mei 2024

26 mei morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 37 – 38      

Thema: Verslagen  zondaren

1. Het  woord  dat  ze  horen
2. De  vraag  die  ze  stellen
3. Het  antwoord  dat  ze  krijgen

Zingen : Psalm         45 :   2
Lezen  : Handelingen 2 : 31 – 47
Zingen : Psalm         38 :   2,  6,  18,  22
Zingen : Psalm         22 : 14
Zingen : Psalm         65 :   2

26 mei avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 12 – 1        

Thema: Christus  verordineerd  en  gezalfd

1. Tot  onze  hoogste  Profeet
2. Tot  onze  enige  Hogepriester
3. Tot  onze  eeuwige  Koning

Zingen : Psalm         84 :   5
Lezen  : Handelingen 3 : 11 – 26
Zingen : Psalm         72 :   1,  8,  10
Zingen : Psalm         89 :   8
Zingen : Psalm         80 : 11

20 mei Tweede Pinksterdag belijdenisdienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Numeri 11 : 29       

Thema: De  Pinksterbede  van  Mozes

1. De  aanleiding  daartoe
2. De  gunning  daarin
3. De  pleitgrond  daarvoor

Zingen : Psalm    25 :   2
Lezen  : Numeri  11 : 16 – 30
Zingen : Psalm    72 :   3,   9,  11
Zingen : Psalm  118 : 12
Zingen : Psalm  143 : 10
Zingen : Psalm  119 : 53

19 mei morgendienst Eerste Pinksterdag

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 1 – 3        

Thema: Het  pinksterfeest

1. De  dag  die  vervuld  wordt
2. Het  geluid  dat  gehoord  wordt
3. Het  vuur  dat  gezien  wordt

Zingen : Psalm         65 :   1
Lezen  : Handelingen 2 :   1 – 21
Zingen : Psalm       133 :   1,  2,  3
Zingen : Gebed d H.     :   3
Zingen : Psalm       119 : 80

19 mei avonddienst Eerste Pinksterdag

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Handelingen 2 : 5 – 13

Thema: Drieërlei  uitwerking  op  het  Pinksterfeest

1. De  menigte  die  beroerd  wordt
2. De  apostelen  die  spreken
3. Anderen  die  spotten

Zingen : Psalm       119 :   3
Lezen  : Handelingen 2 : 22 – 41
Zingen : Psalm         45 :   1,  3
Zingen : Psalm         49 :   1
Zingen : Psalm           1 :   1

12 mei morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Romeinen 8 : 34b      

Thema: De  biddende  Hogepriester

1. De  plaats  waar  Hij  bidt
2. De  hoedanigheid  waarin  Hij  bidt
3. Het  volk  waarvoor  Hij  bidt

Zingen : Psalm     21 :   2
Lezen  : Romeinen 8 : 18 – 39
Zingen : Psalm   110 :   1,  4,  7
Zingen : Psalm       2 :   4
Zingen : Psalm     20 :   1

12 mei avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Exodus 2 : 1 – 10

Thema: De  moeder  van  Mozes

1. Hoe  ze  haar  kind  ziet
2. Hoe  ze  haar  kind  verbergt
3. Hoe  ze  haar  kind  overgeeft

Zingen : Psalm  127 : 3
Lezen  : Exodus    2 : 1 – 10
Zingen : Psalm  105 : 5
Zingen : Psalm  134 : 3
Zingen : Psalm  105 : 4,  6,  7
Zingen : Psalm    68 : 6

9 mei Hemelvaartsdag

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Lukas 24 : 50 – 53

Thema: De  hemelvaart  van  Jezus

1. De  Kerk  geleid  en  gezegend
2. Jezus  opgenomen  en  aangebeden
3. God  geloofd  en  gedankt

Zingen : Psalm    24 :   5
Lezen  : Lukas    24 : 36 – 53
Zingen : Psalm    47 :   3,  4
Zingen : Psalm    68 :   9
Zingen : Psalm  103 : 10

5 mei morgendienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Tekst: Psalm 16 : 10 – 11

 Thema: David  sprekend  over  de  verhoging  van  Christus

1. Een  dubbele  ontkenning
2. Het  pad  des  levens
3. Eeuwige  vreugde

Zingen : Psalm  16 :   3
Lezen  : Psalm  16
Zingen : Psalm  16 :   5,  6
Zingen : Psalm  73 : 12
Zingen : Psalm  17 :   8

5 mei avonddienst

Predikant: Ds. G. van Manen

Zondag 11

Thema: De  Naam  Jezus

                (Alleen nog de 3e gedachte)

  1. De  rijke  betekenis  van  die  Naam
  2. Het  ijdel  roemen  in  die  Naam
  3. Het  hartelijk  vertrouwen  op  die  Naam

Zingen : Psalm             9 : 10,  18
Lezen  : Handelingen  4 :   1 – 22
Zingen : Psalm         118 :   7,  10
Zingen : Psalm           68 : 10
Zingen : Psalm           73 : 13