februari 2024

28 februari Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 7 : 8 – 17

Thema: De  HEERE  maakt  David  een  huis

  1. Een  troostvolle  terugleiding
  2. Een  rijke  toezegging
  3. Een  eeuwig  koninkrijk

Zingen : Psalm     78 : 35
Lezen  : 2 Samuël  7 :   1 – 17
Zingen : Psalm     89 :   2,  15
Zingen : Psalm     72 : 10
Zingen : Psalm   132 : 11,  12

25 februari morgendienst

Ds G.J. van den Noort ~ oud. A.L. Kardol

Tekst: Jesaja 53 : 6

Thema: De schuld van de Kerk en de verzoening van de schuld door Christus

1) Gemaakte schuld
2) Gevorderde schuld
3) Verzoende schuld

25 februari avonddienst

Ds C. de Ridder ~ oud. J.M. van Koeveringe

Tekst: Lukas 16 : 19-31

Thema: De rijke man en de arme Lazarus

  1. Rijk, en toch arm
  2. Arm, en toch rijk
18 februari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 39 : 20 – 21a      

Thema: Jozef  in  de  gevangenis

1. Een  valse  beschuldiging
2. Een  diepe  vernedering
3. Een  Goddelijke  vertroosting

Zingen : Psalm   121 : 1
Lezen  : Genesis  39
Zingen : Psalm     69 : 2,  4
Zingen : Psalm     64 : 8,  10
Zingen : Psalm     75 : 4

18 februari avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 6        

Thema: De  van  God  geschonken  Middelaar

1. Waaraan  Hij  beantwoorden  moet
2. Waartoe  Hij  geschonken  is
3. Waaruit  Hij  gekend  wordt

Zingen : Psalm    43 :   5
Lezen  : Lukas    18 : 31 – 19 : 10
Zingen : Psalm  118 :   7,  10,  13
Zingen : Psalm    89 :   8
Zingen : Psalm    78 :   3

11 februari morgendienst Heilig Avondmaal

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Petrus 1 : 17b – 19 

Thema: Het  dierbaar  bloed  van  Christus

1. Waarom  dat  dierbaar  is
2. Waarvan  dat  verlost
3. Waartoe  dat  verplicht

Zingen : Psalm  106 :   3
Lezen  : 1 Petrus  1 : 13 – 25
Zingen : Psalm  130 :   2,  4
Zingen : Psalm  103 :   7
Zingen : Psalm    35 :   1
Zingen : Psalm  111 :   3,  5
Zingen : Psalm    48 :   6

11 februari avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Openbaring 5 : 8 – 10

Thema: Een  nieuw  lied  ter  ere  van  het  Lam

1. De  zangers  voor  het  Lam
2. De  inhoud  over  het  Lam
3. De  vrucht  door  het  Lam

Zingen : Psalm        92 :   2
Lezen  : Openbaring 5
Zingen : Psalm        45 :   1,  7
Zingen : Psalm        89 :   3
Zingen : Psalm        69 : 14

4 februari morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Exodus 12 : 12 – 13       

Thema: Het  bloed  van  het  paaslam

1. Het  gericht  dat  dreigt
2. Het  bloed  dat  redt
3. De  verlossing  die  wacht

Zingen : Psalm    25 : 4
Lezen  : Exodus  12 : 1 – 20
Zingen : Psalm    79 : 5,  7
Zingen : Psalm    68 : 6
Zingen : Psalm  149 : 5

4 februari avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 25 : 21 – 23        

Thema: Rebekka  wordt  moeder

1. Zwanger  op  het  gebed
2. Worstelend  in  het  gebed
3. Verhoord  op  het  gebed

Zingen : Psalm      3 :   2
Lezen  : Genesis 25 : 19 – 34
Zingen : Psalm  105 :   5
Zingen : Psalm  134 :   3
Zingen : Psalm  119 : 25,  41
Zingen : Psalm    73 : 12