november 2023

26 november morgendienst

Ds L. Vogelaar ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: 2 Petrus 1 : 10

 Thema: Het staan naar geloofszekerheid

1) Hoe die zekerheid wordt verkregen
2) De vrucht die deze geloofszekerheid afwerpt

26 november avonddienst

Ds J. van Haaren ~ oud J.M. van Koeveringe

Tekst: Judas : 14 en 15       

Thema: Het laatste oordeel

  1. Wie dat oordeel aankondigt
  2. Wie dat oordeel velt
  3. Wie dat oordeel raakt
22 november Bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 6 : 17-19

Thema: De  ark  des  HEEREN  te  Jeruzalem

1. De  plaats  die  David  bereidde
2. De  offers  die  hij  brengt
3. De  zegen  die  hij  wenst
4. De  geschenken  die  hij  uitdeelt

Zingen : Psalm          27 : 3
Lezen  : 1 Kronieken 16 : 1 – 36
Zingen : Psalm          68 : 8,  9
Zingen : Psalm        132 : 5,  6
Zingen : Psalm          36 : 2

19 november morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Maleáchi 4 : 4 – 6 

Thema: De  laatste  woorden  van  het  OT  bevatten…

1. een  eis
2. een  belofte
3. een  bedreiging

Zingen : Psalm  133 :   1,  3
Lezen  : Maleáchi  3 :   7 – 4 : 6
Zingen : Psalm    80 :   6,  9,  11
Zingen : Psalm  112 :   1
Zingen : Psalm    44 : 14

19 november avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Thema: Drie  noodzakelijke  stukken  bij  de  bron  van  troost

1. Het  1e  stuk  wekt  behoefte  aan  deze  bron
2. Het  2e  stuk  opent  deze  bron
3. Het  3e  stuk  doet  leven  uit  deze  bron

Zingen : Psalm   105 : 10
Lezen  : Genesis  21 :   8 – 21
Zingen : Psalm     30 :   2,  4,  8
Zingen : Psalm   116 :   4,  7
Zingen : Psalm   118 :   7

12 november morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 18 : 41 – 46    

Thema: Elia  biddend  om  regen

1. Een  opmerkelijke  boodschap
2. Een  aanhoudend  gebed
3. Een  overvloedige  regen

Zingen : Psalm         75 :   1,  6
Lezen  : 1 Koningen 18 : 36 – 46
Zingen : Psalm         99 :   2,  5,  7
Zingen : Psalm         41 :   1
Zingen : Psalm       140 :   1,  7

12 november avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 1 – I

Thema: Wat  is  uw  enige  troost ?    

Te  mogen  weten :
1. Verlost  te  zijn
2. Bewaard  te  worden
3. Het  eeuwige  leven  te  ontvangen

Zingen : Psalm        25 :   2
Lezen  : Romeinen  14 :   1 – 12
Zingen : Psalm        78 :   1,  3
Zingen : Psalm        17 :   4
Zingen : Psalm       68 : 10

5 november morgendienst

 

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 18 : 36 – 40

Thema: Elia  met  het  volk  bij  het  altaar  des  HEEREN

1. Een  oprecht  gebed
2. Een  wonderlijke  verhoring
3. Een  ootmoedige  belijdenis
4. Een  rechtvaardig  oordeel

Zingen : Psalm       142 :   1,  7
Lezen  : 1 Koningen 18 : 29 – 40
Zingen : Psalm           4 :   1,  3
Zingen : Psalm         62 :   1,  8
Zingen : Psalm         16 :   2

5 november avonddienst

 

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 3 : 20

Thema: De  tweede  naam  voor  de  eerste  moeder

1. Wanneer  ze  die  kreeg
2. Van  wie  ze  die  kreeg
3. Waarom  ze  die  kreeg

Zingen : Psalm    36 : 3
Lezen  : Genesis   3
Zingen : Psalm  105 : 5
Zingen : Psalm  134 : 3
Zingen : Psalm  138 : 2,  4
Zingen : Psalm    27 : 7

1 november morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 31 : 13       

Thema: De  God  van  Bethel

1. Een  rijke  herinnering
2. Een  liefdevolle  vermaning
3. Een  troostvolle  raadgeving

Zingen : Psalm   147 : 4
Lezen  : Genesis  31 : 1 – 21
Zingen : Psalm     63 : 2,  3
Zingen : Psalm     66 : 6
Zingen : Psalm   146 : 3

1 november avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Openbaring 9 : 13 – 21     

Thema: De  zesde  bazuin

1. De  stem  bij  die  bazuin
2. Het  oordeel  na  die  bazuin
3. De  onbekeerlijkheid  ondanks  die  bazuin

Zingen : Psalm        66 :   1
Lezen  : Openbaring 9 : 13 – 21
Zingen : Psalm      144 :   3,  6
Zingen : Psalm      119 : 60
Zingen : Psalm        51 :   9