januari 2024

28 januari morgendienst

Ds P. Blok ~ oud. P.A. Crum

Tekst: Johannes 6 : 45b

Thema: Het soevereine Godswerk

Dat het is

  1. een leven verwekkend werk
  2. een onderwijs schenkend werk
  3. een tot Christus drijvend werk
28 januari avonddienst

Ds J. Karels ~ oud. J. Seekles

Tekst: Zefánja 3:12

 Thema: ‘Het volk dat zal overblijven’

  1. Waarom dat volk zal overblijven;
  2. Hoe dat volk zal overblijven;
  3. Waartoe dat volk zal overblijven.
24 januari Bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 7 : 1 – 7

Thema: Davids  begeerte  om  de  HEERE  een  tempel  te  bouwen

1. De  begeerte  van  zijn  hart
2. De  instemming  van  de  profeet
3. Het  antwoord  van  de  HEERE

Zingen : Psalm  132 : 2,  3
Lezen  : 2 Samuël 7 : 1 – 17
Zingen : Psalm    26 : 6,  7,  8
Zingen : Psalm    27 : 3
Zingen : Psalm    33 : 6

21 januari morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 4 : 33 – 35

 Thema: Een  mens  door  Jezus  verlost  van  een  onreine  geest

1. De  mens  met  de  onreine  geest
2. De  vijandschap  van  de  onreine  geest
3. Jezus’  macht  over  de  onreine  geest

Zingen : Psalm  100 :   1,  3
Lezen  : Lukas       4 : 31 – 44
Zingen : Psalm    68 :   1,  8
Zingen : Avondzang :   5,  7
Zingen : Psalm  145 :   7

21 januari avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 5

Thema: Onderwijs  voor  een  strafwaardige  zondaar

1. Die  buigt  onder  Gods  recht
2. Die  zucht  onder  zijn  schuld
3. Die  vraagt  naar  een  Middelaar

Zingen : Psalm     58 : 1
Lezen  : Exodus   32
Zingen : Psalm     69 : 1,  6
Zingen : Psalm   143 : 2,  8
Zingen : Psalm   130 : 4

14 januari morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 4 : 20 – 30

 Thema: De  vrucht  op  Christus’  prediking  in  Nazareth

1. Verwondering
2. Verharding
3. Verwerping

Zingen : Psalm  142 : 2,  5
Lezen  : Jesaja     61
Zingen : Psalm    57 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm    95 :   4,  5
Zingen : Psalm    64 :   1,  2

14 januari avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 4     

Thema: Wij  verdienen  de  hoogste  straf

1. Vanwege  moedwillige  ongehoorzaamheid
2. Door  een  rechtvaardig  oordeel
3. Naar  Gods  eisende  gerechtigheid

Zingen : Psalm    34 :   8
Lezen  : Lukas     16 : 19 – 31
Zingen : Psalm      9 :   4,  7,  8,  17
Zingen : Psalm      7 :   6
Zingen : Psalm  119 : 69

7 januari morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 4 : 18 – 19    

Thema: Christus  gezalfd  en  gezonden

1. Waarmee  Hij  is  gezalfd
2. Waartoe  Hij  is  gezonden

Zingen : Psalm    90 :   6
Lezen  : Lukas       4 : 14 – 30
Zingen : Psalm    72 :   2,  6,  7
Zingen : Psalm  147 :   2
Zingen : Psalm  119 : 87
Zingen : Psalm  135 :   1

7 januari avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Genesis 21 : 1 – 7      

Thema: Sara  wordt  moeder

1. De  trouw  van  God
2. Het  verbond  van  God
3. De  blijdschap  in  God

Zingen : Psalm  127 : 3
Lezen  : Genesis 21 : 1 – 7
Zingen : Psalm  105 : 5
Zingen : Psalm  134 : 3
Zingen : Psalm    68 : 3,  6
Zingen : Psalm  113 : 5

1 januari Nieuwjaarsdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 27 : 2 – 3

Thema: Hoe  de  hemelse  Landman  Zijn  wijngaard

1. roemt  om  de  vrucht
2. bevochtigt  met  Zijn  zegen
3. bewaart  tegen  de  vijand

Zingen : Psalm    80 : 6
Lezen  : Jesaja    27
Zingen : Psalm  121 : 1,  2,  3,  4
Zingen : Psalm  122 : 3
Zingen:  Psalm 119 : 3