april 2023

30 april  morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: 1 Korinthe 15 : 20 – 23

 Thema: De  zekere  opstanding  der  doden

1. Waarop  dat  rust
2. Voor  wie  dat  geldt
3. Wanneer  dat  gebeurt

Zingen : Psalm        86 :   6
Lezen  : 1 Korinthe 15 : 12 – 34
Zingen : Psalm        30 :   2,  3,  4
Zingen : Psalm        16 :   6
Zingen : Psalm        48 :   6

30 april  avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 42

Thema: Het  achtste  gebod

1. Waarop  dit  gebod  rust
2. Wanneer  dit  gebod  overtreden  wordt
3. Wat  dit  gebod  eist

Zingen : Psalm    15 :   1,  5
Lezen  : Prediker  5 :   7 – 19
Zingen : Psalm    62 :   6,  7,  8
Zingen : Psalm    37 : 13, 14
Zingen : Tien Geb.   :   7,  9

28 april  huwelijksdienst

Ds G. van Manen

Tekst: Genesis 24 : 67b

Thema: Het huwelijk tussen Izak en Rebekka

  1. De zorg van Izaks vader
  2. Het zoeken van de bruid
  3. De sluiting van het huwelijk
23 april  morgendienst

Leesdienst

Ds. W.C. Lamain ~ oud. J. Seekles

Tekst: Johannes 21:18, 19

ThemaChristus’ laatste persoonlijke boodschap aan de herstelde apostel Petrus.

  1. Een bekendmaking
  2. Een uitnodiging of een bevel
23 april  avonddienst

Leesdienst

Ds. A. Hoogerland ~ oud. T. Roukens

Tekst: Handelingen 27 : 13a

Thema: Het begin van Paulus’ zeereis

  1. De afvaart
  2. De tegenwind
  3. De waarschuwing
  4. De hoop
19 april  Bijbellezing

Ds G. van Manen

Tekst: 2 Samuël 5 : 1 – 16

Thema: David  koning  over  Israël

1. De  ondervonden  tegenstand
2. Een  ingenomen  burcht
3. Een  Goddelijke  bevestiging

Zingen : Psalm     68 : 13
Lezen  : 2 Samuël  5 :   1 – 16
Zingen : Psalm   105 :   5
Zingen : Psalm   134 :   3
Zingen : Psalm     89 :   2,  9
Zingen : Psalm     48 :   1

16 april  morgendienst

Ds G. van Manen

2 Koningen 4 : 18 – 37

Thema: De  dood  en  het  leven

1. Een  beproefde  moeder
2. Een  biddende  profeet
3. Een  wonderdoend  God

Zingen : Psalm       25 :   1
Lezen  : 2 Koningen 4 : 18 – 37
Zingen : Psalm       85 :   2,   3
Zingen : Psalm       26 : 11,  12
Zingen : Psalm     105 : 24

16 april  avonddienst

Ds G. van Manen

Zondag 41

Thema: Het  zevende  gebod

1. De  zonden  tegen  dit  gebod
2. De  eis  in  dit  gebod
3. De  beweegreden  bij  dit  gebod

Zingen : Tien Geb.    :   1,  7
Lezen  : Johannes 8 :   1 – 20
Zingen : Psalm   128 :   1,  2,  3
Zingen : Psalm     25 :   3
Zingen : Psalm   119 : 67

10 april  Tweede Paasdag

Ds G. van Manen

Tekst: Johannes 20 : 19 – 20


Thema: De  opgestane  Jezus  komend  bij  Zijn  discipelen

1. Hun  vrees  voor  Zijn  komst
2. Hun  vrede  door  Zijn  komst
3. Hun  blijdschap  over  Zijn  komst

Zingen : Psalm     118 : 13
Lezen  : Johannes 20 :   1 – 23
Zingen : Psalm       42 :   2,  3,  5
Zingen : Psalm       21 :   4,  6
Zingen : Psalm     105 :   2

9 april morgendienst Eerste Paasdag

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 16 : 3 – 6

Thema: De  afgewentelde  grafsteen

1. De  vraag  die  gesteld  wordt
2. Het  beeld  dat  aanschouwd  wordt
3. Het  wonder  dat  gepredikt  wordt

Zingen : Psalm     118 : 11
Lezen  : Markus     16
Zingen : 1e  ber. 12 art.:   1
Zingen : Psalm       16 :   5
Zingen : Psalm     117 :   1

9 april avonddienst Eerste Paasdag

Ds G. van Manen

Tekst: Filippenzen 3 : 10 – 11

Thema: Het  kennen  van  Christus  en  de  kracht  van  Zijn  opstanding

1. Hoe  Paulus  daarnaar  verlangt
2. Wat  daaraan  verbonden  is
3. Welke  verwachting  dat  geeft

Zingen : Psalm     145 :   2
Lezen  : Filippenzen 3
Zingen : Psalm       85 :   1,  4
Zingen : Psalm     119 : 29
Zingen : Psalm       73 : 13

7 april Goede Vrijdag

Ds G. van Manen

Tekst: Markus 15 : 38

Thema: Het  scheuren  van  het  voorhangsel

1. De  scheiding  voor  dat  scheuren
2. De  oorzaak  van  dat  scheuren
3. De  toegang  door  dat  scheuren

Zingen : Psalm    31 :   4,  11
Lezen  : Markus  15 : 22 – 47
Zingen : Psalm    22 :   7,  8
Zingen : Psalm  103 :   6
Zingen : Psalm  118 : 10

2 april morgendienst

Ds G. van Manen

Tekst: Hebreeën 5 : 5 – 9

Thema: De  geroepen  Hogepriester

1. Heeft  smarten  geleden
2. Gebeden  geofferd
3. Verhoring  ontvangen
4. Gehoorzaamheid  geleerd
5. Zaligheid  verworven

Zingen : Psalm     22 : 11
Lezen  : Hebreeën 5
Zingen : Psalm     69 : 5,  9
Zingen : Psalm   110 : 3,  4
Zingen : Psalm   132 : 6
Zingen : Psalm     84 : 4

2 april avonddienst

Ds G. van Manen

Tekst: Johannes 2 : 1 – 11

Thema: Jezus  op  een  bruiloft

1. De  nodiging  die  Hij  kreeg
2. Het  teken  dat  Hij  doet
3. Het  geloof  dat  Hij  versterkt

Zingen : Psalm     25 :   5
Lezen  : Johannes  2
Zingen : Psalm     45 :   5,  7
Zingen : Psalm     27 :   7
Zingen : Psalm     73 : 12