De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid

De Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid

De Bijbel, als onfeilbaar Woord van God, is binnen de Gereformeerde Gemeenten de grondslag voor leer en leven. De Gereformeerde Gemeenten willen zich daarom houden aan de gereformeerde geloofsleer zoals deze in de Reformatie en Nadere Reformatie is verwoord en in de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels, is samengevat.

Link naar GBS digitaal