december 2023

31 december morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Lukas 2 : 36 – 38      

Thema: Anna  bij  Jezus  in  de  tempel

1. Haar  leven  in  de  dienst  van  God
2. Haar  ontmoeting  met  de  Zoon  van  God
3. Haar  troost  voor  het  volk  van  God

Zingen : Lofz. v S.    :   1,  2
Lezen  : Lukas       2 : 22 – 40
Zingen : Psalm    84 :   1,  2
Zingen : Psalm  103 :   3
Zingen : Psalm    92 :   8

31 december avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Jesaja 5 : 4

Thema: Drie  vragen  van  de  hemelse  Landman  aan  Zijn wijngaard

1. Wat  kon  Ik  meer  doen?
2. Waarom  verwachtte  Ik  goede  druiven?
3. Waarom  draagt  u  stinkende  druiven?

Zingen : Psalm  102 : 15
Lezen  : Jesaja        5 :   1 – 24
Zingen : Psalm  103 :   4,  5
Zingen : Psalm  106 :   4
Zingen : Psalm    89 : 19

26 december tweede Kerstdag

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 18 – 20        

Thema: Het  heerlijke  Kerstgebeuren

1. Wekt  verwondering  bij  de  hoorders
2. Geeft  overleggingen  bij  Maria
3. Strekt  tot  eer  van  God

Zingen : Psalm    98 : 1
Lezen  : Lukas       2 : 8 – 21
Zingen : Psalm    56 : 5,  6
Zingen : Psalm    45 : 1
Zingen : Psalm  150 : 2

25 december morgendienst

 

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 2 : 6 – 7      

Thema: Het  grote  Kerstwonder

1. Op  Gods  tijd
2. In  de  stad  Davids
3. Onder  nederige  omstandigheden

Zingen : Psalm    98 : 2
Lezen  : Lukas       2 : 1 – 14
Zingen : Psalm  138 : 2,  4
Zingen : Psalm  132 : 7, 11
Zingen : Lofz. v M.   : 1,  4

25 december avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 1 Johannes 4 : 14      

Thema: Het  rijke  Kerstevangelie

1. Is  een  gave  van  de  Vader
2. Spreekt  van  de  Zaligmaker  der  wereld
3. Wordt  aanschouwd  door  ‘t  geloof

Zingen : Psalm        49 :   1
Lezen  : 1 Johannes 4
Zingen : Psalm      118 :   7,  10
Zingen : Psalm        68 : 10
Zingen : Psalm        89 :   7

24 december morgendienst

Wulfert Floor ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Jesaja 9:5a

Thema: De voorzegging van Zijn geboorte

(geen puntenverdeling)

24 december avonddienst

Ds A. Hoogerland ~ oud. T. Roukens

Tekst: Handelingen 27 : 44

Thema: Het einde van Paulus zeereis

  1. Het verlangen naar de dag
  2. Het verlies van het schip
  3. De behouden aankomst
17 december morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 62 – 64

Thema: De  adventsvreugde  van  Zacharias

1. De  vraag  die  hij  krijgt
2. De  naam  die  hij  schrijft
3. De  lof  die  hij  verkondigt

Zingen : Psalm  39 :   3
Lezen  : Lukas    1 : 57 – 80
Zingen : Lofz. v Z.  :   3,  4
Zingen : Psalm  66 :   6
Zingen : Psalm  89 :   2

17 december avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 3

 Thema: De  schepping  en  de  oorsprong  van  onze  ellende

1. De  goede  schepping  van  God
2. De  ongehoorzaamheid  van  Adam
3. Het  noodzakelijke  werk  van  de  Geest

Zingen : Psalm    38 : 5,  7
Lezen  : Jesaja    59
Zingen : Psalm    14 : 1,  2,  3,  7
Zingen : Psalm    51 : 3
Zingen : Psalm  130 : 3

13 december Bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 6 : 16 en 20 – 23   

Thema: David  door  Michal  veracht  

  1. De  aanleiding  daartoe
  2. Davids  antwoord  daarop
  3. Gods  getuigenis  daarbij

Zingen : Psalm    97 :   7
Lezen  : 2 Samuël 6 : 12 – 23
Zingen : Psalm  138 :   1,  3
Zingen : Lofz. v M.   :   5,  6
Zingen : Psalm  132 : 12

10 december morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 48 – 50

Thema: De  adventsverwondering  van  Maria

1. Omdat  zij  zichzelf  kent
2. En  daarom  in  God  roemt
3. En  hoop  heeft  voor  het  nageslacht

Zingen : Psalm     86 :   1
Lezen  : Lukas         1 :  39 – 56
Zingen : Lofz. v M.   :   1,  2,  3,  7
Zingen : Psalm  111   :   3
Zingen : Psalm  103  :   4

10 december avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 2

Thema: Christus  en  de  kennis  van  onze  ellende

1. De  wet  die  Hij  voorhoudt
2. De  eis  die  Hij  stelt
3. Het  bestaan  dat  hij  openlegt

Zingen : Psalm   130 : 1
Lezen  : Johannes 4 : 1 – 30
Zingen : Psalm     38 : 3,  4,  6,  18
Zingen : Psalm     19 : 4
Zingen : Psalm     51 : 1

3 december morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 24 – 25

Thema: De  adventsverwachting  van  Elisabet

1. Ondanks  haar  onvruchtbaarheid
2. Beoefend  in  de  eenzaamheid
3. Door  het  wegnemen  van  haar  versmaadheid

Zingen : Psalm    77 : 5
Lezen  : Lukas      1 : 1 – 25
Zingen : Lofz. v Z.    : 1,  2
Zingen : Psalm    66 : 8
Zingen : Psalm  100 : 3,  4

3 december avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 1 : 24 – 25

 Thema: De  adventsverwachting  van  Elisabet

1. Ondanks  haar  onvruchtbaarheid
2. Beoefend  in  de  eenzaamheid
3. Door  het  wegnemen  van  haar  versmaadheid

Zingen : Psalm    31 :   5,  17
Lezen  : Lukas      1 : 26 – 38
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm    18 :   voorzang,  7
Zingen : Psalm    92 :   8