Augustus 2019

29 augustus 2019 Huwelijksdienst

Tekst: Psalm 84 : 12

Thema: Het voorrecht van de oprechte

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. wat de HEERE voor hem is
 2. wat de HEERE hem geeft
 3. wat de HEERE hem niet onthoudt

28 augustus 2019 Bijbellezing

Tekst: 1 Samuël 8 : 9 – 22

Thema: Samuël en de begeerte van het volk

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De boodschap voor het volk
 2. De waarschuwing aan het volk
 3. De weigering van het volk

25 augustus 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 13 : 42 – 52

Thema: De uitwerking van Paulus’ prediking te Antiochië

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De honger naar het Woord
 2. De tegenstand tegen het Woord
 3. De voortgang van het Woord

25 augustus 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 5

Thema: Het zoeken naar verlossing

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. De genoegdoening die geëist wordt
 2. De armoede die beleden wordt
 3. De mogelijkheid die aangewezen wordt

18 augustus 2019 Morgendienst

Tekst: Nahum 1 : 6b

Thema: De rotsteen door God vermorzeld

Predikant: Leesdienst Ds. W.C. Lamain ~ oud. J.M. van Koeveringe

 1. Een woord van verschrikking
 2. Een woord van blijdschap

18 augustus 2019 Avonddienst

Tekst: Zacharia 4 : 8 t/m 10

Thema: Goddelijke beloften

Predikant: Leesdienst Ds. W.C. Lamain ~ oud. D. van Asselt

 1. De sterkte die daarin ligt
 2. De bestraffing die er in wordt geuit
 3. De vertroosting die er in wordt gegeven

11 augustus 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 13 : 18 – 41

Thema: Paulus’ prediking te Antiochië

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Heenwijzingen naar Christus
 2. De dood en opstanding van Christus
 3. Vergeving van zonden door Christus

11 augustus 2019 Avonddienst

Tekst: Zondag 4

Thema: Gods rechtvaardigheid

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Een billijke eis
 2. Een rechtvaardig oordeel
 3. Een eisende gerechtigheid

4 augustus 2019 Morgendienst

Tekst: Handelingen 13 : 13 – 19

Thema: Paulus en Barnabas te Antiochië

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het afscheid van Johannes
 2. Het bezoek aan de synagoge
 3. Het begin van Paulus’ prediking

4 augustus 2019 Avonddienst

Tekst: Handelingen 13 : 13 – 19

Thema: Paulus en Barnabas te Antiochië

Predikant: Ds. G. van Manen

 1. Het afscheid van Johannes
 2. Het bezoek aan de synagoge
 3. Het begin van Paulus’ prediking