juli 2024

17 juli zendingsdienst

Ds P.D. den Haan

Tekst: Handelingen 20 : 17

Thema: De afscheidswoorden van Paulus

  1. Het getuigenis van bekering
  2. Het getuigenis van geloof
  3. Het getuigenis van genade

Zingen: Psalm 72:2
Lezen:   Handelingen 20:13-27
Zingen: Psalm 60:3,7
Zingen: Psalm 125:1,2
Zingen: Psalm 131:4

14 juli morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Koningen 19 : 11b – 13a

Thema: De  openbaring  van  God  aan  Elia

1. Drie  krachtige  tekenen
2. Een  opmerkelijke  stilte
3. Elia’s  diepe  eerbied

Zingen : Psalm          92 : 1
Lezen  : 1 Koningen 19 : 7 – 18
Zingen : Psalm          97 : 2,  3
Zingen : Psalm          65 : 5
Zingen : Psalm          32 : 6

14 juli avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 15 – 1

Thema: Het  borgtochtelijk  lijden  van  Christus

1. Wat  Hij  in  dat  lijden  droeg
2. Waarvan  Hij  door  dat  lijden  verloste
3. Wat  Hij  met  dat  lijden  verwierf

Zingen : Psalm       40 :   3
Lezen  : Matthéüs 16 : 13 – 28
Zingen : Psalm       89 : 16,  18
Zingen : Psalm       22 :   3
Zingen : Psalm     143 : 11

7 juli morgendienst

Kandidaat J. Janse

Tekst: Markus 8 : 22-26

Thema: Jezus en de blinde van Bethsaïda

  1. Tot Hem gebracht
  2. Door Hem genezen
  3. Van Hem gezonden

Psalm 19   : 4
Lezen Markus 8  : 10-30
Psalm 146 : 3,4,6
Psalm 147 : 6
Psalm 103 : 2
Psalm   3   : 2

7 juli avonddienst

Kandidaat J. Janse

Tekst: Psalm 25 : 8

Thema: Davids onderwijs aan de zondaren

Dat onderwijs gaat over
1. Gods goedheid
2. Gods recht
3. Gods weg

Psalm 25: 4
Lezen: Psalm 25
Psalm 63: 2,3
Psalm 101: 1,2
Psalm 84: 4

4 juli GBS dienst

Rond de tussenzang storing van de microfoon

Ds G. Beens

Tekst: Efeze 3 : 19-21

Thema: De genade die alles te boven gaat

  1. De liefde die de kennis te boven gaat
  2. De verwachting die het bidden te boven gaat
  3. De toekomst die het tijdelijke te boven gaat