Diverse bijeenkomsten

1 maart 2023

Avond voor de evangelisatie

Opening oud. J.M. van Koeveringe

Lezen:  Genesis 18 : 17-33

Evangelist M. Vos vertelt over zijn werk bij Simon de looier

6 september 2022

Opening verenigings-en catechisatieseizoen

Opening ds G. van Manen

Meditatie J. Janse over Ezechiël 12 : 3

24 mei 2022

Zendingsavond

Ds G van Manen:    Opening

Dhr. Van Grol:        Elspeet zendende gemeente

Peter Hout:             Geroepen als evangelist naar Albanië

Ds G van Manen:   Sluiting

21 december 2021

Kerstavond

Opening  oud. van Koeveringe

Opname van kinderkoor De Nachtegaaltjes

Samenspraak Maria en Elizabet