oktober 2023

29 oktober morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

1 Koningen 18 : 22 – 35      

Thema: Altaren  op  de  Karmel

1. Het  voorstel  van  Elía
2. Het  roepen  tot  Baäl
3. Het  altaar  des  HEEREN

Zingen : Psalm       116 :   1,  9
Lezen  : 1 Koningen 18 : 22 – 35
Zingen : Psalm       115 :   1,  3,  4
Zingen : Psalm         97 :   4
Zingen : Psalm         32 :   3

29 oktober avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 52 – II       

Thema: Drieërlei  pleitgrond  voor  het  gebed

1. De  almacht  van  de  Koning
2. De  eer  van  Gods  Naam
3. Het  amen  van  Zijn  trouw

Zingen : Psalm        37 :   2
Lezen  : Jakobus      4
Zingen : Gebed des H.:   1,  9,  10
Zingen : Psalm      145 :   4
Zingen : Psalm        72 : 11

25 oktober Bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 6 : 12 – 15

 Thema: Davids  vreugde  bij  het  opbrengen  van  de  ark

  1. De  boodschap  van  de  ark
  2. Het  offeren  bij  de  ark
  3. Het  huppelen  achter  de  ark

Zingen : Psalm  122 :   2
Lezen  : 2 Samuël 6 : 12 – 23
Zingen : Psalm    68 :   2,  5
Zingen : Psalm  119 : 54
Zingen : Psalm  108 :   1

22 oktober morgendienst

Ds G. Hoogerland ~ oud. J. Seekles

Tekst: Matthëus 25 : 5-6

Thema: De komst van de Bruidegom

In die boodschap hebben wij:

  1. De verwachting van Zijn komst;
  2. Het uitstel van Zijn komst;
  3. De roep van Zijn komst.
22 oktober avonddienst

Ds P. van der Bijl ~ oud. P.A. Crum

Tekst: Psalm 63 : 2 + 4a

Thema: Zijn sterk verlangen naar de Heere in de woestijn van Juda houdt ons stil bij:

  1. Het verborgen leven van David
  2. Het behoeftige leven van David
  3. Het getuigend leven van David
15 oktober morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 18 : 21

 Thema: Elía  met  het  volk  op  de  Karmel

1. Een  felle  aanklacht
2. Een  ingrijpend  voorstel
3. Een  zwijgend  volk

Zingen : Psalm         26 :   1,  2
Lezen  : 1 Koningen 18 : 21 – 40
Zingen : Psalm       115 :   2,  5,  6
Zingen : Psalm         95 :   4,  5
Zingen : Psalm         73 : 14

15 oktober avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 52 – I      

Thema: Een  strijder  die  bidt

1. Omdat  hij  zichzelf  kent
2. Omdat  hij  op  zijn  vijanden  ziet
3. Omdat  hij  zonder  Gods  hulp  niet  kan

Zingen : Psalm       17 :   4
Lezen  : Efeze          6 : 10 – 24
Zingen : Psalm         3 :   2,  4
Zingen : Gebed des H.:   7,  8
Zingen : Psalm     138 :   4

8 oktober morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jeremía 31 : 12      

Thema: De  verzadiging  van  Gods  volk 

1. Een  groot  goed
2. Een  gezegende  vrucht
3. Een  blijvende  troost

Zingen : Psalm    15 :   1
Lezen  : Joël         2 : 18 – 27
Zingen : Psalm  102 :   9,  12
Zingen : Psalm    84 :   2
Zingen : Psalm    84 :   4
Zingen : Psalm  132 :   9,  10
Zingen : Psalm    17 :   8

8 oktober avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jeremía 31 : 18 – 20       

Thema: De  bekering  van  Gods  volk 

1. De  klacht  bij  die  bekering
2. Het  berouw  in  die  bekering
3. De  ontferming  op  die  bekering

Zingen : Psalm    29 :   1
Lezen  : Jeremia 31 : 15 – 26
Zingen : Psalm  147 :   1,  6
Zingen : Psalm  103 :   5
Zingen : Psalm    32 :   3

1 oktober morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jeremía 31 : 8 – 9

Thema: De  vergadering  van  Gods  volk

1. De  plaatsen  waaruit
2. De  wijze  waarop
3. De  weg  waarlangs
4. De  reden  waarom

Zingen : Psalm  119 : 53
Lezen  : Jeremia 31 :   1 – 14
Zingen : Psalm  102 :   7,  11
Zingen : Psalm    74 :   2,  15
Zingen : Psalm    23 :   1

1 oktober avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

2 Samuël 6 : 10 – 11

Thema: David  laat  de  ark  bij  Obed-Edom

1. Een  smartelijk  gemis
2. Gods  rijke  tegenwoordigheid
3. Een  onverdiende  zegen

Zingen : Psalm        119 : 41
Lezen  : 1 Kronieken 13
Zingen : Psalm        105 :   5
Zingen : Psalm        134 :   3
Zingen : Psalm          25 :   7,  10
Zingen : Psalm          23 :   1