juni 2024

9 juni morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 19 : 1 – 5       

Thema: De  moedeloze  Elía

1. Vluchtend  voor  een  vrouw
2. Biddend  in  de  woestijn
3. Aangeroerd  door  een  engel

Zingen : Psalm         90 :   6
Lezen  : 1 Koningen 19 :   1 – 8
Zingen : Psalm         42 :   1,  3
Zingen : Psalm         74 : 16, 18
Zingen : Psalm         84 :   2

9 juni avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 13

Thema: Gods  eniggeboren  Zoon, onze  Heere

1. Gods  natuurlijke  Zoon
2. Gods  aangenomen  kinderen
3. Gods  duurgekochte  eigendom

Zingen : Psalm    130 :   2
Lezen  : Matthéüs 22 : 41 – 23 : 12
Zingen : Psalm      89 :   3,  12
Zingen : Psalm      45 :   6
Zingen : Psalm    118 : 14

2 juni morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 2 Korinthe 6 : 2b       

Thema: Genadetijd

1. Wat  dat  voor  tijd  is
2. Hoelang  die  tijd  duurt
3. Waartoe  die  tijd  roept

Zingen : Psalm      89 : 19
Lezen  : 2 Korinthe 6
Zingen : Psalm      95 :   3,  4,  5
Zingen : Psalm    105 :   3
Zingen : Psalm      32 :   5

2 juni avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 12 – 2

Thema: Een  ware  Christen

1. Wat  hij  deelachtig  is
2. Wat  zijn  roeping  is
3. Wat  hem  te  wachten  staat

Zingen : Psalm         64 : 9,  10
Lezen  : Openbaring 1
Zingen : Psalm         66 : 6,  8
Zingen : Psalm         52 : 6,  7
Zingen : Psalm         86 : 6