Matthéüs 12 : 33 – 50
Zingen : Psalm    119 : 38,  41
Zingen : Psalm      17 :   4
Zingen : Psalm    136 :   1,  4

10 september avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 50

Thema: Een  bede  om  alle  lichamelijke  nooddruft

1. Een  dagelijkse  nood
2. Een  heerlijk  doel
3. Een  noodzakelijke  les

Zingen : Psalm         145 :   5
Lezen  : Handelingen 17 : 16 – 34
Zingen : Psalm           33 : 10,  11
Zingen : Psalm           68 : 10
Zingen : Gebed des H.   :   5

3 september morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 18 : 5 – 8

 Thema: De  ontmoeting  tussen  Elia  en  Obadja

1. Wanneer  die  ontmoeting  plaatsvindt
2. Hoe  die  ontmoeting  is
3. Waartoe  die  ontmoeting  dient

Zingen : Psalm         73 :   1
Lezen  : 1 Koningen 18 :   1 – 20
Zingen : Psalm       119 : 60,  68,  70
Zingen : Psalm       103 :   5
Zingen : Psalm       144 :   7

3 september avonddienst Heilige Doop

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 49

Thema: Een  gebed  om  Gods  wil  te  doen

1. Wat  Gods  wil  inhoudt
2. Wat  Gods  Geest  werkt
3. Wat  Gods  volk  betaamt

Zingen : Psalm         119 : 1
Lezen  : Handelingen  9 : 1 – 19
Zingen : Psalm        105 : 5
Zingen : Psalm        134 : 3
Zingen : Gebed des H.   : 1,  4,  9
Zingen : Psalm          40 : 4