maart 2024

1 april Tweede Paasdag

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 44 – 47

Thema: Onderwijs  van  Jezus  op  de  paasavond

1. De  bron  waaruit  Hij  onderwijst
2. De  kracht  waarmee  Hij  onderwijst
3. Het  doel  waartoe  Hij  onderwijst

Zingen : Psalm           40 :   5
Lezen  : Handelingen 13 : 21 – 43
Zingen : Psalm           56 :   5,  6
Zingen : Psalm         118 : 14
Zingen : Psalm           22 : 16

31 maart morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 1 – 8

 Thema: Zoekende  vrouwen  op  de  paasmorgen

1. De  oorzaak  van  dat  zoeken
2. De  blindheid  in  dat  zoeken
3. Het  antwoord  op  dat  zoeken

Zingen : Psalm 118 : 11
Lezen  : Lukas    24 :   1 – 24
Zingen : Psalm   42 :   2,  6
Zingen : Psalm   40 :   8
Zingen : Psalm   79 :   7

31 maart avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 36 – 43

Thema: Jezus  en  de  discipelen  op  de  paasavond

1. Verworven  vrede
2. Ontroerde  discipelen
3. Aanschouwelijk  onderwijs

Zingen : Psalm  118 : 13
Lezen  : Lukas    24 : 25 – 53
Zingen : Psalm    85 :   1,  4
Zingen : Psalm    30 :   4,  8
Zingen : Psalm    97 :   7

29 maart Goede Vrijdag

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Jesaja 53 : 8

Thema: Christus’  diepe  vernedering

1. Het  richterlijke  daarin
2. De  vraag  daarbij
3. Het  einde  daarvan
4. De  noodzaak  daartoe

Zingen : Psalm  22 :   1
Lezen  : Jesaja  53
Zingen : Psalm  40 :   3,  4
Zingen : Psalm  69 : 13
Zingen : Psalm  51 :   1

24 maart morgendienst

Ds P. Honkoop ~ oud. S.R. van Klinken

Tekst: Johannes 19 : 14b

Thema: Ziet uw Koning!

  1. De gekroonde Koning
  2. De versmade Koning
  3. De verworpen Koning
24 maart avonddienst

Ds J. Spaans ~ oud. T. Roukens

Tekst: Zacharia 13 : 1

Thema: Christus, de Fontein des eeuwigen levens.

  1. Wanneer het geopend is;
  2. Voor wie het geopend is;
  3. Waarvoor het geopend is.
20 maart Bijbellezing

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 7 : 18 – 29

 Thema: Davids  dankgebed voor  Gods  toezegging

 We zien daarin hoe hij

  1. zichzelf  vernedert
  2. God  groot  maakt
  3. om  de  vervulling  smeekt

Zingen : Psalm  138 :   1
Lezen  : 2 Samuël 7 : 18 – 29
Zingen : Psalm  116 :   7,  10,  11
Zingen : Psalm    34 :   2
Zingen : Psalm  119 : 25

17 maart morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 23 : 39 – 43

Thema: De  bekering  van  een  moordenaar

1. Een  moordenaar  die  zijn  straf  aanvaardt
2. Een  zondaar  die  om  genade  smeekt
3. Een  Middelaar  die  hem  zalig  spreekt

Zingen : Psalm  25 :   2
Lezen  : Lukas  23 : 32 – 43
Zingen : Psalm  65 :   2,  3
Zingen : Psalm  25 :   8
Zingen : Psalm  72 : 11

17 maart avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 8       

Thema: Het  geloof  in  de  Drie-enige  God

1. Verwoord  door  de  Kerk
2. Gegrond  in  de  Schrift
3. Doorleefd  met  het  hart

Zingen : Psalm       90 : 1
Lezen  : Johannes 14
Zingen : Psalm       19 : 2,  4
Zingen : Psalm     139 : 4,  10
Zingen : Avondzang    : 7

13 maart morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Nehemia 2 : 1 – 6

Thema: Een  treurende  en  biddende  Nehémia

1. De  oorzaak  dat  hij  treurt
2. Het  verzoek  dat  hij  doet
3. Het  antwoord  dat  hij  krijgt

Zingen : Psalm    60 : 1
Lezen  : Nehémia  2 : 1 – 10
Zingen : Psalm  123 : 1,  2
Zingen : Psalm    99 : 7
Zingen : Psalm  122 : 2

13 maart avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: 2 Korinthe 12 : 7 – 9

Thema: Een  beproefde  en  biddende  Paulus

1. Een  scherpe  doorn
2. Een  herhaald  gebed
3. Een  gunstrijk  antwoord

Zingen : Psalm        54 :   1
Lezen  : 2 Korinthe 12
Zingen : Psalm        28 :   1,  2,  5
Zingen : Psalm      119 : 36
Zingen : Psalm        72 :   7

10 maart morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 23 : 26 en 33b      

Thema: Twee  kruisdragers

1. Jezus  gewillig  onder  ’t  kruis
2. Simon  gedwongen  onder  ’t  kruis
3. Jezus  gewillig  aan  ‘t  kruis

Zingen : Psalm    8 :   4,  5
Lezen  : Lukas  23 : 13 – 33
Zingen : Psalm  22 :   7,  8
Zingen : Psalm  51 :   2
Zingen : Psalm  25 :   6

10 maart avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 7 – ll      

Thema: Het  ware  geloof

1. Wat  het  is
2. Wat  het  gelooft
3. Waar  het  zich  op  richt

Zingen : Psalm       25 :   7
Lezen  : Galaten       2 : 15 – 3 : 18
Zingen : 1e ber. 12  art.:   1
Zingen : 1e ber. 12  art.:   2
Zingen : Psalm        84 :   6

3 maart morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 23 : 2       

Thema: Jezus  beschuldigd

1. Waarvan  Hij  beschuldigd  werd
2. Waarom  dat  nodig  was
3. Waartoe  dat  diende

Zingen : Psalm    31 :   9,  12
Lezen  : Lukas    22 : 63 – 23 : 12
Zingen : Psalm    69 :   3,  9
Zingen : Psalm  101 :   2,  7
Zingen : Psalm    17 :   8

3 maart avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 7 – I

 Thema: De  scheidslijn  getrokken  door  het  ware  geloof

1. De  onmisbaarheid  van  het  ware  geloof
2. De  vereniging  door  het  ware  geloof
3. Het  aannemen  met  het  ware  geloof

Zingen : Psalm        50 : 1
Lezen  : 1 Johannes 5
Zingen : Psalm        45 : 1,  2
Zingen : Psalm          2 : 6
Zingen : Psalm        27 : 7