Geplaatst op: 21-09-2020

3e kerkdienst

Zoals u al is meegedeeld wil de kerkenraad per zondag 20 september beginnen met het beleggen van een derde dienst. Er zijn enkele gemeenteleden die deze zomer hier al omgevraagd hadden. Daarnaast spraken we ook meerdere jongeren die aangaven dat ze graag 1x per zondag naar de kerk willen gaan om zo meer besef te houden van dat het zondag is en ook te ervaren dat ze bij een gemeente horen. Voor gezinnen met jonge kinderen blijkt het ook een hele opgaaf te zijn om de hele dag thuis te blijven. Het doel is nu om met deze derde dienst iedereen die wil en kan de gelegenheid te geven om 1x per zondag naar de kerk te kunnen gaan.

Ongetwijfeld zult u over de vraag nadenken of dan ook alle drie diensten meegeluisterd moet worden. Probeer altijd mee te luisteren met de morgendienst. Dan worden de bijzondere noden van de gemeente opgedragen in het gebed en ook de mededelingen gedaan. Het zou mooi zijn wanneer u zowel de middagdienst als de avonddienst kunt beluisteren. Beide diensten zijn vervolgstoffen. Maar we beseffen ook dat dit met kinderen niet altijd haalbaar zal zijn. En het ene gezin is daarin ook het andere niet. Er zijn ook mensen die door ouderdom of ziekte de concentratie niet meer kunnen opbrengen. Hierin moet u dan ook met wijsheid en nuchterheid handelen. Voelt u zich daarom niet schuldig wanneer het om die reden niet gaat.

De middagdienst zal meestal een leesdienst zijn. Er is besloten tot een eenvoudige vervolgstof. We willen beginnen met “De landbouwer van Abel-mehola” van wijlen Ds. Melis. Heeft u het boek in uw bezit dan kunt u thuis meelezen. Dat bevordert de concentratie. De dominee wil proberen om enkele middagdiensten te vervullen wanneer hij geen afspraken heeft staan in vacante gemeenten.

De gemeente zal op alfabet worden uitgenodigd. Graag vragen we u om die indeling aan te houden. Vijf minuten voor het begin van de dienst willen we de resterende zitplaatsen vrijgeven voor vaders en moeders uit de jonge gezinnen die op hun geplande beurt niet konden gaan doordat ze moesten oppassen. En voor bijvoorbeeld onze werkers in de zorg die door zondagsdienst ook op hun beurt niet kunnen gaan. Bent u verhindert? Geef het door aan de koster. Nu de vakantie voorbij is willen wij u vragen om anderen niet zelf meer te benaderen. De koster probeert op een eerlijke wijze extra mensen uit te nodigen op uw plaats. Mocht de kerk vol zijn, dat is de Nachtegaal beschikbaar om vandaaruit ook de dienst te volgen. Het formulier blijft voorlopig nog in gebruik. Verder blijven ook de andere regels uit de brief van eind juni nog van kracht.

Er is een vraag gekomen om zowel ‘s morgens als ’s middags de kindercrèche weer op te starten. We hebben dit overlegd met de dames die hier de organisatie van hebben. Er is bereidheid bij de dames maar er zijn ook wat haken en ogen. Er blijven wat gezondheidsvragen over en er zit nogal wat regelwerk achter, ook op zondag zodra door verkoudheid oppassers op het laatste moment gaan uitvallen, etc. Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten de komende maanden nog niet op te starten. Te meer omdat oppasouders de gelegenheid krijgen om ook naar de kerk te gaan. We adviseren de gezinnen om zelf te proberen binnen de kring van familie/buren/kennissen tot een oplossing te komen voor oppas wanneer ouders graag samen naar de kerk willen gaan.

Zondag 20 September
10.00 uur Ds van Manen Apperloo t/m Goud
15.00 uur Leesdienst Hardenberg t/m Mulder
18.30 uur Ds van Manen Mussche t/m Zwanepol

Dinsdag 22 September
19.30 uur Ds van Manen Apperloo t/m Mulder

Zondag 27 september
10.00 uur Leesdienst Mussche t/m Zwanepol
15.00 uur Leesdienst Apperloo t/m Goud
18.30 uur Leesdienst Hardenberg t/m Mulder

Zondag 4 oktober
10.00 uur Ds van Manen Hardenberg t/m Mulder
15.00 uur Leesdienst Mussche t/m Zwanepol
18.30 uur Ds van Manen Apperloo t/m Goud

Zondag 11 oktober
10.00 uur Ds van Manen Apperloo t/m Goud
15.00 uur Ds van Manen Hardenberg t/m Mulder
18.30 uur Ds van Manen Mussche t/m Zwanepol

Zondag 18 oktober
10.00 uur Ds van Manen Mussche t/m Zwanepol
15.00 uur Leesdienst Apperloo t/m Goud
18.30 uur Ds van Manen Hardenberg t/m Mulder