Woensdag 10 september 1919 ,

 voor de Elspeetse Gereformeerde Gemeente een gedenkwaardige datum. Nadat in de maand ervoor een kerkgebouw in gebruik is genomen, vindt nu de instituering van de gemeente plaats. Tijdens een kerkdienst die geleid wordt door ds. J. Fraanje worden vier ambtsdragers bevestigd: twee ouderlingen en twee diakenen. Een klein stekje aan de Nachtegaalsteeg zal in de loop van de jaren uitgroeien tot een grote boom’, zo lezen we in het jublileumboek van de gemeente ‘De kudde Uwer erfenis…’ ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan in september 2019.

De ouderlingen H. de Weerd en G. Bossenbroek en de diakenen J. van den Hardenberg Hzn. en J. Mulder staan aan de wieg van de gemeente. In de loop van de jaren krijgt het kerkelijk leven meer en meer vorm. Op vrijdagmiddag 3 juni van het jaar 1938 wordt een geheel nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. De consulent ds. Fraanje gaat weer voor. Het kerkgebouw wordt enkele malen vergroot (in 1976 en in 1993) tot de huidige situatie.

Uit de gemeente mogen in de loop van de jaren een viertal mannen worden aangenomen door het curatorium om de studie tot predikant te volgen. Het zijn de leden G. Mouw, F. Mulder, P.G. Heijkamp en J. Janse.

De gemeente wordt in de loop van de jaren bediend door onderstaande predikanten:

  • Ds. H. van Gilst 1950 – 1953

  • Ds. C. Wisse 1963 – 1972

  • Ds. L. Vogelaar 1974 – 1981

  • Ds. J. Mol 1982 – 1986

  • Ds. E. Venema 1986 – 1997

  • Ds. A. Vermeij 2001 – 2007

  • Ds. G. van Manen 2009 – heden